Er styret rigget for vekst?

MRB hjelper eiere med å finne en god og balansert styresammensetning.
Registrer deg i vår database av styrekandidater.

Det er mange hensyn å ta når eierne skal velge hvilke personer som skal sitte i styret. Valget beror på en rekke ulike forhold som kan variere fra selskap til selskap, men fellesnevneren er et styre som er bevisst sin verdiskapende og strategiske rolle, og som evner å utøve sin plikt overfor administrasjonen.

De samme prinsipper gjelder ved sammensetning av styret som ved utvelgelse i rekruttering; man vil sikre en god sammensetning av mennesker med rett kompetanse som skal bidra til å utvikle selskapet.

Ønsker du at MRB tar vare på din CV og dine personopplysninger?

Vi har mange oppdrag innen styrerekruttering, og ønsker å komme i kontakt med deg som har erfaring, kompetanse og anledning til et profesjonelt styreverv. Registrer deg i vår base av styrekandidater ved å sende din CV til styrekandidat@mrb.no.

Ved å sende din CV samtykker du til at vi kan lagre dine opplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, og be om at personopplysningene slettes. Alle henvendelser til MRB vil bli behandlet konfidensielt.