Organisasjon_80.jpg

Strategi- og forretningsutvikling

 

  • Strategi
  • Vekst- og utviklingsprosesser
  • Omstilling
  • Restrukturering

Forretningsutvikling handler om å klargjøre eget ståsted, konkretisere mål, identifisere mulige veier for å nå målene, gjøre valg og iverksette tiltak. Dette krever innsikt og beslutningsstyrke kombinert med kunnskap og erfaring. Vi er prosessledere som bistår bedrifter i krevende situasjoner som organisasjoner ofte ikke har tid til eller er trent for. Med bred bedriftsutviklingskompetanse og erfaring som ballast hjelper vi våre kunder å systematisere den kunnskapen som allerede finnes internt. Vi bistår i prosessen med å tolke bildet slik at kursen for videre utvikling kan stakes ut. Videre tilbyr vi implementeringsstøtte for å sikre at besluttede tiltak settes i verk og effekten evalueres.

MRB har arbeidet med vekstfokuserte bedrifter i en årrekke og har vært med på reiser der bedrifter i ulike bransjer og med forskjellige forutsetninger har klart å skape lønnsom vekst. Vår erfaring er at bedrifter i alle bransjer og faser kan vokse!

Vi ser ofte at vekstbedriftene tenker annerledes. Mens den modne bedriften forholder seg til velkjente situasjoner og følger reglene, legger vekstbedriften til rette for å endre forutsetningene.

MRB har lang erfaring i å identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter, etablere og gjennomføre prosesser sammen med kunden og sikre en effektiv implementering.  En bevisst mobilisering og strategisk satsning er avgjørende for å sikre bærekraftig vekst og utvikling. I tillegg til lang erfaring besitter vi en velprøvd verktøykasse og metodikker for å hente ut vekstpotensial basert de på de ressurser som er tilgjengelig.