Organisasjon og ledelse

 

  • Sparringpartner
  • Organisasjonsutvikling
  • Lederutvikling
  • Lagbygging
  • Rekruttering

God ledelse og organisering er avgjørende for at bedriften skal realisere sine mål.

Ledere står overfor en rekke krevende situasjoner og har ulike behov for støtte i sin lederjobb. Å ha en ekstern sparringpartner som kan gi konkrete råd er nyttig. Gjennom god dialog får vi testet ut alternativer sammen, og lederen eller ledelsen oppnår ny læring og bevisstgjøring som gjør det lettere å fokusere på det viktigste. Vi har et genuint ønske om at du som leder skal ta ut ditt potensiale og dine ressurser for å realisere forretningsmessige og personlige mål.   

Organisasjonsutvikling handler om hvordan man får en organisasjon til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til målrettet praksis og skape fremdrift. MRB har lang erfaring med organisasjonsutvikling og gjennomføring av endringsprosesser i vekstorienterte bedrifter.

MRB har rådgivere med solid erfaring fra utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram. Våre programmer skreddersys og tar hensyn til bedriftens strategi, kultur, verdier, mål og rammebetingelser. Vi fokuserer på lederrollen, det å forstå seg selv som leder og hvordan man påvirker andre, og skaper gode læringsprosesser nær den virkelighet lederen står i.

Vi tilbyr rekrutteringsprosesser som er tilpasset bedriftens behov. MRB har lang erfaring med rekruttering av toppledere, ledere og spesialister. Gjennom vår evne til å forstå bedriftens behov gjennomfører vi prosesser som sikrer utvelgelse av riktige kandidater.  

Har din bedrift det rette lederteamet for å bygge virksomheten videre? Vi kan tilby anerkjente verktøy og konsepter som tilpasses bedriftens og ledernes behov. Eksempler på verktøy vi bruker er JTI typeindeks, DiSC atferdsanalyse, Ahrens Growfile og 360 grader lederevaluering.