MRB er et bedriftsrådgivningsselskap med hovedfokus på å bidra til vekst og utvikling av virksomheter. Sammen med våre kunder gjennomfører vi prosesser som skaper grunnlag for lønnsom vekst og utvikling. Vi bidrar til å realisere bedriftens potensial og til at gode løsninger gjennomføres.

MRB består av ledere med omfattende erfaring fra en rekke bransjer og fagfelt. Denne ballasten gjør oss i stand til å raskt sette oss inn i krevende problemstillinger slik at vi i samspill med kunden kan synliggjøre muligheter og utfordringer knyttet til videre utvikling av virksomheten. Vi arbeider tett sammen med våre kunder og evaluerer egen prestasjon basert på resultatene av prosessene vi er involvert i.

I tillegg til å være prosessledere er vi kompetente ressurser i situasjoner der det er behov for tilførsel av kompetanse og kapasitet for å gi bedriften et løft.  MRB har røtter tilbake til 1990-tallet, og vi har fått bidra til lønnsomme utviklingsreiser for et betydelig antall bedrifter gjennom disse årene.

Klikk på våre ansatte for å lese mer.

Les mer om personvern her