Marked og produkt

 

  • Salg- og markedsutvikling
  • Internasjonalisering
  • Innovasjon
  • Produktutvikling
  • Verdikjede

Verden er i konstant forandring og endringer skjer stadig raskere. Dagens utfordringer krever intelligente og tilpasningsdyktige grep. Som bedrift tvinges man til å tenke nytt og ha klare tanker om hva fremtiden og vår fremgang skal bygges på. For mange bedrifter kan det være krevende å gå inn i utviklingsprosesser samtidig som en skal ivareta daglig drift.

MRB har lang erfaring og kompetanse knyttet til markedsutvikling og strategisk posisjonering. Våre rådgivere har god kjennskap til drivere for innovasjon og produktutvikling, og har velprøvd metodikk for å kunne hjelpe din bedrift med planer og implementering for nye og eksisterende markedsmuligheter. Vi bistår i hele utviklingsprosessen, fra fornyelse av nasjonale og internasjonale salgs- og markedsstrategier frem til introduksjon av produkter i nye markeder.

I vår tilnærming er vi opptatt av å hjelpe bedriften med hva som skal være fokusområde: Vi er mer opptatt av hvem idealkundene er – hvem er vi til for – og hvilke utfordringer de sliter med, enn vi er opptatt av konkurrentene. En vekstbedrift fokuserer på å løse kundens utfordringer. Vekstbedrifter sier ofte at «vi gir ikke kundene det de vil ha, men det de behøver».