Leiv Grønnevet

Senior bedriftsrådgiver

Telefon: 901 54 593
Epost: lg@mrb.no

Leiv har gjennom snart 40 år vært med på å forme utviklingen av norsk sjømatnæring med sitt omfattende arbeid i ulike ekspertgrupper, utvalg, råd og styrer. Han har en lang liste av fiskerirelaterte verv og styreoppdrag bak seg, i tillegg til lederstillinger i Kredittkassen (Nordea) som banksjef for forretningsområdet fiskeri og konsernansvarlig for fiskeri og skipsverft. Han har vært statssekretær i Fiskeridepartementet under Thor Listau og var i mange år generalsekretær i Fiskerbåtredernes Forbund, Fiskebåt. Fra 2008 har han ledet styrings-gruppen og vært finansieringsansvarlig for det store bokprosjektet «Norges fiskeri og kysthistorie» som kom ut i 2014. I dag arbeider Leiv hovedsakelig med styreoppdrag og som spesialrådgiver innen fiskeri.