Eierskap, finans og transaksjoner

 

  • Emisjoner
  • Oppkjøp/salg av selskaper
  • Generasjonsskifte
  • Finansiering

De fleste virksomheter kommer en eller flere ganger i situasjoner hvor det er behov for en eller annen form for transaksjon i form av tilførsel av ny kapital/emisjon, kjøp av virksomhet, salg av virksomhet osv.

For de fleste er dette situasjoner en har lite eller ingen erfaring med. En kompetent og erfaren samarbeidspartner vil kunne tilføre trygghet og bidra til å håndtere prosessen på en ryddig og effektiv måte.  MRB har god kjennskap til denne typen utfordringer og kan i tillegg til faglig kunnskap trekke på erfaring fra tilsvarende prosesser i andre virksomheter.

MRB bistår i planlegging og gjennomføring av transaksjoner knyttet til kjøp og salg av private selskaper. Vi gjennomfører hele eller deler av prosessen, fra idéstadiet og planlegging til signert kontrakt. Dette inkluderer også tekniske elementer slik som utarbeiding av verdivurdering, prospektutarbeidelse og endelig dokumentasjon, samt prosjektledelse og løpende rådgivning. Vi kan være kontaktledd mellom potensielle kjøpere eller selgere og bistå med å skissere alternative finansieringsløsninger for kjøp og emisjon.