Rådgivertjenester, aksjonærstrategi, kjøp og salg av bedrifter

Bedriftsmegling Vest (tidligere Bridgehead Vest) har drevet sin virksomhet i 14 år i dette markedet, og har i denne perioden på selvstendig basis gjennomført mer enn 30 transaksjoner med over NOK 1,1 milliarder i samlet transaksjonsverdi.

Halvparten av antall gjennomførte transaksjoner er internasjonale, der kjøper og selger er fra forskjellige land. I tillegg har selskapet deltatt i prosjekter og transaksjoner med tidligere majoritetseier Bridgehead AS.

Selskapet arbeider også med aksjonærpolicy og verdivurderinger for selskap og eiere. Bedriftsmegling Vest har tre ansatte med til sammen 50 års erfaring fra kjøp og salg av virksomheter.

Klikk på våre ansatte for å lese mer:

 

Noen av våre referanser: