Vi bidrar til Næringsteft

MRB er med på laget og ser frem til å løfte frem gode forretningsideer og bidra med vår kompetanse til grunderspirer i Sparebanken Møres utviklingsløp Næringsteft. En av de 100 søkere vil vinne 1 million kroner til å utvikle forretningsidéen sin videre.


Næringsteft er et nyskapingsstipend, første gang arrangert i fjor, som skal stimulere til å få frem gode forretningsideer og nye initiativ. Konseptet skal favne bredt om gründere og nyskapere for å gi flest mulig et løft videre. Programmet er lagt opp som en kompetansereise i tett samarbeid med NTNU i Ålesund og kunnskapsparkene ÅKP, ProtoMore og Vindel. 

MRB er med på laget som

  • Samtalepartner rundt organisering av samlinger og regi av konseptet

  • Bistand til utvikling av objektive vurderingskriterier ifm. utvelgelse av kandidater til semifinale, finale og kåring av vinner

  • Deltaker i fagjuryen

  • Bidragsyter med faginnlegg Næringsteft sine fagsamlinger

Torsdag 4. oktober er første samling for alle 100 søkerne. I søkernes første samling, vil de få møte hele fylkets nyskapingsmiljø. Jan Inge Sætre stiller for MRB. Vi gleder oss til å følge og støtte de spirende grundere i deres utvikling.