MRB SATSER OFFENSIVT

Rådgivingsselskapet MRB er i god vekst og forsterker laget både i Møre og Romsdal og i Hordaland. Selskapet bistår nå på stadig flere forretningsområder.

To nye partnere er nå klare i Ålesund. Det er Ståle Rasmussen og Jan-Inge Sætre. Begge kom inn som assosierte partnere i fjor. Og i Bergen søkes det etter en eller to til.

- Ståle og Jan-Inge har levert solid innsats i viktige utviklingsprosesser for kundene, kommenterer daglig leder Bjørn Gjerde.
- Vi er derfor glade for å kunne invitere begge inn som partnere og medeiere i MRB. Dette vil utvilsomt forsterke samspillet og utviklingen av selskapet ytterligere. Parallelt med dette har vi ambisjoner om å knytte til oss minst en ny kollega i Ålesund i løpet av året, for å utnytte vårt eget vekstpotensial.

FLERE TJENESTER
I fjor gikk MRB tungt inn som medeier i selskapet Bedriftsmegling Vest i Bergen. Med dette utvidet de både tjenestespekter og geografisk nedslagsfelt. MRB bistår nå sine kunder i større grad med refinansiering, emisjonsprosesser og kjøp og salg av virksomheter.

BRENNER FOR FORRETNINGSUTVIKLING
MRB kan skilte med bred ledererfaring og kompetanse innen viktige bransjer og fagfelt med betydning for vekst og utvikling. 
- Vi i MRB har alle «hatt skoa på» og kjent på utfordringer i det å skape og utvikle forretning. Vi kjenner næringslivet langs kysten med både geografi og kultur. Vi brenner for å bidra til at våre kunder skal ta ut sitt potensiale. Ofte handler det om å mobilisere egne ressurser på rett måte, forteller daglig leder Bjørn Gjerde.

MRB har opparbeidet et bredt nettverk og en sterk markedsposisjon i næringslivet på Nordvestlandet. Gjennom MRBs eierskap i BMV åpner muligheten seg for at MRB kan være til stede i Bergen på en jevnere basis - i et interessant og viktig marked for bedriftsutvikling.

Kollegiet både i Bergen og i Ålesund har som mål å realisere vekst og utvikling for sine bedriftskunder.

Jan-Inge Sætre (t.v) og Ståle Rasmussen - nå inn som partnere på MRB-laget.

Jan-Inge Sætre (t.v) og Ståle Rasmussen - nå inn som partnere på MRB-laget.