Er din bedrifts forretningsmodell egnet for å møte fremtidige krav?

Vi har lagt bak oss en av tidenes varmeste og tørreste somrer, der vi daglig ble påmint hvilke utfordringer dette ga og fortsatt gir enkeltpersoner og hele næringer. Alle tegn tilsier: vi må forberede oss på betydelige klimaendringer - både som privatpersoner og bedrifter.

Er din bedrift salet for endringene? Hvordan fornye forretningsmodellen for å gjøre virksomheten din mer bærekraftig?

Vi i MRB jobber tett med et bredt spekter av bedrifter i mange ulike bransjer. Vi er involvert i en rekke strategi- og omstillingsprosesser.  Vi ser klare tegn til at utfordringer rundt bærekraft griper stadig mer inn i bedriftenes forretningsmodeller - uavhengig av bransje og sektor. Bedriftene responderer med både justeringer og mer omfattende endringer.  

Forretningsmodellen beskriver hvordan du driver forretningen din - logikken til din virksomhet. Forretningsstrategien gir svar på hvordan du skal gjøre det bedre enn konkurrentene dine. Strategien er med andre ord planen du legger for å skape en god posisjon i markedet ved å gjennomføre andre aktiviteter enn konkurrentene, eller gjøre aktivitetene på en annen måte.

Stemmer kart og terreng?
MRB hjelper mange bedrifter med å vurdere sin forretningsmodell og forretningsstrategi. Det som kan ha fungert i en tidlig fase, fungerer ikke nødvendigvis når bedriften har vokst og endret seg. Når et selskap planlegger å vokse, må også forretningsmodellen rigge for vekst. Vi bidrar i det viktige arbeidet med å identifisere en bærekraftig og skalerbar forretningsmodell.

En god forretningsmodell gir svar på hvem som er bedriftens idealkunder og hvilken nytte og verdi kunden får ved å velge din løsning eller ditt produkt – Hvordan du skaper kundeverdi (omsetning) til en forsvarlig kost, slik at eier får forventa resultater.

Hva kjennetegner en vekstbedrift?
Et særtrekk ved gode vekstbedrifter er hvilken forretningsmodell de anvender. I motsetning til andre bedrifter med en verdikjede der mange funksjoner er begrensende for volumhåndtering, har vekstbedriften etablert en fleksibel og skalerbar forretningsmodell som er rigget for vekst. Bedriftens kjerneaktiviteter er i stor grad rettet mot innfrielse av spesifikke kundebehov. Nysalg, markedsutvikling og utvikling av støtteprodukter/tjenester som forsterker kundeinngrepet er her viktige ingredienser, mens produksjonskapasitet ofte er basert på utstrakt bruk av leverandører og samarbeidspartnere på ikke-kritiske komponenter.

To veier til bærekraft – Ansvar- og mulighetsrom
Det finnes ulike veier til å utvikle en lønnsom og bærekraftig forretningsmodell. På den ene siden handler det om å ta ansvar for sitt bidrag til problemet, og ta grep for å redusere den negative påvirkningen på omgivelsene. Hvordan? I noen tilfeller kan det dreie seg om å møte klare kundepreferanser, mens det i andre sammenhenger kan være nye myndighetskrav.  

Artikkelen fortsetter under figuren.

Bærekraftige forretningsmodeller figur.JPG

I forkant på bærekraft
FN 17 bærekraftsmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. Det vil være smart for å ligge i forkant og skape seg nye globale mulighetsrom. Endringene kommer uansett, og bedriftene har nå unike muligheter til å skaffe seg et tidsmonopol. Det må gjøres på en slik måte at interessentene og ikke minst kundene oppfatter en ekstra kundenytte!

Still forberedt!
Sammen med bedriftene ser vi i MRB også på hvordan vi kan utforme forretningsmodellen på en slik måte at denne også er bygget opp rundt det å løse problemer knyttet til bærekraft. Påvirkning eller endring av leverandører, nye produkter/tjenester, endring av innsatsfaktorer, og nye samarbeidspartnere. Dette er eksempel på grep som tas, som direkte griper inn i kjernevirksomheten til bedriftene; som også er med å gjøre dem i stand til å møte morgendagens marked godt forberedt.

MRB på Facebook
MRB på Linkedin