Næringsteft - den store Finansieringsdagen

MRB heier på gründere og bedrifter som jobber for å vokse, og selskap som bidrar til utvikling og verdiskapning i Møre og Romsdal! Derfor er det svært interessant og hyggelig for oss å delta på Sparebanken Møres program Næringsteft. Torsdag 6. desember møttes 50 spirende grundere til programmets «Finansieringsdag». Der deltok vi med foredraget «Hvordan prise en gründerbedrift?» om verdivurdering av bedrifter.

MRBs Ståle Rasmussen og Jan-Inge Sætre vil samme kveld møte gründere som deltar i Næringsteft for å svare på spørsmål knyttet til foredraget, etablering og videreutvikling av bedrifter og om forretningsutvikling generelt.

MRB har som sitt kjerneområde å gi drahjelp til bedrifter i vekstprosesser. I tillegg bistår vi med generell bedriftsrådgivning og gjennomføring av kjerneprosesser for våre kunder. Vi har også stadig flere oppdrag knyttet til innhenting av egenkapital. Et økende satsningsområde for MRB, i tråd med etterspørsel fra våre kunder, er derfor vekstkapital.

— — — — — — — — — — — — —

Finansieringsdagen under Næringsteft 2018. MRB holder foredrag om verdivurdering av selskap.

Finansieringsdagen under Næringsteft 2018. MRB holder foredrag om verdivurdering av selskap.


Næringsteft er et nyskapingsstipend, første gang arrangert i fjor, som skal stimulere til å få frem gode forretningsideer og nye initiativ. Konseptet skal favne bredt om gründere og nyskapere for å gi flest mulig et løft videre. Programmet er lagt opp som en kompetansereise i tett samarbeid med NTNU i Ålesund og kunnskapsparkene ÅKP, ProtoMore og Vindel. 

MRB er med på laget som

  • Samtalepartner rundt organisering av samlinger og regi av konseptet

  • Bistand til utvikling av objektive vurderingskriterier ifm. utvelgelse av kandidater til semifinale, finale og kåring av vinner

  • Deltaker i fagjuryen

  • Bidragsyter med faginnlegg Næringsteft sine fagsamlinger