Ledige stillinger

Administrerende direktør for Olav E. Fiskerstrand


Olav E. Fiskerstrand AS er en solid familieeid fiskeforedlingsbedrift for hvitfisk og pelagisk fisk fra norske og internasjonale fartøy. Selskapet har opparbeidet seg en sterk markedsposisjon internasjonalt. Bedriften er lokalisert i Sula, 25 km fra Ålesund sentrum.

Bedriften har et moderne industrianlegg, og har lagt et godt fundament for videre vekst og utvikling i en spennende eksportrettet næring. Som ledd i dette søkes det:
administrerende direktør

Administrerende direktør

Stillingen vil få det operative ansvaret for drift, utvikling og realisering av strategien som er lagt for Olav E. Fiskerstrand AS. Stillingen rapporterer til styret v/ styreleder.

Nøkkeloppgaver vil være:

 • Ledelse og lagbygging

 • Strategiimplementering

 • Driftskoordinering

 • Markeds- og salgsutvikling og relasjonsbygging mot nøkkelkunder og leverandører


Vår nye adm.dir. bør ha høyere utdanning, bred ledererfaring og relevant bransjeerfaring. 


Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert

 • Planmessig og strukturert arbeidsform

 • Gode relasjonsevner og internasjonal erfaring

 • Lederegenskaper og teambygging

Olav E. Fiskerstrand AS kan tilby spennende lederoppgaver i et veldrevet selskap i utvikling.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingene:
Olav Arne Fiskerstrand
styreleder
tlf 900 18 299

MRB AS
v/Bjørn Gjerde
tlf 915 57 344


Søknadsfrist:

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 3. desember 2018.

Alle henvendelser vil bli konfidensielt behandlet.Leder Næringsliv Søre Sunnmøre

Sparebanken Møre søker etter Leder Næringsliv Søre Sunnmøre

Leder for Næringsliv Søre Sunnmøre går av med pensjon, og i den forbindelse søker vi hans etterfølger. Vi ønsker oss en engasjert og fremtidsrettet leder som vil satse og bidra til å skape en fremtid sammen med våre kunder i et offensivt og dynamisk næringsliv på Søre Sunnmøre.   

Sparebanken Møre har kunder innenfor et bredt spekter av bransjer og vår nye leder for næringsliv skal bidra til å styrke vår markedsposisjon ytterligere på Søre Sunnmøre. Kvalitetssikring av kredittbehandling, analyser og risikoovervåkning er sentrale arbeidsoppgaver. Stillingen har resultatansvar for avdelingen og rapporterer til divisjonsleder Næringsliv.

Kvalifikasjoner, erfaringer og egenskaper

 • Du har relevant utdanning og bransjekunnskap, med gode lederegenskaper

 • Du er forretnings- og resultatorientert med solid regional kunnskap 

 • Du har en engasjerende og involverende lederstil med evner til å utvikle og motivere medarbeidere

 • Du er fremoverlent, synlig og kommuniserer godt 

 • Du er beslutningsdyktig, løsningsorientert og handlekraftig 

Vi er opptatt av å ha et åpent og initiativrikt miljø med vekt på samarbeid, utvikling og kompetansedeling. Som en del av Team Møre får du en spennende arbeidshverdag i en solid og lønnsom bedrift med dyktige medarbeidere og et svært godt arbeidsmiljø. 

Kontaktpersoner

Divisjonsleder for Næringsliv Terje Krøvel 
mob. 911 53 630

Personalsjef Anton Flåen 
mob. 995 00 260

Jan-Inge Sætre, MRB AS 
tlf.: 905 16 715
e-post: jis@mrb.no

 

Registrer din søknad elektronisk på sbm.no innen søknadsfristen 30.11.2018. 

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i fylket og har 390 ansatte og 28 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø i Møre og Romsdal relatert til person og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.

Nordvestlandet er en region i utvikling med spennende muligheter og utfordringer for både privatpersoner og bedrifter. Som en regional bank er vi en del av denne utviklingen og vi arbeider hver eneste dag for å gi den beste servicen til kundene våre.

PCS HOLDING SØKER ØKONOMISJEF I NYOPPRETTET STILLING

PCS Holding AS er gjennom våre datterselskaper en ledende leverandør av tjenester innenfor overflatebehandling og har et solid fotfeste i maritim industri i Norge. PCS opplever spennende utvikling og er i ferd med å gå inn i et nytt forretningsområde. Vi trenger derfor økonomisjef ved vårt hovedkontor i Tomrefjord for å ivareta økonomifunksjonen og bidra til å utvikle selskapet videre. Personen vil ha ansvaret for økonomi og finans for flere selskaper i gruppen i samarbeid med eiere, ledelsen og andre i administrasjonen.

Stillingen vil rapportere til daglig leder og inngå som en sentral del av konsernets ledergruppe.

Nøkkeloppgaver:

 • Budsjett- og økonomistyring av alle involverte selskaper

 • Finansiell planlegging og likviditetsstyring

 • Oppfølging og vurdering av risiko- og mulighetsanalyser for prosjekter 

 • Oppfølging mot regnskapskontor, revisor, bank og innrapportering til offentlige etater

 • Kontraktstøtte med oppfølging av innkjøpsavtaler og evt. reforhandling av disse

 • Koordineringsansvar for konsernets IKT-funksjon

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning som Bachelorgrad innen økonomi og administrasjon

 • Erfaring fra praktisk regnskapsarbeid samt ledelse av økonomifunksjon i SMB-bedrifter, gjerne fra maritim/prosjektbransje (BA)

Ønskede personlige egenskaper:

 • Initiativrik og praktisk anlagt

 • Sterkt engasjement med stor arbeidskapasitet

 • Strukturert og målrettet  

 • Analytisk med god gjennomføringsevne

 • Selvgående med godt humør og gode kommunikasjonsevner

 • Fleksibel med evne til å spille på lag

PCS tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og eiere

 • Konkurransedyktige betingelser

PCS vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at PCS -gruppen skal nå felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked. Arbeidssted: Tomrefjord.

For mer informasjon om stillingen:
Jan-Inge Sætre
senior bedriftsrådgiver
MRB AS
+47 905 16 715

Søknad og CV registreres på finn.no innen 31.10.2018

 

Om PCS Holding

PCS består i dag av holdingselskap med selskapene PCS Personell AS og PCS Construction AS og med hovedkontor i Tomrefjord, Møre og Romsdal. Gruppens selskaper leverer tjenester innenfor overflatebehandling og stillasarbeid for skipsverft i hele Norge. I tillegg har selskapet planer for satsing på et nytt forretningsområde. I dag har selskapene total ca. 300 ansatte med profesjonelle arbeidere. Vi er i dag engasjert på 14 forskjellige lokasjoner i Norge. Vårt hovedmål er å bygge gode relasjoner, levere god kvalitet og alltid gjøre kunden fornøyd.

Epax i Ålesund søker innovativ prosessingeniør

Har du interesse for prosessoptimalisering og forbedringsarbeid? Er du en brobygger som liker å finne nye løsninger sammen med andre? Epax trenger nye medarbeidere på laget! Vi har stadig økende etterspørsel fra våre kunder og stor aktivitet i selskapet, og søker derfor etter en prosessingeniør til produksjonsavdelingen med arbeidssted ved fabrikken i Ålesund.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Optimalisering og forbedring av produksjonsprosesser med fokus på kvalitet og produktivitet

 • Prosjektarbeid og mulighet for prosjektledelse, eks, i prosjekter knyttet til kapasitet, sikkerhet og utbytte

 • Utarbeidelse av driftsprosedyrer og prokoller

 • Bistå innen arbeid med prosessikkerhet

 • Delta i daglig drift med problemløsning og oppgaver knyttet til produksjonsprosessene, derunder feilsøking og rapportering

 • Være bindeledd mellom Produksjon og FoU, ansvar for implementering av nye prosesser/teknologi i fullskala produksjon.

 • Delta i kvalifiseringsarbeid og risikovurderinger for prosesser og utstyr

 

Ønskede kvalifikasjoner, interesser og holdninger:

 

 • Master/Sivilingeniør innen kjemisk prosessteknologi eller tilsvarende relevant utdanning

 • Erfaring fra prosessindustri eller olje/gass, fortrinnsvis fra engineering og/eller driftsmiljø

 • Interesse for kjemi og teknologi og nysgjerrig på å finne gode løsninger

 • Kunnskap og erfaring innen prosessikkerhet

 • Fordel med kunnskap om prosesskontroll og separasjonsteknologi

 • Må beherske norsk og engelsk godt – muntlig og skriftlig

 • God holdning til HMS

 

Ønskede personlige egenskaper:

 • Selvgående, og samtidig en lagspiller med gode samarbeidsevner.

 • Målrettet med pågangsmot og strukturert med høy grad av nøyaktighet og gjennomføringsevne

 • Kreativ, proaktiv og engasjert holdning som «smitter»

 • Evne til å jobbe effektivt og med flere oppgaver samtidig.

 • Rask til å tilegne seg ny kunnskap

 • Fleksibel med omstillingsevne og stor arbeidskapasitet

 • Villig til å ta på seg uforutsette oppgaver og trives i et hektisk produksjonsmiljø

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 • Opplæring og videreutvikling

Som prosessingeniør vil din arbeidshverdag være fordelt mellom driftstøtte og forbedringsarbeid. Du vil være en viktig bidragsyter i optimalisering av produksjonsprosesser i tett samarbeid med avdelingene for FoU, Teknisk, Kvalitet og Produksjonsavdelingen forøvrig. Arbeidet vil omfatte å ha fagansvar for enkelte prosessanlegg/enhetsoperasjoner i fabrikken. Nærmeste leder for Prosessingeniøren vil være Production Manager, Erik Hessen Troøien.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Production Manager, Erik Hessen Troøien på mobil +47 975 15 667 eller Bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 16.09.2018
MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.

 

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

Epax i Ålesund søker innovativ forsker innen prosessteknologi

Har du interesse for innovasjon innenfor marine oljer og nysgjerrig på å finne gode løsninger? Epax er i en spennende utviklingsfase, og trenger flere flinke folk til FoU teamet ved fabrikken i Ålesund! Stillingen er knyttet til bedriftens behov for økt FoU-kapasitet i forbindelse med satsingen på bærekraftig utnyttelse av norske marine råstoff.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre arbeid i lab og pilotanlegg, samt følge opp tester i fullskala

 • Dokumentere arbeid og resultater

 • Utarbeide og presentere forslag til nye prosesser/teknologier og forbedringer av eksisterende

 • Prosjektarbeid og mulighet for prosjektledelse

 • Delta i problemløsning knyttet til fullskala produksjon og prosesser

 • Bidra i arbeid med avvik og endringskontroller gjennom bedriftens kvalitetssystem

 • Assistere og samarbeide med andre forskere og ansatte i FoU-avdelingen, samt Produksjons- og kvalitetsavdelingen.

Ønskede kvalifikasjoner, interesser og holdninger:

 • MSc innen prosesskjemi /prosessteknologi eller tilsvarende relevant utdanning

 • Gjerne erfaring fra industri eller relevant forskning

 • God kjennskap til og bruk av statistiske verktøy for databehandling – som Excel og lignende

 • Må beherske norsk og engelsk godt – muntlig og skriftlig

 • Interesse for kjemi og teknologi og nysgjerrig på å finne gode løsninger

 • Interesse av å utvikle gode produkter basert på bærekraftig fiskeolje og annet marint råstoff

 • God holdning til HMS

Ønskede personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert

 • Initiativrik og nysgjerrig

 • Nøyaktig/grundig og praktisk anlagt

 • Kreativ og engasjert

 • Selvgående, og samtidig en lagspiller med gode samarbeidsevner

 • Rask til å tilegne seg ny kunnskap

 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 • Opplæring og videreutvikling


Oppgavene til denne stillingen vil kreve at minst 50% av arbeidstiden brukes til aktivt og praktisk arbeid særlig i pilotanlegg, men også noe i laboratorium for småskala-testing av prosesser. Arbeidet vil omfatte å ha ansvar for å gjennomføre ulike tester av kjemiske og fysikalske prosesser i reaktorer, små destillasjonsanlegg og annet utstyr. Dette innebærer rigging/forberedelse, oppstart av anlegg/utstyr og styring av prosess-parametere, oppsamling av prøver og bestille kjemiske analyser osv. Resterende tid vil være kontor- og møtetid for planlegging og rapportering. Nærmeste leder for Forsker vil være R&D Manager Iren Stoknes.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med R&D Manager Iren Stoknes på mobil +47 93493413, eller Senior Bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715

Søknad og CV registreres på finn.no innen 16.09.2018

MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.

 

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.