Ledige stillinger

Epax i Ålesund søker innovativ prosessingeniør

Har du interesse for prosessoptimalisering og forbedringsarbeid? Er du en brobygger som liker å finne nye løsninger sammen med andre? Epax trenger nye medarbeidere på laget! Vi har stadig økende etterspørsel fra våre kunder og stor aktivitet i selskapet, og søker derfor etter en prosessingeniør til produksjonsavdelingen med arbeidssted ved fabrikken i Ålesund.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Optimalisering og forbedring av produksjonsprosesser med fokus på kvalitet og produktivitet

 • Prosjektarbeid og mulighet for prosjektledelse, eks, i prosjekter knyttet til kapasitet, sikkerhet og utbytte

 • Utarbeidelse av driftsprosedyrer og prokoller

 • Bistå innen arbeid med prosessikkerhet

 • Delta i daglig drift med problemløsning og oppgaver knyttet til produksjonsprosessene, derunder feilsøking og rapportering

 • Være bindeledd mellom Produksjon og FoU, ansvar for implementering av nye prosesser/teknologi i fullskala produksjon.

 • Delta i kvalifiseringsarbeid og risikovurderinger for prosesser og utstyr

 

Ønskede kvalifikasjoner, interesser og holdninger:

 

 • Master/Sivilingeniør innen kjemisk prosessteknologi eller tilsvarende relevant utdanning

 • Erfaring fra prosessindustri eller olje/gass, fortrinnsvis fra engineering og/eller driftsmiljø

 • Interesse for kjemi og teknologi og nysgjerrig på å finne gode løsninger

 • Kunnskap og erfaring innen prosessikkerhet

 • Fordel med kunnskap om prosesskontroll og separasjonsteknologi

 • Må beherske norsk og engelsk godt – muntlig og skriftlig

 • God holdning til HMS

 

Ønskede personlige egenskaper:

 • Selvgående, og samtidig en lagspiller med gode samarbeidsevner.

 • Målrettet med pågangsmot og strukturert med høy grad av nøyaktighet og gjennomføringsevne

 • Kreativ, proaktiv og engasjert holdning som «smitter»

 • Evne til å jobbe effektivt og med flere oppgaver samtidig.

 • Rask til å tilegne seg ny kunnskap

 • Fleksibel med omstillingsevne og stor arbeidskapasitet

 • Villig til å ta på seg uforutsette oppgaver og trives i et hektisk produksjonsmiljø

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 • Opplæring og videreutvikling

Som prosessingeniør vil din arbeidshverdag være fordelt mellom driftstøtte og forbedringsarbeid. Du vil være en viktig bidragsyter i optimalisering av produksjonsprosesser i tett samarbeid med avdelingene for FoU, Teknisk, Kvalitet og Produksjonsavdelingen forøvrig. Arbeidet vil omfatte å ha fagansvar for enkelte prosessanlegg/enhetsoperasjoner i fabrikken. Nærmeste leder for Prosessingeniøren vil være Production Manager, Erik Hessen Troøien.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Production Manager, Erik Hessen Troøien på mobil +47 975 15 667 eller Bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 16.09.2018
MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.

 

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

Epax i Ålesund søker innovativ forsker innen prosessteknologi

Har du interesse for innovasjon innenfor marine oljer og nysgjerrig på å finne gode løsninger? Epax er i en spennende utviklingsfase, og trenger flere flinke folk til FoU teamet ved fabrikken i Ålesund! Stillingen er knyttet til bedriftens behov for økt FoU-kapasitet i forbindelse med satsingen på bærekraftig utnyttelse av norske marine råstoff.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre arbeid i lab og pilotanlegg, samt følge opp tester i fullskala

 • Dokumentere arbeid og resultater

 • Utarbeide og presentere forslag til nye prosesser/teknologier og forbedringer av eksisterende

 • Prosjektarbeid og mulighet for prosjektledelse

 • Delta i problemløsning knyttet til fullskala produksjon og prosesser

 • Bidra i arbeid med avvik og endringskontroller gjennom bedriftens kvalitetssystem

 • Assistere og samarbeide med andre forskere og ansatte i FoU-avdelingen, samt Produksjons- og kvalitetsavdelingen.

Ønskede kvalifikasjoner, interesser og holdninger:

 • MSc innen prosesskjemi /prosessteknologi eller tilsvarende relevant utdanning

 • Gjerne erfaring fra industri eller relevant forskning

 • God kjennskap til og bruk av statistiske verktøy for databehandling – som Excel og lignende

 • Må beherske norsk og engelsk godt – muntlig og skriftlig

 • Interesse for kjemi og teknologi og nysgjerrig på å finne gode løsninger

 • Interesse av å utvikle gode produkter basert på bærekraftig fiskeolje og annet marint råstoff

 • God holdning til HMS

Ønskede personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert

 • Initiativrik og nysgjerrig

 • Nøyaktig/grundig og praktisk anlagt

 • Kreativ og engasjert

 • Selvgående, og samtidig en lagspiller med gode samarbeidsevner

 • Rask til å tilegne seg ny kunnskap

 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 • Opplæring og videreutvikling


Oppgavene til denne stillingen vil kreve at minst 50% av arbeidstiden brukes til aktivt og praktisk arbeid særlig i pilotanlegg, men også noe i laboratorium for småskala-testing av prosesser. Arbeidet vil omfatte å ha ansvar for å gjennomføre ulike tester av kjemiske og fysikalske prosesser i reaktorer, små destillasjonsanlegg og annet utstyr. Dette innebærer rigging/forberedelse, oppstart av anlegg/utstyr og styring av prosess-parametere, oppsamling av prøver og bestille kjemiske analyser osv. Resterende tid vil være kontor- og møtetid for planlegging og rapportering. Nærmeste leder for Forsker vil være R&D Manager Iren Stoknes.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med R&D Manager Iren Stoknes på mobil +47 93493413, eller Senior Bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715

Søknad og CV registreres på finn.no innen 16.09.2018

MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.

 

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

EPAX I ÅLESUND SØKER LABORANTER I SKIFTORDNING

Har du interesse for laboratoriearbeid, og kunne tenke deg å arbeide innenfor produksjon av Omega-3 produkter? Epax er i en spennende utviklingsfase, og trenger flere flinke folk! Vi søker nå etter to laboranter i 100 % stilling, en vikarstilling med varighet ca. ett år og en fast stilling.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utføre kjemiske analyser av bedriftens Omega-3 produkter

 • Rapportere og kontrollere analyseresultater

 • Kalibrering og vedlikehold av laboratorieutstyr

 • Generelt renhold og orden på laboratoriet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som Laborant, eller annen relevant erfaring fra laboratoriearbeid

 • Gode brukerferdigheter innen IT er ønskelig

 • Erfaring fra farmasøytisk-/næringsmiddelindustri foretrekkes

 • God holdning til HMS

Ønskede personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og nøyaktig

 • Strukturert, med gode vurderings- og gjennomføringsevner

 • Fleksibel og engasjert innstilling til arbeidet

 • Lagspiller med gode samarbeidsevner


Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Velfungerende skiftordning

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

Som laborant vil din arbeidshverdag i stor grad være å gjennomføre kvalitetskontroll av produkter gjennom flere steg i produksjonsprosessen, noe som krever tett og godt samarbeid med produksjonsavdelingen. Du vil være en viktig bidragsyter i å sikre kontinuitet i fremstillingen av et omega3 produkt med høy grad av renhet og kvalitet. Du vil også samarbeid med andre avdelinger i bedriften, som Forskning og Utvikling. Nærmeste leder for laborantene er Laboratorieleder Anne Sofie Hatlinghus Åsebø.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner og som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Laboratorieleder Anne Sofie Hatlinghus Åsebø mobil +47 415 26 723, evt. Kvalitetssjef Trine Hagen Lie mobil +47 408 47 711 eller Bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715

Registrer søknad og CV på finn.no snarest
MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.


Om Epax
Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

EPAX I ÅLESUND SØKER ENGASJERT LOGISTIKKPLANLEGGER (DENNE STILLINGEN ER BESATT)

Ønsker du en internasjonal karriere? Epax trenger en ny medarbeider på laget! Vi har stadig økende etterspørsel fra våre kunder og stor aktivitet i selskapet, og søker derfor etter en logistikkplanlegger for snarest mulig tiltredelse i Ålesund.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av logistikkarbeid, hvor hovedansvaret gjelder for fly- og båttransport.

 • Klargjøring av eksportdokumenter

 • Samarbeid med avdelingene Salg, Produksjon, QA / QC og ledelse

 • Oppfølging av kundeforespørsler

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning innen logistikk

 • Erfaring i fra logistikkarbeid innen farmasøytisk- eller næringsmiddel industri.

 • Gjerne ha kunnskap om GMP (Good Manufacturing Practice) og GDP (Good Distribution Practice).

 • Sterke engelskkunnskaper

Ønskede personlige egenskaper:

 • Initiativrik og nøyaktig

 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende

 • Motiveres av mål, gode resultater og kvalitet

 • Selvgående, men samtidig en lagspiller

 • Engasjert, serviceinnstilt og kundefokusert

 • Gode kommunikasjonsevner

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 • Opplæring og videreutvikling

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Logistics Manager, Marit Fure, mobil +47 464 48 334.

Registrer søknad og CV på finn.no snarest
MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

Ferd Båt søker engasjert butikksjef i Molde (denne stillingen er besatt)

Ferd_baatfolk_rgb.jpg

I forbindelse med at vår butikksjef i Molde søker nye utfordringer søker vi etter hans etterfølger. Avdelingen i Molde har på kort tid etablert seg godt i markedet med bredt utvalg av båter og utstyr, samt et serviceverksted med godt renommé. Vi søker deg som er resultatorientert og har god driv til å lede og videreutvikle Ferd Båt i Molde sammen med de ansatte.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av butikken og serviceverksted, samt utvikling av avdelingen i en ekspansiv fase
 • Salg av kapitalvarer og oppfølging av salgs- og markedsaktiviteter
 • Personal- og resultatansvar for avdelingen
 • Lønnsom vekst basert på god kundeservice
 • Lede, utvikle og inspirere dine medarbeidere slik at våre kunder alltid møter motiverte ansatte og en innbydende butikk

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Kremmer med stor interesse for det maritime miljø
 • Målrettet og prestasjonsdrevet
 • Kjennskap til båt og båt-/fiskeutstyr, gjerne med erfaring fra lignende virksomhet
 • Kreativ, engasjert, og initiativrik
 • Jordnær og tillitsskapende, rask til å tilegne seg ny kunnskap
 • Praktisk og teknisk anlagt, liker å ta i et tak og er en lagspiller
 • Er selvstendig, strukturert og opptatt av ryddighet og orden

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst
 • Store muligheter for å bidra til utvikling av egen arbeidsplass
 • Gode lønnsbetingelser basert på grunnlønn + bonus
 • Mulighet for opsjon på medeierskap i avdeling Molde for den riktige kandidaten

Ferd Båt AS er på jakt etter en butikksjef med interesse for det maritime med de rette personlige egenskapene, som er lærevillig og bidrar med å ta i et tak.

Ønsker du å vite mer om stillingen ta kontakt med daglig leder Rune Westad på telefon 958 07 197 eller vår rådgiver i MRB AS, Jan-Inge Sætre på telefon 905 16 715.

For å sende søknad med CV - klikk på lenken HER.

Søknadsfrist: snarest, og senest innen 31. mai.

  

Om Ferd Båt AS

Ferd Båt er en ledende fagforhandler av nye båter, motorer og fiskeutstyr i Møre og Romsdal med butikker i Ålesund, Fosnavåg og Molde. Ferd Båt har forhandleravtale på Suzuki og Yamaha. Alle tre avdelinger har egne serviceverksted og har også egen nettbutikk med stort vareutvalg. Allerede i 2011 kåret det franske prestisjemerket Beneteau Ferd Båt AS til Årets Norske forhandler.

Ferd Båt AS har røtter tilbake til 2000 og Dyrkorn AS i Ålesund. Fra 2009 ble virksomheten drevet under navnet Dyrkorn Fritid AS frem til 2015 da nytt selskapsnavn ble Ferd Båt AS. I 2017 hadde selskapet en samlet omsetning på nærmere 87 millioner kroner. Avdelingen i Molde ble etablert i mars 2015, og har i 2018 et budsjett på i overkant av 18 millioner kroner. Ferd Båt opplever sterk vekst og har en stabil økonomisk plattform, selskapet ser for seg videre ekspansjon gjennom både markedsvekst og utvikling av avdelingene.

Les mer om Ferd Båt her: www.ferdbat.no