Utviklingsorientert eksportsjef til Sykkylven Stål

Våre funksjonskonsept framstår nå som en viktig del av vår vekststrategi, der internasjonal satsing vil være en bærebjelke. I denne forbindelse søker vi nå etter en utviklingsorientert eksportsjef, i nyopprettet stilling. Stillingen vil rapportere til administrerende direktør og inngå i bedriftens ledergruppe.

Vår eksportsjef vil få hovedansvaret for utvikling av det internasjonale markedet, med følgende hovedoppgaver:

  • Internasjonal markedsplanlegging 

  • Planlegging og gjennomføring av kundemøter med sikte på nysalg 

  • Oppfølgingsaktiviteter knyttet til forespørsler, produktdokumentasjon, tilbud m.v. 

  • Aktiv relasjonsbygging 

  • Løpende oppfølging av etablerte kundeforhold 

  • Salgsbudsjettering og løpende rapportering av salgsutvikling

Vår nye eksportsjef bør ha høyere merkantil utdanning, ha erfaring fra internasjonalt salg av forbrukervarer og ha gode språkkunnskaper - fortrinnsvis engelsk eventuelt også tysk.

Av personlige egenskaper for å lykkes i stillingen vil vi framheve initiativ, gjennomføringsevne, gode relasjonsevner, løsningsorientering og som trigges av å arbeide i en offensiv og teambasert organisasjon.

Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb i et dynamisk og sterkt fagmiljø, med konkurransedyktige betingelser som inkluderer gode forsikrings- og pensjonsordninger. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

For nærmere informasjon om stillingen kan du ta kontakt med administrerende direktør Karl Inge Rekdal på telefon 913 15 384, eller styreleder Bjørn Gjerde på telefon 915 57 344 for en uforpliktende samtale. 

Søknad med vedlegg sendes til: kontor@sykkylvenstal.no innen 31. august 2019.

Du finner også stillingen på finn.no med FINN-kode: 155391640.

Sykkylven Stål

Sykkylven Stål AS er en innovativ og ledende leverandør av komplette funksjonskonsepter til møbelindustrien samt presisjonskomponenter til mekanisk industri. Selskapet har en vekststrategi med 40 dyktige medarbeidere og forventer i år en omsetning på 60 MNOK, og har forøvrig en sunn økonomisk plattform. Sykkylven Stål har lange tradisjoner fra utvikling av nye tekniske løsninger, og fikk i 2018 patentert et helt nytt stolkonsept - MK 5 - som gir helt nye funksjonsegenskaper for hvilestoler. Dette har slått godt an i markedet og både norske og utenlandske kunder har valgt å satse på denne plattformen. Vår visjon er å skape kvalitetsløsninger som begeistrer. Våre nøkkelverdier er lønnsomme, fremtidsrettede og trivelige arbeidsplasser.

www.sykkylvenstal.no