Skjerpet selskap med ambisjoner for fremtiden

- Vi er et kompetent og optimistisk selskap i anmarsj, sier daglig leder Tor Egil Meland i OSE.

OSE har vært gjennom både opp- og nedturer i bransjen. Det som startet som et enkeltmannsforetak i 1962 er i dag et sterkt aksjeselskap med 21 ansatte. Med bistand fra MRB har de rigget selskapet for videre vekst.

På bildet øverst: Tor Egil Meland, daglig leder i OSE, og Dharma Rajeswaran, tidligere driftsleder ved Mowi sitt settefiskanlegg i Steinsvik. Foto: Per Eide.

Ørstingen og byggingeniøren Magnar Ose var den som startet det hele i 1962. Hans enmanns foretak tok ingeniøroppdrag lokalt. Den fremadstormende jappetiden på 80-tallet utløste nedgangskonjunktur og bankkrise som varte mellom 1987-1992. Uro i eiendomsmarkedene og stopp i etterspørselen av rådgivertjenester medførte at bransjen stoppet fullstendig opp. Mange måtte legge ned, men Magnar Ose hadde fått flere bein å stå på: Han hadde kurset seg opp til takstmann.

Et nytt fundament var på plass

Med det kunne han også levere skadetakstoppdrag og verdsettelse av fast eiendom i tillegg til byggeteknisk rådgiving. Kundene var forsikringsselskap. Ett nytt fundament var på plass - en tjeneste som kunne kombineres med det bedriften opprinnelig startet med. Orkannatten 1. januar 1992 ble en viktig hendelse for bedriften. Kontoret fikk i etterkant tildelt skadeoppdrag fra hele regionen, fra både forsikringsselskap og lensmenn. Værødeleggelsene sikret dermed OSEs bedrift god økonomi i flere år.

Magnars sønn, Trond, overtok som eier og daglig leder i 1992. Foretaket ble da til et aksjeselskap med navnet OSE Ingeniørkontor as. Drøye ti år etter ble Tor Egil Meland ansatt som prosjektingeniør. Han ble ansatt nummer fire. I 2007 kom Jonas Reitan med på laget. Tre år etter gikk både Jonas og Tor Egil inn som medeiere.
- Vi kjente bedriften godt og hadde tro på hva den kunne få til, forklarer Tor Egil.  

1.jpg

“A place to dream”

“En plass for drømmer” sier Hotel Brosundet i Ålesund når de omtaler seg selv.

OSE bidro til tilbygget som binder de to bygningskroppene sammen, som ansvarlig søker og prosjekterende.

Nye øyne
Med to nye eiere på laget, fikk man flere friske øyne på selskapet, markedet og mulighetene.
- Vi ble et godt trekløver med ulike kvaliteter som har fått gjort mye bra, sier Meland.

I takt med at de fikk flere oppdrag, økte behovet for flere ansatte. De så at stormer og orkaner fikk svake sammenføyninger bokstavelig talt `opp i dagen`. Byggefeil og slett håndverk ga en strøm av reklamasjoner. Med tiden ble energireduserende bygg og miljøfokus også et overordnet mål. Det var behov for faglige fordypinger. For lille OSE Ingeniørkontor AS stod de overfor et viktig strategivalg.
- Alternativet var å forbli liten og spille oss selv ut på sidelinja, forklarer Meland. 
- Vi ønsket å tilby høyt kompetente tverrfaglige tjenester, og kunne bidra i hele kundereisen fra den første visjon er ytret, helt ut til ferdigattesten.  
I 2010 organiserte de seg internt i fagavdelinger. Slik fikk den ansatte enklere og større tilhørighet og et mer naturlig ansvar for sitt fag. Samtidig jobbet de godt på tvers.
- I OSE er vi flinke til å gjøre hverandre gode. Kunden ser også bedre hvilken verdi vi utgjør for dem når vi er markedsfører oss med en ryddig struktur, forteller Tor Egil Meland.

Veiskille
Rundt 2016-17 hadde OSE om lag 16 ansatte, og måtte vurdere hvilke oppdrag de kunne løse med den bemanningen og de ressursene de hadde. Eierne og selskapet sto ved et veiskille: Å bygge seg sakte ned til å jobbe i det små igjen, eller å ta sats og bli med i det store selskapet.
- Jeg følte at OSE hadde alle muligheter for å vokse. Allerede var en god gjeng med flinke ansatte på plass. Du holder ikke en gjeng «løver i bur» når de vil løpe etter attraktive prosjekter, smiler Tor Egil.
- Spørsmålet var om vi skulle gripe mulighetene eller la være. I OSE griper vi!
Tor Egil er opptatt av innovasjon og strategiarbeid og liker mottoet til eks-alpinisten Kjetil Andre Åmodt: «Det neste er det beste».
- Det sier så mye, og passer perfekt for OSE, smiler han.

Drahjelp for vekst
En venn av han anbefalte MRB, og han tok kontakt. Høsten 2017 gjennomførte OSE en grundig strategiprosess med bistand fra Bjørn Gjerde og Sindre Rotevatn i MRB.

- Jeg er glad vi fikk med MRB på laget til å gjennomføre en åpen og god prosess, sier Tor Egil.
- Det var viktig for meg at alle ansatte medvirket i arbeidet, for å sikre god forankring av målene vi satte oss i bedriften.
Sammen fikk de løftet frem det gode, og identifisert forbedringspunkter i egen organisasjon. Og ikke minst, de staket ut den videre kursen. Gjennom strategiarbeidet utviklet de en visjon, en ledestjerne og gode verdier som brukes aktivt både i internt arbeid og utadrettet.  

- Vi opplever at det har gjort oss godt, forteller Tor Egil.  
- Vi er bedre rustet, og på god vei til å bli en bedrift som er godt synlige som kapasitet innen vårt område. Vi opplever stor aktivitet i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane, og vi har turt å utvikle oss i takt med det.

Tok roret
I 2018 overtok Tor Egil Meland lederrollen – 15 år etter at han kom inn som ansatt. Han kjente bedriften godt og så klart for seg hvilken retning de skulle i.
- Jeg var utrolig motivert for å ta fatt på oppgavene sammen med mine kollegaer.
I løpet av det siste året har det skjedd et generasjonsskifte på eiersida som MRB har bistått med: Trond Ose nærmer seg pensjonsalder og selskapet fant et fint tidspunkt for eierskifte. Meland kjøpte seg opp, og selskapet endret navn til OSE AS for å synliggjøre bredden i selskapet tydeligere. Seks ansatte eier nå bedriften.

5.jpg

Realiserer visjoner

Viddal Kraftstasjon i samarbeid med Tussa Energi og Siv.ark MNAL Knut Brekke.

OSE utførte byggteknisk prosjektering og tegning av kraftstasjonsbygget.

Foto: Per Eide

Råd som realiserer visjoner
For Meland, eierne og styret ser for seg videre vekst. OSE spiser markedsandeler og jobber strategisk.
- Vi liker å ligge foran, være proaktive og fremoverlente. Vi har en god posisjon og ambisjoner for fremtiden. Og ikke minst: Vi har gjennomføringsevne, understreker Meland.
OSE er gode tverrfaglig, og har høy kompetanse til å gjennomføre store prosesser.
- Med våre samarbeidspartnere kan vi dekke alle de samme tjenestene som de virkelig store selskapene. Det er vi litt stolte av, sier Tor Egil.
Hovedkontoret ligger i Ørsta, med avdelingskontor i Nordfjordeid og Ålesund. Ålesundsregionen er et satsningsområde. Her har de et godt og kreativt planmiljø som de vil bygge opp videre.
- Vi opplever en økning i forespørsler fra kundene, og er - slik vi har rigget bemanningen, attraktiv for å ta ansvar for store prosjekter. Vi er i ferd med å bli en bedrift som kan hjelpe kunden fra A til Å: Fra tidlig mulighetsstudie, planarbeid, ansvarlig søker, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse til ferdig bygg. Vi takserer skade og verdi innen landbruk, næring og bolig med mer. Alt dette gir oss stor tro på at vi skal vokse videre. Vi er et kompetent og optimistisk selskap i anmarsj, sier Tor Egil føyer til: Vi har jevnlig behov for dyktige folk med rett kompetanse.

OSE AS er i dag et veletablert selskap med godt renommé, forankret med hovedkontor i Ørsta.  Ledestjerne:   Vi tilfører våre kunder merverdier gjennom tverrfaglige og bærekraftige løsninger   OSE tilbyr tjenester innen:  - Plan, infrastruktur og landskap/ arkitektur  - Byggteknikk og prosjektstyring  - Taksering  Omsetning:  18 MNOK i 2018, forventet vekst til 30 MNOK innen 2024.   www.oseing.no

OSE AS er i dag et veletablert selskap med godt renommé, forankret med hovedkontor i Ørsta.

Ledestjerne:
Vi tilfører våre kunder merverdier gjennom tverrfaglige og bærekraftige løsninger

OSE tilbyr tjenester innen:

- Plan, infrastruktur og landskap/ arkitektur

- Byggteknikk og prosjektstyring

- Taksering

Omsetning:

18 MNOK i 2018, forventet vekst til 30 MNOK innen 2024.

www.oseing.no