NYSNØ I FJELLHEIMEN VITNER IKKE OM SOMMER

Nysnø i fjellheimen vitner ikke om sommer, men vi går likevel en tiltrengt sommerferie i møte.

Vi i MRB har lagt bak oss et spennende første halvår, preget av mange utviklings- og omstillingsprosesser hos våre kunder. Utvikling og implementering av nye vekststrategier, videreutvikling av ledergrupper og vekstfinansiering har vært sentrale stikkord for mange.

Vi ser også et økende behov for bistand til generasjonsskifte og eierskapsutvikling, ofte kombinert med innhenting av ny egenkapital som kan bidra til taktomslag. Vårt og Øverbø Gjørtz sitt seminar om Eierskapsutvikling i mai samlet over 40 bedriftseiere, noe som bekrefter dette underliggende behovet.

MRB har vært en av flere bidragsytere og samarbeidspartnere med Sparebanken Møre rundt gjennomføring av Næringsteft. I forlengelsen av dette ser vi at underskogen av nyetablerte bedrifter er stor og økende. Mange av disse har utvilsomt livets rett, og det er viktig at vi i vår  region gir disse drahjelp til å utnytte egne muligheter, i form av innspill til  forretningsplaner, kompetanseoppbygging, finansieringsløsninger og ikke minst introduksjon mot nye og ukjente kundegrupper.     

I lys av denne spennende utviklingen rigger vi oss nå for ytterlige vekst gjennom ansettelse av ny partner/senior bedriftsrådgiver i løpet av kommende høst. 

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser for øvrig en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen 

Bjørn Gjerde

Daglig leder

MRB AS