Seminar: Vekst gjennom eierskapsutvikling

Hvordan utvikle små og mellomstore bedrifter til videre vekst? 16. mai inviterer vi i samarbeid med advokatfirmaet Øverbø Gjørtz til gratis seminar. Temaet er høyaktuelt for mange små og mellomstore bedrifter.

Her vil vi belyse viktige problemstillinger knyttet til framtidig eierskap som:

  • Har vi riktige eierstruktur i dag til å møte framtidens utfordringer?

  • Har vi tilstrekkelig med eierkapital for å videreutvikle selskapet?

  • Hvordan finne nye (med)eiere som kan bidra til vekst og utvikling?

  • Hvilke alternative muligheter for kapitaltilførsel passer best for vår bedrift?

  • Hva skjer etter at nye medeiere har «entret» skuten?

Foredragsholdere
Til å belyse disse temaene har vi blant annet med oss Peder Stette, som i dag er EVP og teknisk direktør i Optimar. Han har vært leder og bedriftseier i ulike faser i bedrifter, og sitter nå som leder i et stort konsern med nye eiere. Sparebanken Møre vil også dele sine erfaringer med oss sett fra en finansiell aktørs side.

Tid: Torsdag 16. mai kl. 0900-12.00
Sted: Parken Kulturhus, Foajeen.

Arrangementet er gratis. Det vil bli servering av kaffe og te med tilbehør.
Velkommen!

Detaljert program

09.00 Innledning og kort kort introduksjon av MRB/Ø&G

09.10 Har vi riktig eierstruktur i dag? (MRB)
Generasjonsskifte, engasjement, eiersammensetning,
kompetanse, utviklingsperspektiv.

09.40 Endring i eiersammensetning – hvordan angripe det? (MRB/Øverbø Gjørtz)
Investorkartlegging, idealinvestoren, framtidig eierstruktur,
verdivurdering, verdisikring/utvikling, av etablert selskap gjennom salg,
emisjon, fusjon m.v., aksjonæravtaler, prosessen rundt eiertilpasning,
viktige steg i bedriften

10.10 Pause

10.30 Utvikling og styring av selskapet ved endret eierskap (Øverbø Gjørtz/MRB)
Viktige forutsetninger for vellykket utvikling og styring med ny eierstruktur
Hvordan kombinere ny kapital med utvidet og dedikert kompetanse ift.
vekst/strategi virksomhetens art, utvikling, rapportering, styret som ressurs,
eierdirektiv, rollefordeling

11.00 Timing. Konsekvenser av å avstå fra eierskapsutvikling
• Fullfinansiering av eierskifte og utvikling Sveinung Klakegg, banksjef Industri (Sparebanken Møre)
• Erfaringer med eierskifte sett fra en aktiv eiers side, Peder Stette
• Plenumsdiskusjon

12.00 Slutt

Facebook-banner_ronny.png
begge logoer i ett.PNG