Hva hindrer vekst i bedriften din?

MRB har lang erfaring i å bidra til vekst i bedrifter. I arbeidet bruker vi en velprøvd verktøykasse av metoder for å finne vekstpotensialet i eksisterende ressurser. Gjennom en vekstanalyse kan vi gi bedriften din en grundig gjennomgang, og innsikt i hvilke områder av virksomheten som kan hemme eller fremme lønnsom vekst.

Mange bedrifter har vekstpotensial, men vi ser at få utnytter dette i et lengre perspektiv. Tall viser at rundt 4% av alle bedrifter står for 80% av veksten i Norge (Spilling 2000). MRB har arbeidet med vekstfokuserte bedrifter i en årrekke og har vært med på reiser der bedrifter i ulike bransjer, med forskjellige forutsetninger har klart å skape lønnsom vekst.  Vår erfaring er at bedrifter i alle bransjer og faser kan vokse.

Identifisere hindringer
Vi har lang erfaring i å identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter, etablere og gjennomføre prosesser sammen med kunden og sikre en effektiv implementering. Ett av verktøyene vi bruker for å analysere bedriften og potensiell vekstkraft, er det vi kaller en Vekstanalyse. Selskap som har god, lønnsom vekst er sterke innenfor 12 ulike områder viser forskningen. Metodikken er utviklet av det anerkjente svenske selskapet Ahrens Rapid Growth, og har blitt brukt på flere tusen bedrifter både i Norge og Sverige. MRB har lisens til å bruke metodikken og har gjort det med god erfaring i flere år.

12 trinn.png

Ved hjelp av vekstanalysen finner vi bedriftens score på de 12 strategiske vekstfaktorene.  Disse måler bedriftens vekstkraft og gir svar på bedriftens styrker og svakheter i forhold til langsiktig
vekst, og hvilke faktorer som kan hindre morgendagens vekst. Målet er å få din bedrift til å lykkes med lønnsom og varig vekst – år etter år.

«Vekst over tid må skapes – det skjer ikke av seg selv.»
En vekstanalyse vil gi deg en grundig gjennomgang og innsikt i hvilke områder som vil hemme og fremme lønnsom vekst for selskapet ditt. Resultatene av vekstanalysen vil gi et solid utgangspunkt for en bevisst strategisk satsing. Mernytten kommer i å bruke vår erfaring og våre anbefalinger til hvordan utvikle gode strategier for å navigere forbi disse hindringene.

MRB_195A9517_fotoKristinStoylen_lite.jpg