MRB blir majoritetseier i Bergensselskapet BEDRIFTSMEGLING VEST

- Med vårt medeierskap i Bedriftsmegling Vest vil MRB få et bredere tjenestetilbud til våre kunder, og vi vil utvide vårt nedslagsfelt mot Bergens-regionen. Sammen får vi en bedre dekning rundt kysten og vi vil kunne få til samleveranser, sier daglig leder Bjørn Gjerde i MRB.

Harald Valved er partner i Bedriftsmegling Vest.

Harald Valved er partner i Bedriftsmegling Vest.

Bedriftsmegling Vest (tidligere Bridgehead Vest) har drevet sin virksomhet i 14 år i dette markedet, og har i denne perioden på selvstendig basis gjennomført mer enn 30 transaksjoner med over NOK 1,1 mrd. i samlet transaksjonsverdi. 

Halvparten av antall gjennomførte transaksjoner er internasjonale, der kjøper og selger er fra forskjellige land. I tillegg har selskapet deltatt i prosjekter og transaksjoner med tidligere majoritetseier Bridgehead AS.

Bjørn Gjerde i MRB.

Bjørn Gjerde i MRB.

Selskapet arbeider også med aksjonærpolicy og verdivurderinger for selskap og eiere. Bedriftsmegling Vest har tre ansatte med til sammen 50 års erfaring fra kjøp og salg av virksomheter.

 

 

 

 

 

 

- Vi opplever en økende grad etterspørsel etter tjenester i forbindelse med eierskifte, kapitalbehov og kjøp og salg av virksomheter. Medeierskapet i Bedriftsmegling Vest styrker vår posisjon innen dette fagområdet, ikke minst i forhold til kapitaltilgang og investorkompetanse overfor våre idealkunder innenfor små- og mellomstore bedrifter, avslutter Bjørn Gjerde.

Klikk her for å finne kontaktinformasjon for Bedriftsmegling Vest