Driver omstilling og leverer funksjonalitet

- I mange år har vi i blitt sett på – og oppført oss – som underleverandører av metalldeler til den lokale møbelindustrien i Sykkylven. Nå er vi i ferd med å snu den oppfatningen. Vi er en omstillingsdyktig bedrift med flinke folk som først og fremst leverer funksjonalitet, sier administrerende direktør og medeier i Sykkylven Stål, Karl Inge Rekdal.

Administrerende direktør i Sykkylven Stål, Karl Inge Rekdal.

Administrerende direktør i Sykkylven Stål, Karl Inge Rekdal.

Sykkylven Stål har røtter tilbake til 1958, og var i mange år kjent for å produsere deler og for å ta på seg småreparasjoner for industri- og landbruk i nærområdet. På begynnelsen av 70-tallet begynte det å ta av som leverandør til møbelindustrien, som hadde sin storhetstid på 90-tallet. Maritim industri har også vært et viktig marked for selskapet de siste årene.

Ny ledelse

Rekdal kom inn som administrerende direktør i 2004 etter at tidligere Sykkylven Stålindustri gikk konkurs i 2003, og Sparebanken Møre etablerte et nytt selskap på restene av Sykkylven Stålindustri og Galvano som også hadde gått konkurs.

I 2010 solgte Sparebanken Møre seg ut, og Karl Inge Rekdal og fabrikksjef Lars Skog tok over som hovedaksjonærer i selskapet. Skog har arbeidet i Sykkylven Stål siden 1991, først som formann, deretter som avdelingsleder, og de siste ti årene som fabrikksjef.

Fabrikksjef i Sykkylven Stål, Lars Skog.

Fabrikksjef i Sykkylven Stål, Lars Skog.

Omstillingsdyktig

Rekdal og Skog forteller at bedriften stadig er i endring. I 2010 fikk de ettervirkningene av den globale finanskrisen i fleisen, og i 2015 ble maritim sektor hardt rammet av en lav oljepris, noe som også gikk ut over aktivitetsnivået til Sykkylven Stål.

I takt med svingningene i markedet og verdensøkonomien har bedriften likevel klart å omstille seg, og er i dag godt posisjonert både overfor møbelindustrien, maritim industri og den raskt voksende sjømatindustrien.

Egne ferdigprodukter

Med utgangspunkt i kjernevirksomheten som komponentleverandør, har Sykkylven Stål de siste årene utviklet en rekke egne løsninger fra stolkonsepter, til ferdigprodukter som køysenger og skolemøbler.

Stolkonsepter, pullman bed og skolemøbler fra Sykkylven Stål.

Stolkonsepter, pullman bed og skolemøbler fra Sykkylven Stål.

- Vi har tatt inn over oss at parallelt med å levere deler og komponenter har vi bidratt sterkt til å utvikle funksjonaliteten i produktene til kundene våre. Derfor har vi plassert oss selv ved bordet som en nyskapende samarbeidspartner som tilfører merverdi og konkurransekraft for våre kunder, sier Rekdal.

Patentert

- Vi har blant annet utviklet og patentert et system for regulering av sittemøbler med støtte fra Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal. I praksis er systemet, som vi har kalt for MK5, den bærende konstruksjonen i møbelet, samtidig som det ivaretar alle bevegelser og sittestillinger. Vi har i tillegg startet et nytt hovedprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge for internasjonalisering og videreutvikling av konseptet, forteller Rekdal.

MK 5 fra Sykkylven Stål er den bærende konstruksjonen i møbelet, samtidig som det ivaretar alle bevegelser og sittestillinger.

MK 5 fra Sykkylven Stål er den bærende konstruksjonen i møbelet, samtidig som det ivaretar alle bevegelser og sittestillinger.

Internasjonal interesse

Løsningen er utviklet med tanke på at mange internasjonale møbelprodusenter kan bygge sin møbeldesign rundt MK5, og det ser nå ut til at dette blir en viktig eksportartikkel for Sykkylven Stål.

- Konseptet gir designeren en stor grad av frihet til å utvikle ulike design av både stoler og sofaer. Norske møbelprodusenter har allerede tatt i bruk MK5-konseptet, og vi er nå i dialog med større internasjonale møbelprodusenter som vil at vi produserer MK5 for dem.

Administrerende direktør Karl Inge Rekdal forteller at i tillegg til selve hvilestolbeslaget er det stor interesse blant internasjonale kunder å få levert beslagene med ferdig monterte vanger og skumplast, noe som betyr at flere bedrifter i den lokale møbelklyngen vil kunne ta del i leveransen.

Avgjørende strategisk valg

– For noen år siden så alle mot land det var billig å produsere i. Vi innså at i stedet for å sette bort produksjon til lavkostland måtte vi bli mer synlige og komme høyere opp i verdikjeden, sier fabrikksjef Lars Skog.

- I 2010 tok vi et avgjørende strategisk valg om å bygge om hele fabrikken, innføre ny teknologi, og ved å satse på kompetanse og nye patenter.

Han forteller at robotiseringen og en stadig mer effektiv arbeidsflyt har gjort det mulig for bedriften å konkurrere i et internasjonalt og krevende marked.

- Vi har blant annet vendt oss til å takke nei til enkelt-jobber som isolert sett kan være veldig lønnsomme, men som kan forstyrre en ideell flyt i produksjonen. Uten et slikt kompromissløst kundefokus, gjensidig tillit, kompetanseheving og robotisering hadde vi ikke kunne beholdt produksjonen i Norge. Vi ser verdien av at de som programmerer roboter og andre styrte produksjonsprosesser også er de som betjener dem, og ikke en programmerer på et kontor utenfor produksjonen, avslutter Lars Skog i Sykkylven Stål.

Les mer om Sykkylven Stål her