BIDRAR TIL FORNYELSE AV KYSTFLÅTEN

BIDRAR TIL FLÅTEFORNYELSE
MRB tok i fjor vår initiativ til Prosjekt Flåtefornyelse overfor Kystrederiene. Hensikten var at Kystrederiene sine medlemmer skulle få drahjelp til å utnytte den nye Skipsfinansieringsordningen som ble innført i fjor høst.

Dette resulterte i et omfattende kartleggingsprosjekt blant rederier med planer/ønsker om flåtefornyelse. Et prosjekt som alene kan bidra med omlag 3% av Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030!

Også innretningen på tilgjengelige virkemidler har vært vurdert. Konklusjonen fra kartleggingsarbeidet som vi utførte er at gjeldende retningslinjer for finansiering av nybygg og miljøfremmende teknologi bare i begrenset grad vil bidra til ny-kontraheringer eller ombygginger blant rederier med de mest konkrete investeringsplanene.

TIL VÅRE RAMMESETTERE:
Skal overordnede politiske målsettinger knyttet til miljø og vridning av varetransport fra land til sjø realiseres, vil det være nødvendig å tilpasse offentlige finansieringsordninger til den virkelighet norsk nærskipsfart befinner seg i… Hovedbudskapet er at bedre finansieringsordninger, som bl.a. bedre risikolån og egenkapitalkrav, økt løpetid på lån og høyere avskrivningssatser, vil bidra til flåtefornyelse i nærskipsfarten!

Hør leder i interesseorganisasjonen Kystrederiene, Tor Arne Borge, prate om prosjekt Flåtefornyelse på Enovakonferansen i Trondheim.

Sunnmørspostens artikkel om saken:

flåtefornyelse artikkel små.jpg