Formsterk møbelprodusent i toppform

LK Hjelle har i snart 80 år produsert møbler av ypperste kvalitet. Den familieeide sunnmørsbedriften gjør nå grep for videre vekst og utvikling.


Siden tre sambygdinger fra Sykkylven startet LK Hjelle i 1940, har møbelfirmaet vært eid og drevet av samme familie helt frem til i dag. Dagens styre og daglig leder har vært gjennom en omfattende prosess, og saler nå bedriften for fremtiden: Nye medeiere er invitert inn, og en ny leder skal inn i sjefsstolen. 

MRB, ved partner Bjørn Gjerde, har vært en medspiller i Hjelles vekstprosess.
- Hjelle har en møbelkolleksjon som vekker internasjonal oppmerksomhet.  Vi har forhandlere i store deler av verden.  For å få til lønnsom vekst på flere eksportmarked trengte vi litt flere ressurser - både kapital og kompetanse, forteller nåværende daglig leder Dag Hjelle. 

Vi har gjennomført en vellykket emisjon og sørget for at 12,3 millioner friske kroner nå er på plass. Kapitalen kommer fra lokale og regionale investorer med kunnskap om og hjerte for møbelproduksjon.

Sterk posisjon

Investorene har valgt å satse på Hjelle på grunn av den posisjonen Hjelle har i møbelmarkedet. Familien Hjelle har satsa målretta i mange tiår mot en bestemt del av markedet. Dette er kunder som ønsker å betale litt mer for god kvalitet og lang levetid.  Denne strategien har gjort at de har valgt å unngå kjedene som konkurrerer om å være billigst.

- De nye eierne er opptatt av å videreføre strategien vår.  De vil bidra med økt kompetanse som vil sikre større muligheter for framtida.  Dette er grunnen til at de har ønska å bli med, understreker Dag.
- Sammen blir vi enda mer konkurransedyktige enn om vi skulle fortsette å være eid kun av familien.  Vi får et svært kompetent styre som vil følge opp at utviklinga blir slik vi har planlagt. 

Vekststrategi

- Fabrikken vår har behov for vekst.  Dette betyr at en må også ha økonomiske ressurser til å gjennomføre nødvendige grep for å lykkes, forteller Dag Hjelle.
- Vi ser for oss vekst både gjennom mersalg til etablerte kunder, salg til nye kunder i eksportmarkeder, vurdering av nye distribusjonskanaler og en noe bredere kolleksjonssammensetning. Med dyktige eiere som har kompetanse både på produksjon og merkevarebygging ligger det til rette for en god vekst framover.

Fortsatt møbelproduksjon i Sykkylven

- I Sykkylven har vi et unikt nettverk av underleverandører. Mange av disse innehar den beste kompetansen innen vår bransje internasjonalt.  Vi mener det er ideelt å holde til i Sykkylven, og derfor er mulighetene store for at Sykkylven fortsatt vil være «møbelhovedstaden» i Norge, sier Dag Hjelle. 
- Når vi har besøk fra det store utland, for eksempel USA, Australia eller Japan, blir kundene imponert over at vi har denne kompetansen i nabolaget.  Denne skal vi ta vare på og videreutvikle.  Kvalitetsbevisste kunder har gitt oss mange komplimenter for det de ser her.  Tidligere i år hadde vi besøk av en kineser som sa han aldri hadde sett en så ryddig møbelproduksjon 

Grundere og sambygdinger som utgjorde arbeidsgjengen i oppstarten i 1940. Lars Karl Hjelle står til høyre i døråpningen, med pipe i hånden.

Grundere og sambygdinger som utgjorde arbeidsgjengen i oppstarten i 1940. Lars Karl Hjelle står til høyre i døråpningen, med pipe i hånden.

Siesta: Et av LK Hjelles ikoniske møbler. Designet i 1965 av Ingmar Relling  Vakker fra alle kanter: Sofaen Ugo, formgitt av det norske designsamarbeidet Norway Says  Innfelt i toppbildet: Dag Hjelle, nåværende daglig leder.

Siesta: Et av LK Hjelles ikoniske møbler. Designet i 1965 av Ingmar Relling

Vakker fra alle kanter: Sofaen Ugo, formgitt av det norske designsamarbeidet Norway Says

Innfelt i toppbildet: Dag Hjelle, nåværende daglig leder.