PCS Holding AS kjøper Stokke Stål AS

Eierne av PCS Holding. Fra venstre: Torgeir Giske (styreleder og prosjektleder), Jøran Gjelsten Lufall (daglig leder PCS Holding AS og PCS Construction AS), Frank Lufall (driftssjef Stokke stål AS) og Ryno Yaseen (daglig leder i PCS Personell AS).

Eierne av PCS Holding. Fra venstre: Torgeir Giske (styreleder og prosjektleder), Jøran Gjelsten Lufall (daglig leder PCS Holding AS og PCS Construction AS), Frank Lufall (driftssjef Stokke stål AS) og Ryno Yaseen (daglig leder i PCS Personell AS).

- Rigger selskapet for videre vekst

For å stimulere til videre vekst tar selskapet PCS Holding sats og kjøper seg inn i nytt forretningsområde. Gjennom oppkjøpet av Stokke Stål sikrer morselskapet utleie av personell og får slik enda flere bein å stå på.

Selskapet PCS Construction, basert i Tomrefjorden, leverer tjenester innen overflatebehandling og stillasarbeid for skipsverft i hele Norge. Søsterselskapet PSC Personell AS er et bemanningsselskap som leier ut personell til sveis, platearbeid og montering på Østlandet. De leverer også tjenester til byggebransjen i Møre og Romsdal.

PCS består i dag av selskapene PCS Personell og PCS Construction

- Gjennom mange år i bransjen har vi opparbeidet høyt kvalifiserte arbeidere. Dette gjør at vi blir foretrukket hos mange av kundene, forteller daglig leder i PCS Holding, Jøran Lufall.  Og etter lavkonjunkturen, ser vi nå at markedet har snudd, og vi ser positivt på fremtiden.

Win-win
PCS har i mange år hatt et godt samarbeid med Stokke Stål AS. Gjennom PCS Personell AS har de levert dyktige fagfolk til stål og montering til Stokke Stål.

- Vi ser et stort utviklingspotensial i selskapet. Det gleder vi oss til å realisere, sier Lufall.

Kunderelasjonene Stokke Stål har bygget opp er unikt og altomfattende innen stål, trapper og rekkverk-segmentet, bemerker han. - Dette vil vi bygge videre på nå når vi styrker ambisjonene. Selskapet blir nå et heleid datterselskap av PCS Holding AS.

Saken fortsetter under bildet.

Stokke Stål as

Stokke Stål as

Vil ekspandere Østlandet er i dag Stokke Ståls hovedmarked, og PCS har ambisjoner om å utvide markedet og på sikt tilby tjenester i hele landet.

- Tilbakemelding fra faste kunder og markedet for øvrig gir oss tro på at vi kan konkurrere på pris og leveringstid, uansett hvor i landet oppdraget er, sier Lufall.

- Tidligere eier og daglig leder av Stokke Stål AS, Geir Lerbo, startet selskapet for 30 år siden. Han har opparbeidet er godt renomme som vi ønsker å videreføre og ta godt vare på i den videre driften av selskapet.

Geir Lerbo vil fortsatt ha en rolle i selskapet. Han skal jobbe med salg, prosjektoppfølging og kunderelasjoner. Med Geirs tyngde i bransjen vil han være en viktig brikke for videre satsing.