Administrerende direktør for Olav E. Fiskerstrand


Olav E. Fiskerstrand AS er en solid familieeid fiskeforedlingsbedrift for hvitfisk og pelagisk fisk fra norske og internasjonale fartøy. Selskapet har opparbeidet seg en sterk markedsposisjon internasjonalt. Bedriften er lokalisert i Sula, 25 km fra Ålesund sentrum.

Bedriften har et moderne industrianlegg, og har lagt et godt fundament for videre vekst og utvikling i en spennende eksportrettet næring. Som ledd i dette søkes det:
administrerende direktør

Administrerende direktør

Stillingen vil få det operative ansvaret for drift, utvikling og realisering av strategien som er lagt for Olav E. Fiskerstrand AS. Stillingen rapporterer til styret v/ styreleder.

Nøkkeloppgaver vil være:

  • Ledelse og lagbygging

  • Strategiimplementering

  • Driftskoordinering

  • Markeds- og salgsutvikling og relasjonsbygging mot nøkkelkunder og leverandører


Vår nye adm.dir. bør ha høyere utdanning, bred ledererfaring og relevant bransjeerfaring. 


Personlige egenskaper:

  • Resultatorientert

  • Planmessig og strukturert arbeidsform

  • Gode relasjonsevner og internasjonal erfaring

  • Lederegenskaper og teambygging

Olav E. Fiskerstrand AS kan tilby spennende lederoppgaver i et veldrevet selskap i utvikling.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingene:
Olav Arne Fiskerstrand
styreleder
tlf 900 18 299

MRB AS
v/Bjørn Gjerde
tlf 915 57 344


Søknadsfrist:

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 3. desember 2018.

Alle henvendelser vil bli konfidensielt behandlet.