Vi søker Administrasjonssekretær til Stiftelsen Kjell Holm (denne stillingen er besatt)

Stiftelsen Kjell Holm ble opprettet i 1994 av forretningsmannen og filantropen Kjell Holm for å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund.

Stiftelsen ledes av et styre bestående av fire medlemmer. Styrets viktigste oppgave er gjennom god forvaltning å ivareta stiftelsens formål. Stiftelsen informerer om virksomheten via stiftelsens sekretariat i Molovegen og www.stiftelsenkjellholm.no

Vi søker nå en dyktig og kulturinteressert

Administrasjonssekretær

i deltidsstilling

Arbeidsoppgaver:

- Sekretær for styret – forefallende administrative oppgaver

- Forberede tildelinger av prosjektmidler og kulturstipender

- Tilrettelegge for regnskap

- Kontakt med regnskapskontor

- Publikumskontakt, inkludert avvikling av arrangementer

- Kontakt med byens kulturinstitusjoner

Personlige egenskaper:

- Strukturert og selvstendig

- Kultur- og samfunnsinteressert

- Gode kommunikative evner, muntlig og skriftlig

Kompetanse og kvalifikasjoner:

- Relevant utdanning

- God kjennskap til regnskapsrutiner, Excel og digitale verktøy

- Vedlikehold og oppdatering av stiftelsens nettsider

- Kulturfaglig kompetanse vektlegges

Søknadsfrist: 19. januar 2018.

Skriftlig søknad, CV og referanser sendes MRB AS v/ Wenche Kjerstad, wk@mrb.no. Ved spørsmål, kontakt styreleder Marianne Roald Ytterdal tlf. 90 74 30 34 eller Wenche Kjerstad tlf. 90 72 05 45

 

 

Denne stillingen er besatt.

Stiftelsen-Kjell-Holm-Logo.jpg