SERVITECH AS SØKER ETTER SENIOR PROSJEKTLEDER

 Som ledd i vår satsing innenfor totalentrepriser søkes det nå etter:

SENIOR PROSJEKTLEDER

Stillingen vil rapportere til forretningsansvarlig for VA-markedet og inngå som sentral ressurs i bedriften.

Stillingen vil få følgende ansvarsområder og hovedoppgaver:

 • Lede prosjekter gjennom alle faser og representere selskapet overfor oppdragsgiver
 • Økonomisk og kontraktsmessig oppfølging 
 • Planlegging og koordinering av aktiviteter hos involverte parter
 • Utvelgelse av nødvendig programvare for prosjektgjennomføring
 • Videreutvikling av plandokumenter, prosjekthåndbok i samarbeid med øvrig adm.

Følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper vil bli vektlagt:

 • Utdannelse på sivilingeniør- /ingeniørnivå
 • Ledererfaring fra styring og gjennomføring av større tverrfaglige prosjekter
 • Relevant erfaring fra kontraktsforhandlinger og god kjennskap til NS kontraktsvilkår
 • Løsningsorientert, strukturert og systematisk arbeidsmåte
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • God samhandling med involverte ressurser med sikte på å skape god prestasjonskultur

Vi tilbyr en spennende lederstilling, med en unik mulighet til å påvirke vår metodikk innenfor prosjektstyring for å bli best i klassen innen planlegging og gjennomføring av krevende prosjekter.          

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av daglig leder Stig Stokke, tlf. 992 19630 eller vår rådgiver hos MRB, Bjørn Gjerde, tlf. 915 57344.

Søknad merket PL Servitech sendes til bg@mrb.no innen 31. juli.