Istad Kraft søker salgs- og produktsjef for privatmarked (stillingen er besatt)

Som ledd i et opptrappet salgs- og markedsfokus søkes det nå ett er ny salgs- og produktsjef.

Stillingen er nyopprett et og vil få operativ drifts- og resultatansvar for Istad Kraft AS sin satsning i privatmarkedet. Salgs- og produktsjefen for privatmarked vil rapportere til daglig leder og inngå som en sentral ressurs i selskapets ledergruppe.

Istad er et energikonsern som er engasjert i salg, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme.

Istad Kraft AS er ansvarlig for forretningsområdene salg og produksjon av kraft . I dette inngår salg til privatmarkedet som omfatter kunder i kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde og Midsund samt salg til utvalgte kundesegmenter i et nasjonalt marked. 

Konsernet har hovedkontor i Molde. Istad Kraft AS har i dag 22 ansatte og en omsetning på 350 MNOK, tuftet på en solid økonomisk plattform.

Følgende nøkkeloppgaver vil bli lagt til stillingen:

  • Markeds- og salgsplanlegging
  • Relasjonsbygging med synliggjøring av selskapets produkter og kundefordeler
  • Operativt salg med hovedvekt på nysalg ti l eksterne kundesegmenter og beholde markedsandel i lokalt marked
  • Videreutvikling av produkt/tjenestespekter, herunder tilleggsprodukter
  • Ledelse av avdelingens ressurser
  • Deltakelse i ledergruppen og involvering i viktige utviklingsprosjekter for selskapet

Vår nye salgs- og produktsjef bør ha høyere merkantil bakgrunn og erfaring fra markedsledelse og operativt salg mot forbrukermarkeder.

Egenskaper som resultatfokus, gjennomføringsevne, relasjonsbyggende evner og intern samhandling med øvrig markedsorganisasjon vil være viktig for å lykkes i stillingen. Erfaring i bruk av digitale plattformer innenfor forbrukersalg vil være en fordel.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et profesjonelt selskap med utviklingsfokus og ambisjoner, samt gode lønnsbetingelser.

For nærmere opplysninger om stillingen ta gjerne kontakt med daglig leder Rune Humlung, på tlf. 901 22 333 eller vår rådgiver hos MRB AS, Bjørn Gjerde, tlf. 915 57 344.

Søknad med attestasjoner sendes bg@mrb.no

Søknadsfrist 10. juni.

Les også om stillingen på www.istadkraft