SOMMERHILSEN FRA OSS I MRB

Til våre kunder og forretningsforbindelser!

 

Sommertiden er over oss, og det nærmer seg en velfortjent pust i bakken for oss alle.

Næringslivet her i nordvest er i vårsesjonen fortsatt preget av omstilling innenfor maritim sektor, men en ser nå klare lyspunkt både innenfor nye typer fartøy, ny teknologi, nye vekstnisjer og en generell økt omstillingstakt. 

Andre sektorer har for en stor del hatt en positiv utvikling, hjulpet av gunstig valuta, flere år med redusert kostnadsvekst og en økende innovasjonskraft. Vi ser således en viss økning i verdiskaping og sysselsetting i regionen sammenlignet med samme tidsrom i fjor.  

Samtidig ser vi fra vårt ståsted at flere bedrifter nå satser mer langsiktig og bevisst på kompetanseutvikling gjennom nyansettelser og tilrettelagte interne utviklingsprosesser. 

Stadig flere yngre ressurser med høyere utdanning søker nå til typiske industri- og teknologibedrifter med vekstambisjoner, noe som indikerer økt attraktivitet blant regionale bedrifter. Dette er en avgjørende faktor for framtidig konkurransekraft. 

I lys av disse perspektiver ønsker vi alle våre kunder og forretningsforbindelser en riktig god sommer og fortsatt framgang i høstsesongen!

Beste hilsen
Bjørn Gjerde
Daglig leder
MRB AS