BEST MULIG MILJØ FOR FISKEN PÅ LAND

FRA FORPROSJEKT TIL FERDIGE ANLEGG FOR LANDBASERT OPPDRETT

Artec Aqua har vært gjennom en eventyrlig reise siden oppstarten for knappe 15 år siden. Kunder som Nordnorsk Stamfisk, SalmoBreed Salten og Cermaq, har bidratt til selskapets sterke vekst både i omsetning og antall medarbeidere.

Med stadig nye utvidelser av anleggene hos kundene øker også aktiviteten ved Artec Aqua som er en totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg. Selskapet, som har hovedkontor i Breivika i Ålesund, leverer produkter, systemløsninger og nøkkelferdige anlegg til akvakulturnæringen.

Artec Aqua  er en totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg.

Artec Aqua er en totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg.

Hele veien

- Med enkle ord så er jobben vår å sikre best mulig miljø for fisk i oppdrettsanlegg på land. I tillegg til å utvikle, designe og levere prosessanlegg med kar og tanker, rør og ventiler, så tar vi på oss det byggetekniske rundt prosessanlegget - alt i fra produksjonshallene til asfalteringen rundt anlegget. Vi er med kundene hele veien fra forprosjekt til ferdig anlegg, sier daglig leder Bjørn Finnøy i Artec Aqua.

Bjørn Finnøy.jpg

"Jobben vår er å sikre best mulig miljø for fisk i oppdrettsanlegg på land"

Daglig leder Bjørn Finnøy i Artec Aqua

Rigger for videre vekst

I tillegg til rollen som daglig leder er han salgssjef i selskapet. Artec Aqua ble etablert på tampen av 2002 av Finnøy sammen med prosjektsjef Bjørnar Flem og produktutviklingssjef Victor Fiveland. Gründerne har fortsatt sentrale roller i selskapet, og eier selskapet gjennom Artec Holding med en tredjedel eierandel hver.

Eierne ønsker å rigge selskapet for videre vekst, også internasjonalt.

- Det er ikke noen hemmelighet at vi fortsatt har ambisjoner om å vokse. Hvordan får vi komme tilbake til, men vi legger blant annet opp til en målrettet strategi for rekruttering, og er stadig på utkikk etter spennende kandidater til selskapet, sier Finnøy.

Rekordfart

I det første hele driftsåret var selskapets inntekter på i underkant av to millioner kroner, men var gjennom en sterk vekstperiode fra 2005 til 2010. I 2006 ansatte de to nye medarbeidere i tillegg til seg selv, og siden har antall ansatte økt for hvert år. Fra 2011 opplevde akvakulturnæringen en nedgang i investeringene, og Artec Aqua fulgte med ned i bølgedalen sammen med de fleste andre aktørene i bransjen.

I 2014 kom en voldsom oppgang med over 100 millioner kroner i omsetning mot 35 millioner året før. Siden da har selskapet vokst med rekordfart, og landet på en omsetning på om lag 170 millioner kroner i 2016, og forventer betydelig vekst i årene som kommer, også i år.

Med de siste nyansettelsene er det 24 ansatte i Artec Aqua, og daglig leder Bjørn Finnøy regner med å være enda flere de nærmeste årene.

- Det kommer alt an på hvor mye vi velger å sette ut til underleverandører, og hva vi ønsker å ta hand om internt, sier han.

Best mulig miljø for fisk i oppdrettsanlegg på land.  Artec Aqua leverer produkter, systemløsninger og nøkkelferdige anlegg til akvakulturnæringen.

Best mulig miljø for fisk i oppdrettsanlegg på land. Artec Aqua leverer produkter, systemløsninger og nøkkelferdige anlegg til akvakulturnæringen.

Fra produkt til kompetanse

I 2010 besluttet selskapet å endre strategi fra å legge vekt på leveranse av enkeltprodukter, til komplette landbaserte oppdrettsanlegg som rognfabrikker og smoltanlegg. Den strategiske endringen medførte at selskapet satte bort produksjon, lager, montering og automasjon til underleverandører.

- Vi ville bli et mer rendyrket kompetanseselskap. Vi står for prosjektering og prosjektledelse, og henter inn ytterligere kompetanse, tjenester og produkter fra strategiske samarbeidspartnere. Tilbakemeldingene fra kundene er at de synes det er en fordel å ha én samarbeidspartner å forholde seg til. Vi leverer en totalentreprise og tar oss av alle grensesnittene ut mot de ulike leverandørene i et byggeprosjekt, sier Bjørn Finnøy.  

Kunnskapsutvikling i nettverk

Med bruk av mange underleverandører spiller selskapet en viktig rolle for andre lokale og nasjonale aktører innen næringen. Artec Aqua ser for seg å bidra med sitt til at dette nettverket utvikler seg fremover.

- For vår del bidrar et godt leverandørnettverk til at vi både får mer kompetanse inn i selskapet, men også mer fleksibilitet og kapasitet. For leverandørene lokalt og nasjonalt betyr det selvsagt at vi virvler opp en del arbeid som faller ned på de. Vi og våre leverandører er involvert i både prosjekterings- og byggefasen. På enkelte av byggeprosjektene kan vi ha 100 personer i sving totalt på en gang.

Samarbeidspartnere

Fra prosjekt til prosjekt inviterer Artec Aqua leverandører til å bli med på entrepriser gjennom anbud og konkurranseutsetting, men bygger mange av sine leveranser på strategiske samarbeidspartnere lokalt og nasjonalt.

- Her i nærområdet samarbeider vi blant annet med Moldskred som er et rådgivende ingeniørfirma innen fagene arkitektur- og bygningsteknisk prosjektering og byggeledelse. Vi jobber også tett opp mot Riksheim Consulting på konstruksjon av prosesstekniske anlegg. I tillegg har vi et godt samarbeid med Brimer som leverer tank- og karsystem og andre glassfiberprodukter, forteller Finnøy.

Innovasjon

Fra starten har Artec Aqua lagt stor vekt på produktutvikling, og har mange egenutviklede produkter der flere er patenterte.

- Selv om vi nå jobber med større prosjekt og mange aktører er involverte i totalleveranser, så er innovasjon like viktig for oss i dag. Det er mange produkt og løsninger som vi ønsker å forbedre sammen med næringen, og utviklingen skjer som oftest fortløpende i prosjektene i henhold til nye krav og behov.

Systemløsninger

Artec Aqua leverer skreddersydde systemløsninger for gjennomstrømnings- gjenbruks- og resirkuleringsanlegg.

Lagt ned mye arbeid

Gründerne og de ansatte har lagt ned mye arbeid i selskapet, og det har til tider vært tøft å holde hodet over vannet, spesielt de to første årene. Omtrent samtidig som de etablerte selskapet i 2002 falt bunnen ut av oppdrettsmarkedet, men med unntak av årene 2004, 2011 og 2012 har resultatene vært positive for selskapet.

- Det var kun i gründerfasen i de to første årene vi følte på spenningen om det skulle gå bra eller ikke. Vi har ikke opparbeidet gjeld, og var ikke spesielt bekymret de årene vi kom ut med røde tall på bunnlinjen.

Nøkkelferdige anlegg

Artec Aqua har kunnskap og erfaring til å gjennomføre totalentreprise-prosjekter innen landbasert oppdrett.

Artec Aqua var totalleverandør av et nytt stamfiskanlegg til Nordnorsk Stamfisk i Steigen i Nordland. Total investeringsramme var på ca. 170 millioner kroner.

God investeringsvilje

Bjørn Finnøy i Artec Aqua mener det fremdeles er god fortjeneste og god investeringsvilje i akvakulturnæringen generelt.

- I den sjøbaserte delen av oppdrettsnæringen er det lite produksjonsvekst. Der er det mest å hente på å håndtere problemstillinger som lus og lignende. Vi er inne i en nisje der deler av - eller hele produksjonen blir satt til land. Gjennomsnittsvekta på smolt som holdes på land øker, og etterhvert produseres det også matfisk på land. Ved å ha fisken lenger på land og kortere tid i sjøen kan en utnytte konsesjoner i større grad, og man unngår i større grad luseproblematikk og fare for rømning.

- Vi er nisjepreget, men det er investeringsvilje på land, avslutter Bjørn Finnøy, daglig leder i Artec Aqua.

Les mer om Artec Aqua her: www.artec-aqua.no