OLAV E. FISKERSTRAND SØKER LEDER PELAGISK (stillingen er besatt)

Olav E. Fiskerstrand AS søker leder for avdelingen for videre satsning innen pelagisk sektor. Leder Pelagisk vil få det resultatmessige og operative ansvaret for dette forretningsområdet. Stillingen inngår i ledergruppen og vil rapportere til administrerende direktør.

Viktige nøkkeloppgaver vil være:

  • Kjøp av råstoff
  • Ledelse av avdelingen
  • Markeds- og salgsarbeid

For stillingen vil følgende personlige egenskaper vektlegges:

  • Resultatorientert
  • Planmessig og strukturert arbeidsform
  • Gode relasjonsevner og internasjonal erfaring

Olav E. Fiskerstrand AS kan tilby spennende arbeidsoppgaver i en næring som er i vekst og utvikling. 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt administrerende direktør Are Garshol på tlf 91 58 36 60, eller MRB AS ved Wenche Kjerstad, tlf 90 72 05 45.

Søknad sendes innen 24. april til wk@mrb.no.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt

 

Olav E. Fiskerstrand AS er en solid familieeid fiskeforedlingsbedrift for hvitfisk og pelagisk fisk. Selskapet har opparbeidet seg en sterk markedsposisjon internasjonalt. Bedriften er lokalisert på Fiskarstrand i Sula kommune, 25 km fra Ålesund sentrum.

Bedriften har et moderne industrianlegg for videre vekst og utvikling i en spennende eksportrettet næring.