KONSTANT NYSGJERRIGE - FLERE MULIGHETER I HAVET

Vekstinitiativ overfor bedrifter med svikt i maritime markeder

- Vår rolle og videre vekst er sterkt knyttet til to store markedsdrivere: mulighetene i havrommet, og behovet for stadig mer automatisering og robotisering internasjonalt, sier Lars Einar Riksheim, produkt og markedssjef i Amatec AS.

I samarbeid med ÅKP og GCE Blue Maritime gjennomfører MRB et utviklingsprosjekt for 20 bedrifter i den maritime klyngen kalt ”Nye muligheter i eller utenfor havrommet”. Bakgrunnen for prosjektet er den generelle markedssvikten innenfor offshorenæringen med påfølgende omstillingsbehov mot nye markedsmuligheter i eller utenfor havrommet.

En av deltakerne i prosjektet er teknologi- og kunnskapsbedriften Amatec fra Sykkylven. De er Norges og Skandinavias største leverandør av maskiner og utstyr til søm-industrien. 

- I løpet av prosjektet har vi identifisert en del spennende muligheter vi ellers ikke ville sett, og vi har knyttet kontakt med bedrifter som vi vanligvis ikke arbeider sammen med, forteller Lars Einar Riksheim i Amatec.

Nysgjerrige

- Hovedmotivasjonen for å være med er at vi er konstant nysgjerrige. Tradisjonelt sett har vi jobbet mye inn mot teko-industrien (tekstil-, konfeksjons- og skotøyindustri) og møbelindustrien, og mange av disse eksisterer ikke lokalt i dag, sier Riksheim.

- Besøket hos Vartdalgruppa var svært lærerikt. Det er verdifullt å se hvordan utstyret blir brukt og hvilke utfordringer sluttbrukerne kan ha i hverdagen, sier Lars Einar Riksheim, produkt og markedssjef i Amatec (nummer tre fra høyre).

Målsettingen for prosjektet er å synliggjøre relevante forretningsmuligheter og tilrettelegging av konkrete utviklingsprosjekter som kan bidra til å realisere disse. Fiskeri og havbrukssektoren er ett av de påviste vekstområdene for bedriftene, og i løpet av prosjektet ble det bedriftsbesøk hos aktuelle sluttbrukere for å få bedre innsikt i kundebehov, teknologitrender og framtidsperspektiv hos disse.

- Fiskeri og oppdrett er ikke nytt for oss. Vi har siden starten i 1984 hatt kontakt med tilvirkere av garn og not. Noen av våre ansatte var med på den første utviklingen av garnmonteringsmaskiner tilbake på 1970-tallet, forteller han.

Internasjonalt

Amatec leverer i dag et bredt utvalg av maskiner for montering av garn og not til fiskeri og oppdrett til kunder i Kina, Hellas, Kroatia, Chile, Canada, Spania, India og jobber også med prosjekter i Peru og Australia.

- Ved å stadig finne og posisjonere oss i nye marked kompenserer vi for forvitringen av andre. Fiskeri og havbruk er langt fremme i Norge, og når vi får være med på å utvikle utstyr til denne næringen her, så er vi også aktuelle for å levere utstyr til den samme næringen i andre land, sier han.

Kartlegging av vekstmuligheter

Utviklingsprosjektet startet med en kartlegging av nåsituasjon og antatte vekstmuligheter i den enkelte bedrift, etterfulgt av en to-dagers høringskonferanse i Ålesund med gjesteforelesere, bedriftspresentasjoner og workshops på aktuelle veksttemaer. 

Et fellestrekk hos mange av de deltakende bedriftene i prosjektet er at dette i stor grad er underleverandørbedrifter med stor avhengighet til et fåtall kunder, og lav kunnskap om alternative markedsmuligheter.

Nærmere sluttkunden

I slutten av januar i år var ni av bedriftene på besøk hos Vartdalgruppa Fiskeoppdrett med Ottar Vartdal og hans ledergruppe som vertskap. Etter en grundig bedriftspresentasjon, fikk deltakerne omvisning på det nye storsmoltanlegget på Vartdal, og båttur til et av bedriftens matfiskanlegg i Vartdalsfjorden.

Storsmoltanlegget hos Vartdalgruppa Fiskeoppdrett: Med en diameter på 28 meter og en dybde på seks meter er dette blant de største oppdrettstankene for storsmolt i bransjen. Her ser Vartdalgruppa for seg oppdrett av smolt til inntil ett kilo før utsetting i matfiskanlegg.

- Som en leverandør lenger bak i verdikjeden har vi manglet en del kompetanse og informasjon om hva som foregår ute på merdene. Derfor var besøket hos Vartdalgruppa svært lærerikt. Det er verdifullt å se hvordan utstyret blir brukt og hvilke utfordringer sluttbrukerne kan ha i hverdagen, sier Lars Einar Riksheim.

Besøket ble avsluttet med en oppsummering og felles drøfting av aktuelle problemstillinger knyttet til framtidige kundebehov, og ga samtlige deltakere et relevant og matnyttig innblikk i drift og framtidsperspektiver hos en offensiv representant for havbruksnæringen i fylket. Påviste muligheter vil bli fulgt opp videre i nettverksgruppen.

Annet perspektiv

- Gjennom dette utviklingsprosjektet har vi fått tatt del i spennende tanker og dialoger. Vi har også hatt møter med et par av de andre deltakerbedriftene i etterkant av samlingene, der vi har sett på mulige måter å samarbeide på, både i eksisterende og nye prosjekt. At vi kommer oss ut fra egne lokaler og prosjekter, og snakker med andre aktører, gir oss et litt annet perspektiv. I slike situasjoner er vi mer åpne for å ta til oss informasjon enn vi kanskje hadde gjort ellers, avslutter Lars Einar Riksheim, produkt og markedssjef i Amatec.

Ni av deltakerbedriftene var på besøk hos Vartdalgruppa Fiskeoppdrett med Ottar Vartdal og hans ledergruppe som vertskap. Fra venstre: Kåre Bjørlykkhaug, markedssjef Vello Nordic AS, Olav Støylen, sales manager Offshore & Trawl Supply AS, Håvard Brandal, leder automasjon Alfr. Nesset AS,  Joakim Bjørgen, salg offshore Egersund Herøy AS, Ove Henning Hansen, salg, supervisor Egersund Herøy AS, Tor Gjelstenli, leder automasjon Amatec AS, Lars Einar Riksheim, produkt og markedssjef Amatec AS, Jan Egil Ulla, automasjonsingeniør Alfr. Nesset AS, Mari Klokk Leite, assisterende daglig leder Oshaug Metall AS, Lars Skog, fabrikksjef Sykkylven Stål AS, Ståle Skram, daglig leder Preplast Industrier AS, og Ottar Vartdal, daglig leder Vartdalgruppa.

Foto: Bjørn Gjerde, MRB

Les mer om prosjektet her:

Deltakerbedrifter i omstillingsprosjektet:

 • Alfred Nesset AS
 • Amatec AS
 • Aukra Maritime AS
 • Egersund Herøy AS
 • Formvac AS
 • Fosnavaag Ocean Academy AS
 • Havkraft AS
 • John Gjerde AS
 • Metizoft AS
 • Nils S. Hansen AS
 • Nyborg AS
 • Offshore Trawl and Supply AS
 • Oshaug Metall AS
 • Preplast AS
 • Sykkylven Stål AS
 • Tussa IKT AS
 • Uksnøy & Co AS
 • Uptime AS
 • Vello Nordic AS
 • Vendor AS