ABONNER PÅ MRB SITT NYHETSBREV ”REALIZING GROWTH”

I vårt nyhetsbrev REALIZING GROWTH vil vi i MRB framover presentere case som viser hvordan bedrifter i ulike bransjer og størrelser har lykkes med å bygge en robust vekstplattform.

I den første utgaven innleder vi med utviklingsprosjektet ”Nye muligheter i eller utenfor havrommet” hvor 20 bedrifter fra den maritime klyngen har deltatt. Produkt og markedssjef Lars Einar Riksheim i teknologi- og kunnskapsbedriften Amatec fra Sykkylven forteller her om sine erfaringer fra prosjektet.

I denne utgaven presenterer vi også det vi mener er kjennetegn ved bedrifter som har en langvarig vekstkraft.