Helland Møbler - 70 år med møbler med omsorg

Helland fra Stordal på Sunnmøre er den lille og tradisjonsrike nisjeaktøren innen helsemøbler som gjennom strategiske prioriteringer og tøffe organisatoriske grep har klart å hevde seg nasjonalt og etter hvert internasjonalt. Joakim Helland representerer tredje generasjon i Helland-familien, og ble daglig leder i 2012 etter en periode som IT-sjef og selger i bedriften.

 

Det var farfaren til Joakim som startet opp Helland Møbler i en gammel tysker-brakke i Stordal i 1947. Faren tok over i 1973 som 23-åring, og i løpet av 20 år bygde han opp Helland til å bli sterk innen helsemøbler. Joakim kom inn som daglig leder etter en periode på tolv år med ekstern ledelse av bedriften.

Det siste tiåret er det blitt tatt noen tøffe, men nødvendige valg for å overleve. Produksjonen er flyttet til lavkostland, mens ledelse, markedsføring, produktutvikling og administrasjon fortsatt er i Norge.

En ener innen helse

Selskapet opererer med slagordet ”Furniture that cares”. Med en sterk posisjon i Norge og Sverige blir Helland ansett som en av de fremste skandinaviske leverandørene av helsemøbler.

- Vi skal være den mest omsorgsfulle møbelaktøren, og skape en bedre hverdag for eldre, sier Joakim Helland.

- Med tiden har vi rett og slett opparbeidet oss en god kompetanse på hva som er behovene innenfor helse. Markedet synes det vi kommer opp med er veldig bra, spesielt på hvilestoler. Vi har de siste to årene levert nærmere tusen hvilestoler til det nye Karolinska sykehuset i Stockholm. Denne leveransen er allerede blitt en døråpner for andre marked, spesielt i Tyskland, forteller han.

Helland driver forhandlerbasert salg, men ambisjonene om videre vekst dreier seg også om å bygge videre på eget merkenavn i internasjonale markeder. Foruten Sverige har Helland etablert et salgskontor i Tyskland hvor de allerede har en posisjon i markedet.

Flere ben å stå på

Som nisjebedrift innen helsemarkedet har stat og kommune alltid vært viktige og avgjørende kunder for Helland. Avhengigheten av offentlige anskaffelser kan likevel være en utfordring i perioder med reduserte statlige helseinvesteringer, noe som med jevne mellomrom har satt marginene under press. Dette har tvunget frem behov for alternative inntektskilder.

Joakim Helland, Daglig Leder i Helland Møbler. (Foto: Michael Andre Furnes Olsen)   

Joakim Helland, Daglig Leder i Helland Møbler. (Foto: Michael Andre Furnes Olsen)

 

- I et større helseprosjekt, som for eksempel et nytt sykehus, så er det selvsagt veldig mye pasientmøbler, men det er også mye fellesareal som har behov for møbler. Derfor har vi etablert en variert kolleksjon på dette området. Dermed kan vi også levere mer til privat næringsliv og det offentlige, som for eksempel møbler til venterom, lobby, foajé og kantiner. Dette kan støtte oss i år med labre investeringer innen helsesektoren.

Tøff avgjørelse

Avhengigheten av investeringer fra det offentlige er også en av årsakene til at Helland valgte å satse stadig mer på internasjonale markeder og eksport. Dette toppet seg i årene etter finanskrisen i 2008, med kraftig reduserte marginer og økende kostnader.

- Vi som eiere har hele tiden hatt troen på å få det til, men etter mange år hvor vi spyttet inn mer og mer penger for å holde det gående ble vi enige om at vi ikke kunne holde på sånn. Mange konkurrenter hadde flyttet ut eller produserte i lavkostland. Å holde følge med norsk kostnadsstruktur var nesten umulig. Derfor begynte vi å utforske mulige veier videre, sier Joakim Helland, som synes den påfølgende avgjørelsen ble tøff.

Helland valgte å flytte selve møbelproduksjonen fra Stordal til Estland og startet denne prosessen i desember 2013. Følgene av utflyttingen var blant annet at det lille lokalsamfunnet i Stordal mistet mange viktige arbeidsplasser, og at mange venner og bekjente mistet jobben.

Grundig kartlegging

I forkant av avgjørelsen ble det gjort en grundig kartlegging av mulighetene.

- Vi begynte å reise i Baltikum i 2011, og besøkte mange produsenter i Latvia, Litauen og Estland som kunne være de rette for oss. Kvalitet og leveringspresisjon er uhyre viktig for oss, og vi hadde hørt mange historier om aktører som hadde brent seg på dette. Etter to år fant vi til slutt aktører som vi inngikk et samarbeid med, i første omgang i form av en innkjøpsavtale. Etter hvert bestemte vi oss for å kjøpe en fabrikk, og i desember 2015 var vi ferdig fusjonert. I dag er vi lokalisert to plasser i Estland, med 10 ansatte i Tallinn og 50 i Haapsalu. Helland ser for seg å investere videre i produksjonen i Estland, og har nylig bestilt en ny CNC fresestasjon fra Italia som blir den åttende i produksjonsrekken.

Røttene i Stordal

Selv om produksjonen er flyttet til Estland har Helland ingen planer om å flytte administrasjon og produktutvikling som er lokalisert i Stordal. I dag består administrasjonen av totalt 13 personer, hvorav fire jobber med produktutvikling.

- Jeg har lært etter mange år at det er viktig å ha produktutvikling nært ledergruppen. Gjennom løpende dialog og kompetanseutvikling kommer vi oss videre. Det er dette jeg brenner for, og kan ikke se for meg et annet liv, avslutter Joakim Helland.

 

Julebanner-MRB.jpg