MRB søker nye partnere / senior bedriftsrådgivere (disse stillingene er nå besatt)

MRB Logo CMYK.png

 

Har du kompetanse og engasjement som kan bidra til å realisere potensialet til våre kunder? Bli med oss for å løfte små og mellomstore bedrifter til et høyere nivå.

MRB AS er et bedriftsrådgivningsselskap som realiserer vekst og konkurransekraft i utviklingsorienterte bedrifter. Gjennom mangeårig tilstedeværelse har vi opparbeidet et bredt nettverk og en sterk markedsposisjon overfor næringslivet på Nordvestlandet.

Vi har en god økonomisk plattform, og er et kollegium som opplever økende oppdragsmengde. Med ønske om ytterligere vekst søker vi nå nye

PARTNERE / SENIOR BEDRIFTSRÅDGIVERE

De viktigste oppgavene til våre nye partnere vil være å levere vekst- og utviklingsprosesser til bedrifter, dels i egen regi eller i tett samspill med kolleger.

Din erfaring

Du må ha solid faglig bakgrunn; primært innen tekniske og/eller økonomiske fag, samt erfaring fra topp- eller linjeledelse. Du bør også ha erfaring som bedriftsrådgiver og med salg av konsulenttjenester.

Dine egenskaper

Du er flink til å identifisere og mobilisere kundens egne ressurser. Du er ambisiøs, har sterke relasjonelle egenskaper, og evner å arbeide i tett samspill med andre. Innsalg faller deg naturlig.

Vi kan tilby

  • Medeierskap/ partnerrolle
  • Tilgang til velprøvd metodeverk og verktøy
  • Deltakelse i et velfungerende og dynamisk utviklingsmiljø der kunnskapsdeling er en selvfølge
  • Gode inntjeningsmuligheter innenfor en offensiv forretningsmodell
  • Individuell frihet til å styre egen arbeidsdag
  • Fleksibilitet med hensyn til kontorsted/bostedsadresse
  • Nye og moderne lokaler ved vårt hovedkontor i Ålesund sentrum

Det må påregnes noe reising og en hverdag preget av engasjement på kundens premisser.

Høres dette interessant ut kan du kontakte Bjørn Gjerde på telefon 915 57 344 eller Wenche Kjerstad på telefon 907 20 545. Om ønskelig ta kontakt via e-post.

Søknad med CV sendes til bg@mrb.no

MRB – Realizing Growth

 

 

Disse stillingene er nå besatt.

MRB_Team.jpg