Næringsforeningen i Ålesund søker Administrerende Direktør (denne stillingen er besatt)

NFAA_logo_cmyk_pos_venstre.jpg

Næringsforeningen i Ålesundsregionen er en bransjeoverskridende interesseorganisasjon for næringslivet. Vi er en interesseforening med vel 200 medlemsbedrifter som siden 1847 har arbeidet for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Foreningen er partipolitisk nøytral, og arbeider aktivt for å påvirke næringspolitiske beslutninger til beste for våre medlemmer. Foreningen bidrar til å sette dagsorden i nærings- og samfunnsutvikling i Ålesundsregionen, utvikling av handelskammertjenester for vårt eksportrettede næringsliv samt bidrar aktivt i regionale samferdselsprosjekter. 

Les mer på www.aalesund-chamber.no


For å lede utviklingen av Næringsforeningen søker vi:
 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR


Ønsker du å:

  • Være et samlingspunkt og talerør for alle de store og små virksomhetene i Ålesundsregionen?
  • Arbeide aktivt for å påvirke næringspolitiske beslutninger til det beste for medlemmene?
  • Bidra til fremtidige utviklings- og vekstområder for næringslivet gjennom felles prosjekter og attraktive møteplasser?
  • Utvikle handelskammertjenestene for regionens eksportrettede og internasjonale næringsliv?

Vi kan tilby en unik posisjon inn mot næringslivet, det offentlige og det politiske miljø, hvor du vil jobbe for og med næringslivet gjennom spennende prosjekter og interessante samarbeid. Dine hovedprioriteringer vil være de fellessaker som er viktigst for våre medlemmer - som gir dem vekst, konkurransekraft, og verdiskapning. Som en naturlig lagbygger både internt og eksternt evner du å realisere foreningens mål, regionens attraktivitet og sentrale plass for nærings- og samfunnsutvikling i Ålesundsregionen.

Hvem er du?
Du er engasjert, initiativrik, lydhør og sterk i kommunikasjonen. Du evner å prioritere, sette dagsorden og trives i spennet mellom å jobbe strategisk og operativt. Du har god forretnings- og økonomiforståelse, er opptatt av næringspolitikk og har relevant nettverk. Du har erfaring i å håndtere media, trives i samfunnsdebatten og som næringslivets talerør. Med stor gjennomføringskraft og kommersielt tankesett leder du Næringsforeningen frem som en troverdig, ryddig og attraktiv interesseorganisasjon.

Relevant utdannelse fra høgskole/universitet, og dokumenterte resultater fra ledende posisjoner i næringslivet vil bli vektlagt.

Stillingen rapporterer til styreleder og samarbeider forøvrig tett med styret og øvrige ressursgrupper i foreningen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver innledningsvis hvis ønskelig.

Vil du vite mer om stillingen er du velkommen til å kontakte styreleder Jan Rune Hurlen, tlf 915 19 915, eller styremedlem Wenche Kjerstad tlf 907 20 545

Skriftlig søknad snarest og innen 15.11.2017 på epost: wk@mrb.no

 

Denne stillingen er nå besatt.