Mellom struktur og crazyness

Ålesundsbedriften Luminell ble etablert i 2010 av de to gründerne David Fink fra Herning i Danmark og Petter Veiberg fra Ålesund. De har stor tro på konseptet, og har siden starten ønsket å bygge noe stort. Gründerne ser for seg fortsatt vekst, men erkjenner at det skal mer til enn fagkunnskap og lidenskap for å lykkes på reisen videre. 

Petter Veiberg er administrerende direktør i Luminell. Selskapet utvikler og leverer LED flomlys som praktisk talt tilfører ”dagslys” også på tider av døgnet eller året der lysforholdene er dårlige. Sammenlignet med tradisjonelt gult lys sørger Luminell for mer lys, bedre fargegjengivelse og sterkere kontraster. Produktene fra Luminell er utviklet for å tåle påkjenninger i harde værforhold, de har lang levetid og ikke minst er de energibesparende. (Foto: Michael Andre Furnes Olsen)

Petter Veiberg er administrerende direktør i Luminell. Selskapet utvikler og leverer LED flomlys som praktisk talt tilfører ”dagslys” også på tider av døgnet eller året der lysforholdene er dårlige. Sammenlignet med tradisjonelt gult lys sørger Luminell for mer lys, bedre fargegjengivelse og sterkere kontraster. Produktene fra Luminell er utviklet for å tåle påkjenninger i harde værforhold, de har lang levetid og ikke minst er de energibesparende. (Foto: Michael Andre Furnes Olsen)

- Setter en seg hårete mål er sjansen for å lykkes større, så det har vi gjort. Vi har vokst både i volum og i produktbredde. Vi har håndtert det til nå, og vil fortsette å med å utvikle, selge og levere. En spennende utfordring som vi jobber med nå er å ivareta gründer- og entreprenørskapsånden samtidig som vi vokser over drift, sier Petter Veiberg, administrerende direktør i Luminell.  

Luminell og det svenske datterselskapet Color Light regner med å omsette til sammen for om lag 70 millioner kroner i 2017. Med det overgår de sine egne opprinnelige mål for 2017. De er bevisste på utfordringene ved å gå fra å være en liten gründerbedrift til en større organisasjon. 

Drivstoff 

- Vi må klare å fasilitere litt crasyness og struktur, men med bare en av delene klarer vi ikke å vokse. Vi ønsker å skape lønnsomhet slik at vi kan vokse over drift. Altså utvikle oss videre uten å ”dope” selskapet med ekstern kapital. Det kan bli en sovepute for oss, mens lønnsom drift er som drivstoff for vekst. Det utelukker ikke nye investorer, men skal vi ha med nye eiere så ønsker vi noen som først og fremst kan tilføre oss ny kompetanse og impulser– ikke bare kapital. 

Tilføre noe vi ikke har 

Selskapet har satt seg tydelige vekstmål, men Veiberg presiserer at økonomiske resultater bare er et resultat av det de gjør. 

_DSC3392.jpg

– Før vi startet opp pratet David og jeg ofte sammen, og fant ut at det kunne være aktuelt å tilby teknologien til maritim- og offshoreindustri. På det tidspunktet kjente vi ingen i disse bransjene, så David tok med seg ideen tilbake i studiene, samtidig som jeg jobbet litt med å skape et nettverk.

Etter hvert som de fikk utviklet en prototype for båt foreslo David å selge hus og hjem i Danmark for å satse på dette på heltid i Ålesund. Petter kjente godt til mulighetene i virkemiddelapparatet, og var i en livssituasjon som tillot at han kunne jobbe med dette. Etter litt betenkningstid slo de begge til, og ikke lenge etter var både skipsdesignselskaper og rederier interessert i å teste ut produktene. (Foto: Michael Andre Furnes Olsen)

- Vi ønsker å utvikle mennesker og hele verdikjeden. Ved å fokusere på dette så vil vi oppnå vekst. 

Han sier at de har lagt vekt på å hente inn folk som de opplever er på nett verdi- og kulturmessig. De mener at det å dyrke en bedriftskultur gir viktige konkurransefortrinn.  

- Vi har bygd et godt salgsteam, og vi har fått med oss folk som bidrar til å profesjonalisere oss både i styret og driftsorganisasjonen, slik at vi som gründere ikke blir begrensninger for videre vekst. Det må være folk som er flinkere enn oss selv, og som tilfører noe vi ikke har fra før.  

Verdier er atferd 

Petter Veiberg forteller at Luminell er en bedrift som legger vekt på verdier – eller rettere sagt atferd. 

- Vi kaller våre verdier for ”behaviours”. Vi skal være et ”one helping team” som er sultne, ydmyke, og vi skal søke å forstå andre – ikke bare få andre til å forstå oss. Grunnleggende respekt må ligge i bunn.  

- Vi skal være løsnings- og mulighetsorienterte – og finne ut hvordan kan vi komme oss over barrierer. Vi skal også være modige. Når en starter et slikt selskap må man tørre å tenke stort, og ta opp ting som er vanskelige. Det kan kreve mot også eksternt.  

Lyser opp i hverdagen  

- Vi jobber for å konkretisere og eksemplifisere hva dette betyr i praksis for alle i bedriften. Ganske enkelt sagt er lys viktig i arbeidshverdagen for alle, men det tok oss seks år å komme opp med slagordet ”light matters”, smiler Veiberg. ”Light matters” kan oversettes direkte til ”lysforhold”, men betyr mye mer for Luminell. 

- Det ønsker vi å legge til grunn for all vår virksomhet. God lyskvalitet skaper dybde, det holder oss våkne, gjør at vi føler oss opplagt og jobber sikkert. Lys er spesielt viktig i redningsoperasjoner.  

Luminell Fink Veiberg.png

 

 

Gründerne David Fink og Petter Veiberg ble kjent med hverandre gjennom en misjonsorganisasjon. I løpet av studiene i Danmark peilet David seg inn mot gatelys basert på LED-teknologi, mens Petter tok en bachelor i innovasjonsledelse og entreprenørskap ved Høgskolen i Ålesund. (Foto: Michael Andre Furnes Olsen)

Det må leve 

Veiberg mener de de har lykkes med å skape en god organisasjon.  

- Vi er kontinuerlig på en reise, men kommer aldri i mål. Jeg opplever at vi er på rett kurs, og at alle vi har med på laget er de rette personene. En vekstfase er gjerne en kaosfase, og den er heller ikke komfortabel. Sånn er vi som mennesker også. Det er konstant endringer. Jeg føler at organisasjonen er med på de endringene som skal til for å vokse. Når en vokser så må det leve. 

Vår lidenskap 

- Vår lidenskap er å gjøre arbeidshverdagen lettere, tryggere og mer effektiv – både økonomisk og miljømessig – gjennom å forbedre lysforholdene for våre kunder, forteller Veiberg. Han går langt i å gi medgründer og forsknings- og utviklingsleder David Fink æren for det de har fått til.   

- Han er Luminell ”in person”. I tillegg til en grunnleggende teknisk forståelse har han en uhåndgripelig evne til å få med seg folk, sier Petter.  

Utfordrer det etablerte 

- Vi ønsker å være et firma som pusher teknologien videre – fortsette å utvikle produkt som er i forkant – og som utfordrer det etablerte. Det som har drevet oss er å skape noe, skape arbeidsplasser og merverdi for våre kunder, investorer og samfunnet. Skal man gjøre verden til en bedre plass å være må man være villig til å gå nye veier, avslutter Petter Veiberg, administrerende direktør i Luminell.  

Les mer om Luminell på https://www.luminell.com/