Utviklingsprosjekt for SMB-bedrifter

Nye muligheter i eller utenfor havrommet

GCE Blue Maritime og MRB inviterer nå bedrifter til å delta i et utviklingsprosjekt som skal styrke konkurransekraften og øke lønnsomheten.

I perioder med svikt i etterspørsel og økt konkurranse forsterkes behovet for nytenking og innovasjon. For mange bedrifter kan det være krevende å gå inn i utviklingsprosesser samtidig som en skal ivareta daglig drift. For å styrke bedriftene i møte med dagens markedsmessige utfordringer har GCE Blue Maritime Cluster, i samarbeid med MRB, etablert et innovasjonsprosjekt der målet er å styrke den enkelte bedrifts kompetanse, sikre konkurransekraften og øke lønnsomheten.

Prosjektet skal:

  • Synliggjøre den enkelte bedrifts potensial for videre utvikling
  • Kartlegge nye forretningsmuligheter i eller utenfor havrommet
  • Avdekke og legge til rette for nye innovasjonsprosjekter og samarbeidsmuligheter mellom bedrifter

Hensikten er å fremme utvikling av nye forretningsmodeller og identifisere potensial for synergier og effektivisering. Målet er å initiere utviklingsprosjekter som skal sikre at en beholder maritimt inngrep og kompetanse også når markedet snur.

Les mer her.

For mer informasjon kontakt Bjørn Gjerde i MRB på tlf. 915 57 344/ e-post bg@mrb.no eller Frank Støyva Emblem i GCE Blue Maritime på tlf. 988 55 952/ e-post fse@aakp.no.