Bidrar til maritim omstilling

Foto: NETT NO. Bente Storhaug Dahl og Wenche Kjerstad i MRB.

Foto: NETT NO. Bente Storhaug Dahl og Wenche Kjerstad i MRB.

Styrke kompetanse, konkurransekraft og lønnsomhet

Små- og mellomstore bedrifter som er blitt rammet av nedgangen innen oljerelatert sektor er i høst med i et omstillingsprosjekt i regi av GCE Blue Maritime Cluster og MRB.

For å styrke bedriftene i møte med de markedsmessige utfordringene innen deler av maritim bransje, har GCE Blue Maritime Cluster, i samarbeid med bedriftsrådgivningsselskapet MRB som faglig leverandør, etablert et innovasjonsprosjekt. Målet er å styrke kompetansen, konkurransekraften og lønnsomheten i bedrifter som er berørt av nedgangen i markedet.

- Det er mange små- og mellomstore bedrifter som har vært underleverandører til større bedrifter innen den maritime klynga. Disse har vært viktige for å sikre ei sterk klynge og konkurransekraft. Vi i MRB jobber mot flere sektorer, og vi så at mange av disse bedriftene har ressurser og kompetanse som i stedet kan brukes inn mot andre sektorer, sier prosjektleder Bente Storhaug Dahl og partner Wenche Kjerstad i MRB.

Målet for prosjektet er å initiere innovasjonsprosjekter og nye forretningsmessige utviklingsprosjekter for de deltagende bedriftene.

Stor interesse for omstilling

I sommer startet invitasjonen til bedrifter om å være med i prosjektet og som løper i høst. Nå er ca. 20 bedrifter med.

- Det er helt klart et engasjement for å få til omstilling, og på tvers av bransjer. I tillegg til å sikre at kompetansen blir bevart, vet vi at offshoresektoren kommer tilbake. Derfor er det også viktig å sikre at den maritime klynga og skogen av bedrifter beholder kompetansen, sier de.

Bedriftene betaler en egenandel, og Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar med 850.000 kroner i regionale utviklingsmidler. Dette som en følge av at regjeringen bevilget midler til omstilling i kystfylker som er rammet av oljenedturen – den såkalte «Vestlandspakken».

Ser etter samarbeidsmuligheter

MRB står for kartlegging og analyser sammen med bedriftene, og der de sammen skal klare å identifisere mulighetsrommet som bedriftene har.

- Vi ser på styrker, kompetanse og hvilke utfordringer de står oppe i. Når vi har fått opp dette bildet for alle bedriftene, vil vi lete etter fellesnevnere. Målet er å identifisere konkrete områder der det er mulighet for samarbeid, for eksempel innen marked, råvare, innkjøp, produksjon, innovasjon og produktutvikling.

- Samarbeidet kan også skje på tvers av fagdisipliner og bransjer. MRB er i denne prosessen opptatt av konfidensialitet og det er ingen MRB-rådgivere som vil sitte og kartlegge konkurrerende bedrifter, understreker de.

Mange av bedriftene som deltar er innen mekanisk industri, automasjon, plastproduksjon, verftsindustri osv.

- Dette er bedrifter som står overfor utfordringer og som har merket nedgang i etterspørselen som en konsekvens av nedgangen i oljerelatert sektor. Å kunne klare å koble bedrifter sammen, vil være en viktig del for å lykkes med omstilling. I deler av regionen vår sliter bedrifter som har vært tungt inne i offshore, i andre bransjer er det vekst. Det ser altså ikke helsvart ut, men det må til ei omstilling og der bedrifter må tilpasse seg nye kundesegment og markeder.

MRB kan også tilføre et nettverk inn mot disse bransjene.

Skal resultere i konkrete utviklingsprosjekt

- Funnene i prosjektet vil bli diskutert med relevante fageksperter i et kompetanseråd. Vi vil deretter invitere bedriftene til en heldagskonferanse der vi presenterer funn uten at det blir avslørt forretningshemmeligheter. Bedriftene vil også bli invitert til gruppediskusjoner, sier Storhaug Dahl og Kjerstad.