Spennende muligheter utenfor offshore

Sunnmørsposten, 01.11.16

Får midler til omstilling

Det butter imot hos underleverandører innen offshore. Nå deltar 20 bedrifter i et prosjekt for å tenke nytt og innovativt. En av dem er Sykkylven Stål.

- Målet er å identifisere konkrete prosjekter som kan utvikles og kommersialiseres og ta bedriftene videre inn i framtida, sier Bente Storhaug Dahl, assosiert partner i MRB.

MRB er fasilitator for prosjektet, og initiativet kom fra GCE Blue Maritime Cluster. 20 små og mellomstore bedrifter i Møre og Romsdal får 850.000 kroner for å omstille seg for framtida.

Frysekasser til fisk:  Robotsveiste kasser av aluminium leder kulde bedre enn plast og isopor. Dette er kasser som Sykkylven Stål produserer for Optimar for frysing av fisk i fabrikk om bord. Fra v. Karl Inge Rekdal, Bente Storhaug Dahl og Lars Skog.  Foto : Nils Harald Ånstad, SMP.no

Frysekasser til fisk: Robotsveiste kasser av aluminium leder kulde bedre enn plast og isopor. Dette er kasser som Sykkylven Stål produserer for Optimar for frysing av fisk i fabrikk om bord. Fra v. Karl Inge Rekdal, Bente Storhaug Dahl og Lars Skog. Foto: Nils Harald Ånstad, SMP.no

Skal kommersialiseres

6. desember møtes deltakerbedriftene for å snakke sammen, se hvordan de kan utvikle nye ideer, nye markeder og nye måter å gjøre ting på som kan kommersialiseres. Det må være nytt, de kan ikke komme med ferdigutviklede ting. Mulighetene er mange.

- Noen har konkrete ideer som de trenger støtte for å videreutvikle, enten i form av finansiell støtte eller som kompetansebidrag fra andre. Andre har litt vage ideer. Noen kan tenke seg å jobbe med en annen bedrift i en annen bransje. Her er alt fra mekaniske bedrifter, verft, automasjon til IKT og plastindustri, sier Storhaug Dahl.

Mest til Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har fått hele 3,5 millioner kroner av totalt 7,4 millioner kroner som regjeringen har bevilget til tiltak for å motvirke krisa hos leverandører til offshorenæringa. Dette prosjektet har fått 850.000 kroner av denne potten.

Bedriftene må bidra med en egenandel på 20.000 kroner som sikrer forpliktelse og engasjement i prosjektet.

Kartlegger bedriftene

- Vi reiser ut, kartlegger kompetanse og realkapital i bedriftene, ser på hva som er konkurransesituasjonen, vektlegger muligheter og hvordan de bruker kompetansen. Noen har kun levert til offshore, andre 50 prosent og noen mindre. Bedriftene opplever ulik grad av nedgang. Selv om det butter litt imot er det likevel håp. Her er mye engasjement, energi og kompetanse i bedriftene, sier Storhaug Dahl.

Levert teknologi

Sykkylven Stål er en business to business bedrift, ifølge adm.dir. Karl Inge Rekdal.

- Vi leverer teknologi og kan lage det meste. Vi leverer både innen møbel, det maritime og litt til havbruk, forteller han. Hjertet i fabrikken er en laser som kutter plater. De har roboter som dreier, maskinerer, sveiser og overflatebehandler.

Siste nyvinning er et helt nytt stolkonsept som de har jobbet med i 2,5 år og som snart blir presentert av en lokal møbelprodusent.

Robotiseringen gjorde det mulig for den lokale bedriften å konkurrere innen det maritime. 20-30 prosent av omsetninga handler om Rolls Royce. Nå vil de ha flere bein å stå på og har blant annet hanket inn en ny robot som er under programmering.

Nytt stolkonsept:  Lars Skog viser rammen til et helt nytt patentert stolkonsept som snart presenteres av en lokal møbelbedrift. Dette har de jobbet med i 2,5 år. Innovasjoner som allerede er laget, er ikke med i det nye prosjektet.  Foto:  Nils Harald Ånstad, SMP.no.

Nytt stolkonsept: Lars Skog viser rammen til et helt nytt patentert stolkonsept som snart presenteres av en lokal møbelbedrift. Dette har de jobbet med i 2,5 år. Innovasjoner som allerede er laget, er ikke med i det nye prosjektet. Foto: Nils Harald Ånstad, SMP.no.