Administrerende direktør for Olav E. Fiskerstrand


Olav E. Fiskerstrand AS er en solid familieeid fiskeforedlingsbedrift for hvitfisk og pelagisk fisk fra norske og internasjonale fartøy. Selskapet har opparbeidet seg en sterk markedsposisjon internasjonalt. Bedriften er lokalisert i Sula, 25 km fra Ålesund sentrum.

Bedriften har et moderne industrianlegg, og har lagt et godt fundament for videre vekst og utvikling i en spennende eksportrettet næring. Som ledd i dette søkes det:
administrerende direktør

Administrerende direktør

Stillingen vil få det operative ansvaret for drift, utvikling og realisering av strategien som er lagt for Olav E. Fiskerstrand AS. Stillingen rapporterer til styret v/ styreleder.

Nøkkeloppgaver vil være:

 • Ledelse og lagbygging

 • Strategiimplementering

 • Driftskoordinering

 • Markeds- og salgsutvikling og relasjonsbygging mot nøkkelkunder og leverandører


Vår nye adm.dir. bør ha høyere utdanning, bred ledererfaring og relevant bransjeerfaring. 


Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert

 • Planmessig og strukturert arbeidsform

 • Gode relasjonsevner og internasjonal erfaring

 • Lederegenskaper og teambygging

Olav E. Fiskerstrand AS kan tilby spennende lederoppgaver i et veldrevet selskap i utvikling.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingene:
Olav Arne Fiskerstrand
styreleder
tlf 900 18 299

MRB AS
v/Bjørn Gjerde
tlf 915 57 344


Søknadsfrist:

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 3. desember 2018.

Alle henvendelser vil bli konfidensielt behandlet.PCS Holding AS kjøper Stokke Stål AS

 Eierne av PCS Holding. Fra venstre: Torgeir Giske (styreleder og prosjektleder), Jøran Gjelsten Lufall (daglig leder PCS Holding AS og PCS Construction AS), Frank Lufall (driftssjef Stokke stål AS) og Ryno Yaseen (daglig leder i PCS Personell AS).

Eierne av PCS Holding. Fra venstre: Torgeir Giske (styreleder og prosjektleder), Jøran Gjelsten Lufall (daglig leder PCS Holding AS og PCS Construction AS), Frank Lufall (driftssjef Stokke stål AS) og Ryno Yaseen (daglig leder i PCS Personell AS).

- Rigger selskapet for videre vekst

For å stimulere til videre vekst tar selskapet PCS Holding sats og kjøper seg inn i nytt forretningsområde. Gjennom oppkjøpet av Stokke Stål sikrer morselskapet utleie av personell og får slik enda flere bein å stå på.

Selskapet PCS Construction, basert i Tomrefjorden, leverer tjenester innen overflatebehandling og stillasarbeid for skipsverft i hele Norge. Søsterselskapet PSC Personell AS er et bemanningsselskap som leier ut personell til sveis, platearbeid og montering på Østlandet. De leverer også tjenester til byggebransjen i Møre og Romsdal.

PCS består i dag av selskapene PCS Personell og PCS Construction

- Gjennom mange år i bransjen har vi opparbeidet høyt kvalifiserte arbeidere. Dette gjør at vi blir foretrukket hos mange av kundene, forteller daglig leder i PCS Holding, Jøran Lufall.  Og etter lavkonjunkturen, ser vi nå at markedet har snudd, og vi ser positivt på fremtiden.

Win-win
PCS har i mange år hatt et godt samarbeid med Stokke Stål AS. Gjennom PCS Personell AS har de levert dyktige fagfolk til stål og montering til Stokke Stål.

- Vi ser et stort utviklingspotensial i selskapet. Det gleder vi oss til å realisere, sier Lufall.

Kunderelasjonene Stokke Stål har bygget opp er unikt og altomfattende innen stål, trapper og rekkverk-segmentet, bemerker han. - Dette vil vi bygge videre på nå når vi styrker ambisjonene. Selskapet blir nå et heleid datterselskap av PCS Holding AS.

Saken fortsetter under bildet.

 Stokke Stål as

Stokke Stål as

Vil ekspandere Østlandet er i dag Stokke Ståls hovedmarked, og PCS har ambisjoner om å utvide markedet og på sikt tilby tjenester i hele landet.

- Tilbakemelding fra faste kunder og markedet for øvrig gir oss tro på at vi kan konkurrere på pris og leveringstid, uansett hvor i landet oppdraget er, sier Lufall.

- Tidligere eier og daglig leder av Stokke Stål AS, Geir Lerbo, startet selskapet for 30 år siden. Han har opparbeidet er godt renomme som vi ønsker å videreføre og ta godt vare på i den videre driften av selskapet.

Geir Lerbo vil fortsatt ha en rolle i selskapet. Han skal jobbe med salg, prosjektoppfølging og kunderelasjoner. Med Geirs tyngde i bransjen vil han være en viktig brikke for videre satsing.

Leder Næringsliv Søre Sunnmøre

Sparebanken Møre søker etter Leder Næringsliv Søre Sunnmøre

Leder for Næringsliv Søre Sunnmøre går av med pensjon, og i den forbindelse søker vi hans etterfølger. Vi ønsker oss en engasjert og fremtidsrettet leder som vil satse og bidra til å skape en fremtid sammen med våre kunder i et offensivt og dynamisk næringsliv på Søre Sunnmøre.   

Sparebanken Møre har kunder innenfor et bredt spekter av bransjer og vår nye leder for næringsliv skal bidra til å styrke vår markedsposisjon ytterligere på Søre Sunnmøre. Kvalitetssikring av kredittbehandling, analyser og risikoovervåkning er sentrale arbeidsoppgaver. Stillingen har resultatansvar for avdelingen og rapporterer til divisjonsleder Næringsliv.

Kvalifikasjoner, erfaringer og egenskaper

 • Du har relevant utdanning og bransjekunnskap, med gode lederegenskaper

 • Du er forretnings- og resultatorientert med solid regional kunnskap 

 • Du har en engasjerende og involverende lederstil med evner til å utvikle og motivere medarbeidere

 • Du er fremoverlent, synlig og kommuniserer godt 

 • Du er beslutningsdyktig, løsningsorientert og handlekraftig 

Vi er opptatt av å ha et åpent og initiativrikt miljø med vekt på samarbeid, utvikling og kompetansedeling. Som en del av Team Møre får du en spennende arbeidshverdag i en solid og lønnsom bedrift med dyktige medarbeidere og et svært godt arbeidsmiljø. 

Kontaktpersoner

Divisjonsleder for Næringsliv Terje Krøvel 
mob. 911 53 630

Personalsjef Anton Flåen 
mob. 995 00 260

Jan-Inge Sætre, MRB AS 
tlf.: 905 16 715
e-post: jis@mrb.no

 

Registrer din søknad elektronisk på sbm.no innen søknadsfristen 30.11.2018. 

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i fylket og har 390 ansatte og 28 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø i Møre og Romsdal relatert til person og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.

Nordvestlandet er en region i utvikling med spennende muligheter og utfordringer for både privatpersoner og bedrifter. Som en regional bank er vi en del av denne utviklingen og vi arbeider hver eneste dag for å gi den beste servicen til kundene våre.

PCS HOLDING SØKER ØKONOMISJEF I NYOPPRETTET STILLING

PCS Holding AS er gjennom våre datterselskaper en ledende leverandør av tjenester innenfor overflatebehandling og har et solid fotfeste i maritim industri i Norge. PCS opplever spennende utvikling og er i ferd med å gå inn i et nytt forretningsområde. Vi trenger derfor økonomisjef ved vårt hovedkontor i Tomrefjord for å ivareta økonomifunksjonen og bidra til å utvikle selskapet videre. Personen vil ha ansvaret for økonomi og finans for flere selskaper i gruppen i samarbeid med eiere, ledelsen og andre i administrasjonen.

Stillingen vil rapportere til daglig leder og inngå som en sentral del av konsernets ledergruppe.

Nøkkeloppgaver:

 • Budsjett- og økonomistyring av alle involverte selskaper

 • Finansiell planlegging og likviditetsstyring

 • Oppfølging og vurdering av risiko- og mulighetsanalyser for prosjekter 

 • Oppfølging mot regnskapskontor, revisor, bank og innrapportering til offentlige etater

 • Kontraktstøtte med oppfølging av innkjøpsavtaler og evt. reforhandling av disse

 • Koordineringsansvar for konsernets IKT-funksjon

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning som Bachelorgrad innen økonomi og administrasjon

 • Erfaring fra praktisk regnskapsarbeid samt ledelse av økonomifunksjon i SMB-bedrifter, gjerne fra maritim/prosjektbransje (BA)

Ønskede personlige egenskaper:

 • Initiativrik og praktisk anlagt

 • Sterkt engasjement med stor arbeidskapasitet

 • Strukturert og målrettet  

 • Analytisk med god gjennomføringsevne

 • Selvgående med godt humør og gode kommunikasjonsevner

 • Fleksibel med evne til å spille på lag

PCS tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og eiere

 • Konkurransedyktige betingelser

PCS vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at PCS -gruppen skal nå felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked. Arbeidssted: Tomrefjord.

For mer informasjon om stillingen:
Jan-Inge Sætre
senior bedriftsrådgiver
MRB AS
+47 905 16 715

Søknad og CV registreres på finn.no innen 31.10.2018

 

Om PCS Holding

PCS består i dag av holdingselskap med selskapene PCS Personell AS og PCS Construction AS og med hovedkontor i Tomrefjord, Møre og Romsdal. Gruppens selskaper leverer tjenester innenfor overflatebehandling og stillasarbeid for skipsverft i hele Norge. I tillegg har selskapet planer for satsing på et nytt forretningsområde. I dag har selskapene total ca. 300 ansatte med profesjonelle arbeidere. Vi er i dag engasjert på 14 forskjellige lokasjoner i Norge. Vårt hovedmål er å bygge gode relasjoner, levere god kvalitet og alltid gjøre kunden fornøyd.

Vi bidrar til Næringsteft

MRB er med på laget og ser frem til å løfte frem gode forretningsideer og bidra med vår kompetanse til grunderspirer i Sparebanken Møres utviklingsløp Næringsteft. En av de 100 søkere vil vinne 1 million kroner til å utvikle forretningsidéen sin videre.


Næringsteft er et nyskapingsstipend, første gang arrangert i fjor, som skal stimulere til å få frem gode forretningsideer og nye initiativ. Konseptet skal favne bredt om gründere og nyskapere for å gi flest mulig et løft videre. Programmet er lagt opp som en kompetansereise i tett samarbeid med NTNU i Ålesund og kunnskapsparkene ÅKP, ProtoMore og Vindel. 

MRB er med på laget som

 • Samtalepartner rundt organisering av samlinger og regi av konseptet

 • Bistand til utvikling av objektive vurderingskriterier ifm. utvelgelse av kandidater til semifinale, finale og kåring av vinner

 • Deltaker i fagjuryen

 • Bidragsyter med faginnlegg Næringsteft sine fagsamlinger

Torsdag 4. oktober er første samling for alle 100 søkerne. I søkernes første samling, vil de få møte hele fylkets nyskapingsmiljø. Jan Inge Sætre stiller for MRB. Vi gleder oss til å følge og støtte de spirende grundere i deres utvikling.