NYTTIG OG INSPIRERENDE

16. mai inviterte advokatfirmaet Øverbø Gjørtz og MRB til seminar med tema Vekst gjennom eierskapsutvikling. Representanter for små og mellomstore bedrifter i regionen var til stede, og fikk en god gjennomgang av temaet, belyst fra flere faghold.
- Interessant og nyttig, var responsen.

P1090463 (2).jpg

Nordvestlandet har et stort antall små og mellomstore bedrifter. Mange av disse har kanskje startet som familiebedrifter langt tilbake i tid, andre ble kanskje gründet frem nylig. Temaet eierskap, og hvordan bruke virkemidler rundt dette til å utvikle bedriften videre, var uansett tema av felles interesse for de rundt 50 fremmøtte.

P1090467.jpg

Bedriftsrådgiverne MRB kunne ta de fremmøtte gjennom problemstillinger, utfordringer og fallgruver, sett fra sitt faghold og sin lange erfaring. Og advokatfirmaet Øverbø Gjørtz belyste tema sett fra et juridiske perspektiv. I tillegg bidro Sveinung Klakegg, banksjef industri, fra Sparebanken Møre fra bankens ståsted, og oppfordret potensielle aktører til å involvere banken så tidlig som mulig. Timing var også et tema som ble belyst.

P1090565.jpg

Det hele ledet frem til Peder Stettes personlige og åpenhjertige historiefortelling om reisen han selv har gjort, der vekstambisjoner har vært drivkraften.  – fra arven i familiegården på Stette, via oppbygging av firma – ulike former for eierskapsutvikling han har gjort – frem til han solgte seg ut av det store og svært lønnsomme firmaet Optimar.

P1090582.jpg

Det ble også tid til småpauser og diskusjoner, mat og drikke. Deltakernes respons var svært positiv.
- Noe av dette har jeg kunnet fra før, men det var utrolig greit å få en systematisk gjennomgang, sa en deltaker.
- Dette var både interessant, lærerikt og inspirerende, sa mange.

P1090611.jpg

Arrangørene selv var også fornøyde, og vurderer å gjøre seminaret til en årlig begivenhet. For info om fremtidige arrangement og annet fagstoff innen bedriftsutvikling, følg MRB på Facebook

Vi har også et nyhetsbrev som kommer ut fem ganger i året. Vil du motta dette, meld deg på på forsida av hjemmesida vår: www.mrb.no. Eller send en epost til gro@doxacom.no

Deltok du på seminaret og ønsker foredragspresentasjonene, kan sende en epost til gro@doxacom.no

Se flere bilder fra seminaret
(Trykk på bildet under for å se flere.) (Foto: MRB)

Seminar: Vekst gjennom eierskapsutvikling

Hvordan utvikle små og mellomstore bedrifter til videre vekst? 16. mai inviterer vi i samarbeid med advokatfirmaet Øverbø Gjørtz til gratis seminar. Temaet er høyaktuelt for mange små og mellomstore bedrifter.

Her vil vi belyse viktige problemstillinger knyttet til framtidig eierskap som:

 • Har vi riktige eierstruktur i dag til å møte framtidens utfordringer?

 • Har vi tilstrekkelig med eierkapital for å videreutvikle selskapet?

 • Hvordan finne nye (med)eiere som kan bidra til vekst og utvikling?

 • Hvilke alternative muligheter for kapitaltilførsel passer best for vår bedrift?

 • Hva skjer etter at nye medeiere har «entret» skuten?

Foredragsholdere
Til å belyse disse temaene har vi blant annet med oss Peder Stette, som i dag er EVP og teknisk direktør i Optimar. Han har vært leder og bedriftseier i ulike faser i bedrifter, og sitter nå som leder i et stort konsern med nye eiere. Sparebanken Møre vil også dele sine erfaringer med oss sett fra en finansiell aktørs side.

Tid: Torsdag 16. mai kl. 0900-12.00
Sted: Parken Kulturhus, Foajeen.

Arrangementet er gratis. Det vil bli servering av kaffe og te med tilbehør.
Velkommen!

Detaljert program

09.00 Innledning og kort kort introduksjon av MRB/Ø&G

09.10 Har vi riktig eierstruktur i dag? (MRB)
Generasjonsskifte, engasjement, eiersammensetning,
kompetanse, utviklingsperspektiv.

09.40 Endring i eiersammensetning – hvordan angripe det? (MRB/Øverbø Gjørtz)
Investorkartlegging, idealinvestoren, framtidig eierstruktur,
verdivurdering, verdisikring/utvikling, av etablert selskap gjennom salg,
emisjon, fusjon m.v., aksjonæravtaler, prosessen rundt eiertilpasning,
viktige steg i bedriften

10.10 Pause

10.30 Utvikling og styring av selskapet ved endret eierskap (Øverbø Gjørtz/MRB)
Viktige forutsetninger for vellykket utvikling og styring med ny eierstruktur
Hvordan kombinere ny kapital med utvidet og dedikert kompetanse ift.
vekst/strategi virksomhetens art, utvikling, rapportering, styret som ressurs,
eierdirektiv, rollefordeling

11.00 Timing. Konsekvenser av å avstå fra eierskapsutvikling
• Fullfinansiering av eierskifte og utvikling Sveinung Klakegg, banksjef Industri (Sparebanken Møre)
• Erfaringer med eierskifte sett fra en aktiv eiers side, Peder Stette
• Plenumsdiskusjon

12.00 Slutt

Facebook-banner_ronny.png
begge logoer i ett.PNG

To spennende lederstillinger hos Kveen

Til nyopprettet lederstilling i Kveen Anlegg søker vi

Driftsleder/Prosjektleder

Vi søker deg som har høyere utdanning, relevant ledererfaring og interesse for entreprenør- og anleggsbransjen. Du ser løsninger der andre ser problemer, trives med ansvar og er ikke redd for å ta avjørelser. I tillegg liker du utfordringer, arbeider godt i team og er lærevillig.

Stillingen innebærer følgende ansvarsområder og hovedoppgaver:

-          Prosjektstyring og kontraktsoppfølging

-          Koordinere ressurser og oppfølging av fremdrift

-          Bindeledd og ivareta kontakten og oppfølgingen med våre oppdragsgivere

-          Lagbygging og bidra til godt teamarbeid.

-          Sluttdokumentasjon og evaluering

 

Følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper vil bli vektlagt:

-          Gode lederegenskaper

-          Omgjengelig, med evne til å få med seg ansatte

-          Strukturert og målretta

-          God økonomisk forståelse og teft

-          Gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr en sentral lederrolle med personlig utviklingsmuligheter for rette vedkommende. Gode betingelser og varierte lederoppgaver.
Kontorsted Stryn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Jon Gudbrand Øvre-Flo, tlf 414 06 567 eller vår rådgiver Wenche Kjerstad, MRB AS, tlf 907 20 545.  Kortfattet søknad med CV sendes via finn.no.

Søknadsfrist: 25. april 2019


Til nyopprettet lederstilling søker vi

HR-leder med ansvar for HMS og KVALITET (HMS/KS)

Vi søker deg som har noe erfaring fra lignende stilling og/eller relevant operativ erfaring fra entreprenør-/anleggsbransjen. Videre ser vi for oss at du har god kunnskap og interesse innen fagområdene og lovverket, er selvdreven og kan vise til gode resultat.

Stillingen innebærer følgende ansvarsområder og hovedoppgaver:

-          Ansvar for at personal arbeidet blir gjennomført på en profesjonell og god måte, herunder opplæring, oppfølging og utvikling av ansatte

-          Hovedansvar for implementering av HMS-system

-          Utvikling og oppfølging av gode system og rutiner innen kvalitetssikring, risikoanalyser og dokumentasjon

-          Drive kontinuerlig forbedringsarbeid

Følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper vil bli vektlagt:

-          Relevant høyere utdanning og erfaring fra HR/HMS/KS arbeid

-          God gjennomføringsevne

-          En lagspiller med gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

-          Strukturert og systematisk arbeidsmåte

-          Positiv og engasjert

Vi tilbyr en sentral rolle i krysningspunktet mellom utvikling og forretningsdrift. Den med rett kompetanse og motivasjon vil kunne utgjøre en viktig forskjell og vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et selskap i utvikling.

Kontorsted Stryn

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Jon Gudbrand Øvre-Flo, tlf 414 06 567 eller vår rådgiver Wenche Kjerstad, MRB AS, tlf 907 20 545.  Kortfattet søknad med CV sendes via finn.no.

Søknadsfrist: 25. april 2019

Kveen AS

med base i Stryn ble etablert i 1980 og opererer innen to forretningsområde, Kveen Motor og Kveen Anlegg. Kveen Anlegg tilbyr entreprenørtenester innenfor bygg og anlegg, bygging av veg og opparbeiding av kommunal-tekniske anlegg. Kveen omsatte for ca 85 mill NOK i 2018 og har 25 medarbeidere. Selskapet har en god vekst og utvikling, og vi har derfor behov for å styrke organisasjonen med fleire dyktige medarbeidere.

kveen (2).jpg

Hva skal til for å lykkes som virksomhet?

Etter å ha drevet bedriftsrådgivning på Vestlandet i flere tiår, ser vi et klart bilde av hva som driver fram selskaper både i oppstarts- og vekstfase. Her er noen av våre råd.

Vestlendinger har teft for business og mot til å satse. Det er noe av det som gjør oss til de vi er. Vi er kjent for å se etter nye muligheter når rammebetingelsene er i endring, og har lange tradisjoner for å skape bedrifter med potensial for oppskalering og internasjonalisering. Her skapes nye ideer og nye virksomheter – aktivitet som har gitt og vil kunne gi arbeidsplasser og verdier for fylket vårt.

Gjennom vårt engasjement i kompetansereisen til Sparebanken Møres Næringsteft, har vi fulgt 100 gründerspirer bli til én heldig vinner. Gründerspirer som lykkes har alltid en klar fremtidsvisjon. De ser løsninger der andre ikke gjør det. Alle har i tillegg dette motet til å satse og tro på at de vil lykkes.

Lær av andres feil

Mange av dem som starter opp ny virksomhet mangler erfaring med forretningsutvikling og det å kommersialisere en forretningsidé.

Mange har prøvd og feilet. Og noen har prøvd og feilet flere ganger. Men det er ikke alle feil en må gjøre selv. Erfaringer som allerede er gjort, kan komme andre til gode.

Det å lære av både egne og andres feil kan ha stor verdi og faktisk ende opp med å bli en suksessfaktor. Kanskje noe av det mest verdifulle for førstegangsgründerne i Næringsteft er nettopp det: At de får anledning til å høre de ulike bidragsyternes reelle historier om da de ikke lyktes og sine gode historier fra da de gjorde nettopp det.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

LÆRE AV ANDRE: Mange har prøvd og feilet. Og noen har prøvd og feilet flere ganger. Men det er ikke alle feil en må gjøre selv. Erfaringer som allerede er gjort, kan komme andre til gode. Det å lære av både egne og andres feil kan ha stor verdi og faktisk ende opp med å bli en suksessfaktor, skriver kronikkforfatteren. ILLUSTRASJONSFOTO: TONE MOLNES

LÆRE AV ANDRE: Mange har prøvd og feilet. Og noen har prøvd og feilet flere ganger. Men det er ikke alle feil en må gjøre selv. Erfaringer som allerede er gjort, kan komme andre til gode. Det å lære av både egne og andres feil kan ha stor verdi og faktisk ende opp med å bli en suksessfaktor, skriver kronikkforfatteren. ILLUSTRASJONSFOTO: TONE MOLNES

Grundig fra starten av

Virksomheter i en tidlig fase skal gjøre mange valg som vil ha betydning for fremtidige muligheter for finansiering og utvikling. Gjennom Næringsteft har vi i MRB bidratt med vår kompetanse for å gjøre gründerne bedre rustet for de utfordringene som vil komme. Som gründer er det viktig å ha en profesjonell tilnærming fra starten av.

Det viktigste rådet vi kan gi er tidlig å gjøre markedsundersøkelser. Det vil danne grunnlaget for å jobbe fram en klar forretningsmodell og forretningsplan med klar vekststrategi, noe som er helt sentralt i utviklingen av en bedrift som skal ha livets rett.

Bidra til vekst

De fleste bedrifter har vekstpotensial, men vi ser at få utnytter dette i et lengre perspektiv. Tall viser at rundt 4 % av alle bedrifter står for 80 % av veksten i Norge (Spilling 2000).

MRB har arbeidet med vekstfokuserte bedrifter i en årrekke og har vært med på reiser der bedrifter i ulike bransjer, med helt forskjellige forutsetninger har klart å skape lønnsom vekst. Vår erfaring er at bedrifter i alle bransjer og faser kan vokse!

Vekstanalyse

Man skal ha god oversikt over hva man er, hvor man står og hva som er vegen videre for å få til lønnsom vekst. Det er stor forskjell mellom en moden bedrift og en vekstbedrift. Disse krever ulike utviklingsstrategier. Gründerbedrifter krever gjerne noe helt eget for å kunne løfte ideen ut i lønnsom realisering.

Vi i MRB har lang erfaring i å identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter. Vi etablerer og gjennomfører endringsprosesser sammen med kunden og bidrar også til å sikre en effektiv implementering.

Ett av verktøyene vi bruker for å analysere bedriften og potensiell vekstkraft, er det vi kaller en Vekstanalyse. Metodikken er utviklet av det anerkjente svenske selskapet Ahrens Rapid Growth, basert på over 30 års forskning. MRB har lisens til å bruke metodikken og har gjort det med god erfaring i mange år. Selskap som har god, lønnsom vekst er sterke innenfor tolv ulike områder viser denne forskningen. Vi ser at prosessen med å utarbeide en vekstanalyse i stor grad bidrar til å mobilisere bedriftens egne ressurser for å skape utvikling og vekst.

Hva bør man unngå?

Der finnes klassiske fallgruver en gryende virksomhet bør unngå. Basert på andres dårlige erfaringer, kan det for eksempel være smart å unngå «endeløse» utviklingsprosesser.

Det er viktig å klare å kombinere FOU med det vi kaller «søk og utvalg». Dette gir kortere tid fra idé til marked.

Man bør også unngå at underleverandører eller andre investorer for tidlig inviteres inn på eiersiden og tar styringen. Da er det fare for at målsettingene endres og gründerspiriten forsvinner.

Det kan være greit å styre unna å gi medarbeidere løfter om opsjoner som kompensasjon for innsats. Alle må bli i båten – være like tålmodige og ro i samme retning. Opsjonsavtaler kan ta fokus bort fra målet og skape unødvendige gnisninger. Slikt kan sparke beina under en god idé.

Det er også viktig å sørge for at viktig kunnskap forblir i virksomhetens eiendom. Selskapet må ha en egen IPR-strategi (Intellectual Property Rights) som sikrer immaterielle rettigheter. Her syndes det ofte.

Det kan også være en fallgruve at man har for stor tillit til andre. Det er viktig med nettverk, men sørg for å beholde fokus og kontroll selv.

De som lykkes

Vi ser over tid at dette stemmer for de gründerne som lykkes:

• De har et brennende engasjement og en sterk tro på at de vil lykkes og klarer å skape et team av engasjerte ansatte som utfyller hverandre.

• De har funnet en god prosjektidé eller løsning med vekstpotensial som ingen andre produkt eller tjenester tilbyr.

• De kommer ofte opp med løsninger som kombinerer to produkt på en ny måte, eller som kan benyttes på et nytt område, og som dekker et nytt behov eller gir høgere nytteverdi enn før. Løsningen er basert på kundebehov.

• De er utholdende og har gjerne gjort flere forsøk, lært av sine feil og gått på med friskt mot med nye ideer.

• Klarer å skape en selvfinansierende virksomhet med sterkt salgsapparat, utvikler løsninger sammen med sine kunder, og i mange tilfeller finansierer kundene utviklingsløpet.

Ikke gi opp!

Det er viktig å understreke at det kan være mange elementer som spiller inn på hvorfor noen gründere lykkes og andre ikke. Det er ikke alle faktorer en har kontroll over selv.

Har det gått galt en gang, vil det ikke si at det ikke kan lykkes en annen gang. Men det er viktig å analysere hvorfor og hva som gikk galt, slik at man gjør seg nytte av lærdommen. Flere forsøk må kanskje til før man lykkes.

For de som virkelig tror på sin idé: Ikke gi opp!

Artikkelen stod på trykk som kronikk i Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke lørdag 16. mars 2019.Opshaug Sandtak søker fremtidsretta leiar

Dagleg leiar

Opshaug Sandtak er inne i ei ekspansiv fase med store nye anleggsprosjekt og spennande samarbeidspartnarar. Vi søker no etter ny dagleg leiar som vil få det overordna ansvaret og skal bidra til at selskapet styrker sin posisjon og kjerneverksemd.

Vi ser etter en kandidat med høgare utdanning, helst innan økonomi og leiing, som kan vise til gode resultat. Stillinga rapporterer til eigarar og styret i Opshaug Sandtak AS.

Ansvar og arbeidsoppgåver:

 • Overordna ansvar og dagleg leiing av selskapet

 • Koordinering av driftsområda i selskapet

 • Økonomistyring, inkludert prosjekt

 • Strategi- og forretningsutvikling

 • Delta i oppfølging av eigedoms- og utviklingsprosjekt

 • Være en synleg leiar både internt og eksternt 

Eigenskapar og erfaring:

 • Tydeleg, synleg og samlande leiar

 • Omgjengeleg, med evne til å mobilisere bedriftas eigne ressursar

 • Strukturert og målretta

 • Økonomisk forståing og teft

 • Gjerne kjennskap til anleggsbransjen

 

Vår nye leiar må samtidig ha pågangsmot, være initiativrik og løysingsorientert. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Opshaug er ei tradisjonsrik bedrift med spennande framtidsplaner. Vi kan tilby gode lønns/arbeidsbetingelser og spennande arbeidsoppgåver i  eit godt faglig og sosialt miljø.  

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med dagleg leiar Lars Tore Opshaug i Opshaug Sandtak AS +47 958 30 129, eller bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre +47 905 16 715

Registrer søknad og CV på finn.no innan 07.04.2019

Om Opshaug Sandtak AS

Opshaug Sandtak AS er ein av dei største aktørane på betong, anleggsverksemd og masseleveransar på Sunnmøre. Vi har over 60 års fartstid i bransjen og våre 45 ansatte har lang erfaring og gode kunnskapar om faget. Opshaug Sandtak AS driv verksemd over heile Nordvestlandet, med base i Stranda Kommune på Sunnmøre.

Vi utfører gravetjenester, sprenging og transport til alle typar grunnarbeid. Opshaug leverar også ferdigbetong til små og større prosjekt. Vi har mobile knuseverk og kan levere alle typar knuste fraksjonar til konkurransedyktige prisar, inkludert naturmurstein, frå våre massetak på Stranda og i Brattvåg.

Miljøfilm om Opshaug Sandtak AS

opshaug_lite.jpg

Hva hindrer vekst i bedriften din?

MRB har lang erfaring i å bidra til vekst i bedrifter. I arbeidet bruker vi en velprøvd verktøykasse av metoder for å finne vekstpotensialet i eksisterende ressurser. Gjennom en vekstanalyse kan vi gi bedriften din en grundig gjennomgang, og innsikt i hvilke områder av virksomheten som kan hemme eller fremme lønnsom vekst.

Mange bedrifter har vekstpotensial, men vi ser at få utnytter dette i et lengre perspektiv. Tall viser at rundt 4% av alle bedrifter står for 80% av veksten i Norge (Spilling 2000). MRB har arbeidet med vekstfokuserte bedrifter i en årrekke og har vært med på reiser der bedrifter i ulike bransjer, med forskjellige forutsetninger har klart å skape lønnsom vekst.  Vår erfaring er at bedrifter i alle bransjer og faser kan vokse.

Identifisere hindringer
Vi har lang erfaring i å identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter, etablere og gjennomføre prosesser sammen med kunden og sikre en effektiv implementering. Ett av verktøyene vi bruker for å analysere bedriften og potensiell vekstkraft, er det vi kaller en Vekstanalyse. Selskap som har god, lønnsom vekst er sterke innenfor 12 ulike områder viser forskningen. Metodikken er utviklet av det anerkjente svenske selskapet Ahrens Rapid Growth, og har blitt brukt på flere tusen bedrifter både i Norge og Sverige. MRB har lisens til å bruke metodikken og har gjort det med god erfaring i flere år.

12 trinn.png

Ved hjelp av vekstanalysen finner vi bedriftens score på de 12 strategiske vekstfaktorene.  Disse måler bedriftens vekstkraft og gir svar på bedriftens styrker og svakheter i forhold til langsiktig
vekst, og hvilke faktorer som kan hindre morgendagens vekst. Målet er å få din bedrift til å lykkes med lønnsom og varig vekst – år etter år.

«Vekst over tid må skapes – det skjer ikke av seg selv.»
En vekstanalyse vil gi deg en grundig gjennomgang og innsikt i hvilke områder som vil hemme og fremme lønnsom vekst for selskapet ditt. Resultatene av vekstanalysen vil gi et solid utgangspunkt for en bevisst strategisk satsing. Mernytten kommer i å bruke vår erfaring og våre anbefalinger til hvordan utvikle gode strategier for å navigere forbi disse hindringene.

MRB_195A9517_fotoKristinStoylen_lite.jpg

Næringsteft 2019 - En vinner er kåret

MRB heier på gründere og bedrifter som jobber for å vokse, og selskap som bidrar til utvikling og verdiskapning i Møre og Romsdal! Derfor er det svært interessant og hyggelig for oss å bidra i Sparebanken Møres grunderprogram Næringsteft.

Årets Næringsteft har samlet ildsjeler og gründerspirer fra hele nordvest. Utviklingsløpet startet i oktober i fjor med 100 gode gründerideer. MRB har bidratt i hele utviklingsløpet, gjennom foredrag, coaching og juryarbeid. Selskapet RoadTech as fra Tingvoll ble til slutt kåret til årets vinner. Vi gratulerer!

Gründerselskapet vinner en million kroner til videreutvikling av teknologi for en mer bærekraftig håndtering av brøytestikker. MRB gir også en hel dags workshop med forretningsutvikling til hver av de tre finalistene. De to andre semifinalisten var STØ Technology og Flowtru as

Sparebanken Møres grunderstipend inspirerer mange til å tørre å prøve ut næringsidéene sine. Vi heier på alle som vil bidra til å utvikle næringslivet i regionen vår. Og står til tjeneste for de som ønsker ekstra støtte.

MRB har som sitt kjerneområde å gi drahjelp til bedrifter i vekstprosesser. I tillegg bistår vi med generell bedriftsrådgivning og gjennomføring av kjerneprosesser for våre kunder. Vi har også stadig flere oppdrag knyttet til innhenting av egenkapital. Et økende satsingsområde for MRB, i tråd med etterspørsel fra våre kunder, er derfor vekstkapital.

kollage hele løpet.jpg

Næringsteft er et nyskapingsstipend, første gang arrangert i fjor, som skal stimulere til å få frem gode forretningsideer og nye initiativ. Konseptet skal favne bredt om gründere og nyskapere for å gi flest mulig et løft videre. Programmet er lagt opp som en kompetansereise i tett samarbeid med NTNU i Ålesund og kunnskapsparkene ÅKP, ProtoMore og Vindel. 

MRB er med på laget som

 • Samtalepartner rundt organisering av samlinger og regi av konseptet

 • Bistand til utvikling av objektive vurderingskriterier ifm. utvelgelse av kandidater til semifinale, finale og kåring av vinner

 • Deltaker i fagjuryen

 • Bidragsyter med faginnlegg Næringsteft sine fagsamlinger

MRB SATSER OFFENSIVT

Rådgivingsselskapet MRB er i god vekst og forsterker laget både i Møre og Romsdal og i Hordaland. Selskapet bistår nå på stadig flere forretningsområder.

To nye partnere er nå klare i Ålesund. Det er Ståle Rasmussen og Jan-Inge Sætre. Begge kom inn som assosierte partnere i fjor. Og i Bergen søkes det etter en eller to til.

- Ståle og Jan-Inge har levert solid innsats i viktige utviklingsprosesser for kundene, kommenterer daglig leder Bjørn Gjerde.
- Vi er derfor glade for å kunne invitere begge inn som partnere og medeiere i MRB. Dette vil utvilsomt forsterke samspillet og utviklingen av selskapet ytterligere. Parallelt med dette har vi ambisjoner om å knytte til oss minst en ny kollega i Ålesund i løpet av året, for å utnytte vårt eget vekstpotensial.

FLERE TJENESTER
I fjor gikk MRB tungt inn som medeier i selskapet Bedriftsmegling Vest i Bergen. Med dette utvidet de både tjenestespekter og geografisk nedslagsfelt. MRB bistår nå sine kunder i større grad med refinansiering, emisjonsprosesser og kjøp og salg av virksomheter.

BRENNER FOR FORRETNINGSUTVIKLING
MRB kan skilte med bred ledererfaring og kompetanse innen viktige bransjer og fagfelt med betydning for vekst og utvikling. 
- Vi i MRB har alle «hatt skoa på» og kjent på utfordringer i det å skape og utvikle forretning. Vi kjenner næringslivet langs kysten med både geografi og kultur. Vi brenner for å bidra til at våre kunder skal ta ut sitt potensiale. Ofte handler det om å mobilisere egne ressurser på rett måte, forteller daglig leder Bjørn Gjerde.

MRB har opparbeidet et bredt nettverk og en sterk markedsposisjon i næringslivet på Nordvestlandet. Gjennom MRBs eierskap i BMV åpner muligheten seg for at MRB kan være til stede i Bergen på en jevnere basis - i et interessant og viktig marked for bedriftsutvikling.

Kollegiet både i Bergen og i Ålesund har som mål å realisere vekst og utvikling for sine bedriftskunder.

Jan-Inge Sætre (t.v) og Ståle Rasmussen - nå inn som partnere på MRB-laget.

Jan-Inge Sætre (t.v) og Ståle Rasmussen - nå inn som partnere på MRB-laget.

BIDRAR TIL FORNYELSE AV KYSTFLÅTEN

BIDRAR TIL FLÅTEFORNYELSE
MRB tok i fjor vår initiativ til Prosjekt Flåtefornyelse overfor Kystrederiene. Hensikten var at Kystrederiene sine medlemmer skulle få drahjelp til å utnytte den nye Skipsfinansieringsordningen som ble innført i fjor høst.

Dette resulterte i et omfattende kartleggingsprosjekt blant rederier med planer/ønsker om flåtefornyelse. Et prosjekt som alene kan bidra med omlag 3% av Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030!

Også innretningen på tilgjengelige virkemidler har vært vurdert. Konklusjonen fra kartleggingsarbeidet som vi utførte er at gjeldende retningslinjer for finansiering av nybygg og miljøfremmende teknologi bare i begrenset grad vil bidra til ny-kontraheringer eller ombygginger blant rederier med de mest konkrete investeringsplanene.

TIL VÅRE RAMMESETTERE:
Skal overordnede politiske målsettinger knyttet til miljø og vridning av varetransport fra land til sjø realiseres, vil det være nødvendig å tilpasse offentlige finansieringsordninger til den virkelighet norsk nærskipsfart befinner seg i… Hovedbudskapet er at bedre finansieringsordninger, som bl.a. bedre risikolån og egenkapitalkrav, økt løpetid på lån og høyere avskrivningssatser, vil bidra til flåtefornyelse i nærskipsfarten!

Hør leder i interesseorganisasjonen Kystrederiene, Tor Arne Borge, prate om prosjekt Flåtefornyelse på Enovakonferansen i Trondheim.

Sunnmørspostens artikkel om saken:

flåtefornyelse artikkel små.jpg