Epax i Ålesund søker innovativ prosessingeniør

Har du interesse for prosessoptimalisering og forbedringsarbeid? Er du en brobygger som liker å finne nye løsninger sammen med andre? Epax trenger nye medarbeidere på laget! Vi har stadig økende etterspørsel fra våre kunder og stor aktivitet i selskapet, og søker derfor etter en prosessingeniør til produksjonsavdelingen med arbeidssted ved fabrikken i Ålesund.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Optimalisering og forbedring av produksjonsprosesser med fokus på kvalitet og produktivitet

 • Prosjektarbeid og mulighet for prosjektledelse, eks, i prosjekter knyttet til kapasitet, sikkerhet og utbytte

 • Utarbeidelse av driftsprosedyrer og prokoller

 • Bistå innen arbeid med prosessikkerhet

 • Delta i daglig drift med problemløsning og oppgaver knyttet til produksjonsprosessene, derunder feilsøking og rapportering

 • Være bindeledd mellom Produksjon og FoU, ansvar for implementering av nye prosesser/teknologi i fullskala produksjon.

 • Delta i kvalifiseringsarbeid og risikovurderinger for prosesser og utstyr

 

Ønskede kvalifikasjoner, interesser og holdninger:

 

 • Master/Sivilingeniør innen kjemisk prosessteknologi eller tilsvarende relevant utdanning

 • Erfaring fra prosessindustri eller olje/gass, fortrinnsvis fra engineering og/eller driftsmiljø

 • Interesse for kjemi og teknologi og nysgjerrig på å finne gode løsninger

 • Kunnskap og erfaring innen prosessikkerhet

 • Fordel med kunnskap om prosesskontroll og separasjonsteknologi

 • Må beherske norsk og engelsk godt – muntlig og skriftlig

 • God holdning til HMS

 

Ønskede personlige egenskaper:

 • Selvgående, og samtidig en lagspiller med gode samarbeidsevner.

 • Målrettet med pågangsmot og strukturert med høy grad av nøyaktighet og gjennomføringsevne

 • Kreativ, proaktiv og engasjert holdning som «smitter»

 • Evne til å jobbe effektivt og med flere oppgaver samtidig.

 • Rask til å tilegne seg ny kunnskap

 • Fleksibel med omstillingsevne og stor arbeidskapasitet

 • Villig til å ta på seg uforutsette oppgaver og trives i et hektisk produksjonsmiljø

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 • Opplæring og videreutvikling

Som prosessingeniør vil din arbeidshverdag være fordelt mellom driftstøtte og forbedringsarbeid. Du vil være en viktig bidragsyter i optimalisering av produksjonsprosesser i tett samarbeid med avdelingene for FoU, Teknisk, Kvalitet og Produksjonsavdelingen forøvrig. Arbeidet vil omfatte å ha fagansvar for enkelte prosessanlegg/enhetsoperasjoner i fabrikken. Nærmeste leder for Prosessingeniøren vil være Production Manager, Erik Hessen Troøien.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Production Manager, Erik Hessen Troøien på mobil +47 975 15 667 eller Bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 16.09.2018
MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.

 

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

Epax i Ålesund søker innovativ forsker innen prosessteknologi

Har du interesse for innovasjon innenfor marine oljer og nysgjerrig på å finne gode løsninger? Epax er i en spennende utviklingsfase, og trenger flere flinke folk til FoU teamet ved fabrikken i Ålesund! Stillingen er knyttet til bedriftens behov for økt FoU-kapasitet i forbindelse med satsingen på bærekraftig utnyttelse av norske marine råstoff.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre arbeid i lab og pilotanlegg, samt følge opp tester i fullskala

 • Dokumentere arbeid og resultater

 • Utarbeide og presentere forslag til nye prosesser/teknologier og forbedringer av eksisterende

 • Prosjektarbeid og mulighet for prosjektledelse

 • Delta i problemløsning knyttet til fullskala produksjon og prosesser

 • Bidra i arbeid med avvik og endringskontroller gjennom bedriftens kvalitetssystem

 • Assistere og samarbeide med andre forskere og ansatte i FoU-avdelingen, samt Produksjons- og kvalitetsavdelingen.

Ønskede kvalifikasjoner, interesser og holdninger:

 • MSc innen prosesskjemi /prosessteknologi eller tilsvarende relevant utdanning

 • Gjerne erfaring fra industri eller relevant forskning

 • God kjennskap til og bruk av statistiske verktøy for databehandling – som Excel og lignende

 • Må beherske norsk og engelsk godt – muntlig og skriftlig

 • Interesse for kjemi og teknologi og nysgjerrig på å finne gode løsninger

 • Interesse av å utvikle gode produkter basert på bærekraftig fiskeolje og annet marint råstoff

 • God holdning til HMS

Ønskede personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert

 • Initiativrik og nysgjerrig

 • Nøyaktig/grundig og praktisk anlagt

 • Kreativ og engasjert

 • Selvgående, og samtidig en lagspiller med gode samarbeidsevner

 • Rask til å tilegne seg ny kunnskap

 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 • Opplæring og videreutvikling


Oppgavene til denne stillingen vil kreve at minst 50% av arbeidstiden brukes til aktivt og praktisk arbeid særlig i pilotanlegg, men også noe i laboratorium for småskala-testing av prosesser. Arbeidet vil omfatte å ha ansvar for å gjennomføre ulike tester av kjemiske og fysikalske prosesser i reaktorer, små destillasjonsanlegg og annet utstyr. Dette innebærer rigging/forberedelse, oppstart av anlegg/utstyr og styring av prosess-parametere, oppsamling av prøver og bestille kjemiske analyser osv. Resterende tid vil være kontor- og møtetid for planlegging og rapportering. Nærmeste leder for Forsker vil være R&D Manager Iren Stoknes.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med R&D Manager Iren Stoknes på mobil +47 93493413, eller Senior Bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715

Søknad og CV registreres på finn.no innen 16.09.2018

MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.

 

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

EPAX I ÅLESUND SØKER LABORANTER I SKIFTORDNING

Har du interesse for laboratoriearbeid, og kunne tenke deg å arbeide innenfor produksjon av Omega-3 produkter? Epax er i en spennende utviklingsfase, og trenger flere flinke folk! Vi søker nå etter to laboranter i 100 % stilling, en vikarstilling med varighet ca. ett år og en fast stilling.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utføre kjemiske analyser av bedriftens Omega-3 produkter

 • Rapportere og kontrollere analyseresultater

 • Kalibrering og vedlikehold av laboratorieutstyr

 • Generelt renhold og orden på laboratoriet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som Laborant, eller annen relevant erfaring fra laboratoriearbeid

 • Gode brukerferdigheter innen IT er ønskelig

 • Erfaring fra farmasøytisk-/næringsmiddelindustri foretrekkes

 • God holdning til HMS

Ønskede personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og nøyaktig

 • Strukturert, med gode vurderings- og gjennomføringsevner

 • Fleksibel og engasjert innstilling til arbeidet

 • Lagspiller med gode samarbeidsevner


Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Velfungerende skiftordning

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

Som laborant vil din arbeidshverdag i stor grad være å gjennomføre kvalitetskontroll av produkter gjennom flere steg i produksjonsprosessen, noe som krever tett og godt samarbeid med produksjonsavdelingen. Du vil være en viktig bidragsyter i å sikre kontinuitet i fremstillingen av et omega3 produkt med høy grad av renhet og kvalitet. Du vil også samarbeid med andre avdelinger i bedriften, som Forskning og Utvikling. Nærmeste leder for laborantene er Laboratorieleder Anne Sofie Hatlinghus Åsebø.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner og som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Laboratorieleder Anne Sofie Hatlinghus Åsebø mobil +47 415 26 723, evt. Kvalitetssjef Trine Hagen Lie mobil +47 408 47 711 eller Bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715

Registrer søknad og CV på finn.no snarest
MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.


Om Epax
Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

EPAX I ÅLESUND SØKER ENGASJERT LOGISTIKKPLANLEGGER (DENNE STILLINGEN ER BESATT)

Ønsker du en internasjonal karriere? Epax trenger en ny medarbeider på laget! Vi har stadig økende etterspørsel fra våre kunder og stor aktivitet i selskapet, og søker derfor etter en logistikkplanlegger for snarest mulig tiltredelse i Ålesund.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av logistikkarbeid, hvor hovedansvaret gjelder for fly- og båttransport.

 • Klargjøring av eksportdokumenter

 • Samarbeid med avdelingene Salg, Produksjon, QA / QC og ledelse

 • Oppfølging av kundeforespørsler

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning innen logistikk

 • Erfaring i fra logistikkarbeid innen farmasøytisk- eller næringsmiddel industri.

 • Gjerne ha kunnskap om GMP (Good Manufacturing Practice) og GDP (Good Distribution Practice).

 • Sterke engelskkunnskaper

Ønskede personlige egenskaper:

 • Initiativrik og nøyaktig

 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende

 • Motiveres av mål, gode resultater og kvalitet

 • Selvgående, men samtidig en lagspiller

 • Engasjert, serviceinnstilt og kundefokusert

 • Gode kommunikasjonsevner

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 • Opplæring og videreutvikling

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Logistics Manager, Marit Fure, mobil +47 464 48 334.

Registrer søknad og CV på finn.no snarest
MERK: SØKNADSFRIST UTLØPT.

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

Hadde ambisjon om å bli slaktemester

Karl Inge Rekdal har et brennende engasjement på vegne av Sykkylven Stål og de mange små og mellomstore bedriftene rundt om i Norge. Miljø og samfunnsansvar er en viktig del av identiteten til bedriften, og Rekdal stikker stadig fram nesen i den offentlige debatten.

 Karl Inge Rekdal med Sykkylvsbrua og Ekornes i bakgrunnen.

Karl Inge Rekdal med Sykkylvsbrua og Ekornes i bakgrunnen.

Karl Inge er 1950-modell og vokst opp «bak fjellet» i Ålesund. Han begynte arbeidskarrieren allerede som 17-åring på Vestlandske Salslag (Gilde) sitt slakteri på Volsdalsberga i Ålesund. Han var i Gilde så lenge at han rakk å få to gullklokker - en for lang og tro tjeneste - og en som ansattvalgt styremedlem i Gilde.

- Den første sjefen min var Peder Tessem. Han var en fantastisk leder og inspirator. Første dagen på jobb sa jeg til han at jeg ville bli slaktemester. Han svarte at «du må nå begynne først», hvorpå jeg repliserte «ja, jeg gjorde det i dag». Jeg ble slaktemester etter hvert, men først gikk jeg gradene blant annet som ansatt representant i styret og som arbeidsleder, og endte opp som divisjonssjef for Vestlandet. Som arbeidsleder hadde jeg til og med tittelen «ikke arbeidende formann», humrer Rekdal.

Mange jern i ilden

IMG_2005.JPG

I løpet av karrieren har han vært leder i Gilde og Tine, og har i tillegg hatt en rekke tillitsverv. De siste 14 årene har han vært administrerende direktør i Sykkylven Stål.

Som styreleder i NHO Møre og Romsdal, styremedlem Norsk Industri, leder av NHO sitt SMB-forum (små og mellomstore bedrifter), og medlem styringsgruppa GCE Blue Maritime Cluster har han mange jern, eller kanskje stål, i ilden.

 

 

Samfunnsansvar

Karl Inge Rekdal mener at næringslivet har en grunnleggende forpliktelse til å skape verdier på en bærekraftig måte, med respekt for mennesker og miljø.

- I tillegg til å være det naturlige førstevalget for våre kunder, leverandører, ansatte og eiere, skal vår verdiskaping i Sykkylven Stål bidra til å sikre velferden i Norge, sier han.

Forenkling og synlighet

- Vi må finne en måte å lukke omdømmegapet mellom de store bedriftene, og de små og mellomstore. Folk flest tenker på de store bedriftene og de profilerte eierne når det er snakk om næringsliv i den offentlige debatten. De små blir ofte ikke sett i hverdagen, til tross for at det er her de største verdiene blir skapt.

- Bedrifter med mindre enn 100 ansatte produserer mer enn halvparten av næringslivets verdiskaping. Mitt engasjement ligger først og fremst i å fremme interessene til-, og forenkle hverdagen for de små og mellomstore bedriftene. Og ikke minst synliggjøre overfor politikere og virkemiddelapparatet hvor mye disse virkelig bidrar med av verdiskaping for samfunnet. De store bedriftene i Norge bidrar de også, men de har mer enn nok folk som jobber for seg og sine særinteresser.

Kona en viktig motivator

- Kona har vært min viktigste motivator og inspirator – både med tanke på å søke nye utfordringer og for at jeg har kunnet utvikle meg faglig og som leder.

I starten av karrieren var han ikke så opptatt av utdanning, men som ansattrepresentant i styret fikk Karl Inge Rekdal innsyn i papirer med økonomiske modeller og argumentasjon som ikke alltid var like lett å forstå.

- I 1975 erkjente jeg at kona hadde rett. Jeg trengte mer teoretisk ballast, og bestemte meg for å ta mer økonomisk utdanning. Skolegangen gjennomførte jeg på kveldstid ved siden av jobb, med god støtte og forståelse hjemmefra. Siden har jeg fylt på med lederkompetanse med jevne mellomrom – blant annet gjennom Nordvest Forum og Solstrand-programmet.

Omstillingsleder

I Gilde fikk han etter hvert flere utfordringer som omstillingsleder, blant annet som leder i Gilde Granvin i 1987, der etter som leder for av Gilde på Vestlandet. Etter hvert skiftet han beite og flyttet til Harstad for å lede Tine Nord-Norge, før han ble administrerende direktør for Tine Vestlandsmeieriet i Bergen.

- Der var jeg frem til 2003. I løpet av en strategidiskusjon ble vi enige om at vi var for mange direktører. Som en konsekvens av dette var jeg en en av de som ble kuttet bort, men det ga meg jo nye muligheter her i Sykkylven, sier Rekdal med et smil.

Robust fastlandsindustri

I tillegg til bedriftsutvikling er Rekdal opptatt av strategi på vegne av industrien på et regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

- Norske arbeidsplasser er nasjonalformuen vår. Uten inntektene fra arbeidsplassene hadde vi ikke hatt noe å betale velferden med. I NHO er det om lag 25.000 medlemsbedrifter – alt i fra de store multinasjonale til de små. I disse bedriftene er det 570.000 ansatte som bidrar inn til samfunnet. Bare her i fylket er 30.000 ansatte tilsluttet NHO.

 Ansatte i Sykkylven Stål.

Ansatte i Sykkylven Stål.

Rekdal mener at det er riktig av Norge å satse på de havbaserte næringene, men også at møbelindustrien fortsatt har store muligheter til å utvikle seg.

- Vi skal leve av havrommet, men samtidig har ferdigvareindustrien viktige verdier å tilføre industriene innen energi, olje og gass, maritim, fiskeri og oppdrett. Vi i Sykkylven Stål skal være med, men vi må ikke gå for bredt ut. Vi må konsentrere oss om det vi kan tilføre fra det vi har gjort tidligere, det vi gjør i dag, og våre fremtidige innovasjoner.

- Norge trenger flere bein å stå på, og må utvikle en mer robust fastlandsindustri. I dette arbeidet spiller ferdigvareindustrien en nøkkelrolle. Den består av 8.000 bedrifter, 60.000 arbeidstakere og omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav omtrent 55 milliarder går til eksport, sier han.

Som små båter

Med en så stor eksportandel er Karl Inge Rekdal opptatt av at statsledere ikke setter i gang internasjonale handelskriger.

- De minste bedriftene er som små båter – og er mye mer påvirkbare for globale svingninger enn de store «tankbåtene». Vi blir mer og mer internasjonale i vårt salg, og da er det viktig at vi har færrest mulig handelsbarrierer, avslutter Karl Inge Rekdal.

Les mer om Sykkylven Stål her