God Jul fra oss i MRB

2018 har vært et innholdsrikt år, der vi har fått følge mange spennende bedrifter. Det er givende å få bidra til vekst og utvikling i næringslivet både i Nordvest, og flere andre steder i landet vårt. Vi vil få takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og støttespillere for et godt år. Vi gleder oss til hva vi skal få til sammen i 2019.
God Jul og Godt Nytt År fra alle oss i MRB.

Årets julegave gir vi til Varmestua i Ålesund. Les mer om deres gode og viktige arbeid her.

Automatiker teknisk avdeling


Epax har stadig økende etterspørsel fra sine kunder og er nå inne i en spennende vekstfase. Flere deler av anlegget skal skiftes ut, eller fornyes og automatiseres.

Har du interesse for drift og vedlikehold av høyteknologiske prosessanlegg og moderne styresystemer? Er du en operativ og løsningsorientert automatiker? Da er vi interessert i å komme i kontakt med deg!

 

Epax i Ålesund søker løsningsorientert automatiker

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Delta i utvikling, bygging og implementering av automatiserte prosessystemer og maskiner

 • Søke og rette feil, forbedre og vedlikeholde prosessutstyr, instrumenter og reguleringsteknikk.

 • Etablere og vedlikeholde relevant instrumentering som trykk, temperatur og flow.

 • Opprettholde kalibrert status på alle kritiske instrumenter

 • Delta i bedriftens ordning for teknisk assistanse

 

Ønskede kvalifikasjoner, interesser og holdninger:

 • Fagbrev som automatiker og gjerne erfaring fra prosessindustri

 • Liker tekniske utfordringer og ser etter kontinuerlig forbedringer og optimalisering av tekniske prosesser.

 • Må beherske norsk og engelsk godt – muntlig og skriftlig

 • God holdning til HMS

 • Det er ønskelig med kjennskap til drift av dampkjel, gjerne med operatør- eller kjelpassersertifikat

 

Ønskede personlige egenskaper:

 • Selvgående, og samtidig en lagspiller med gode samarbeidsevner.

 • Målrettet med pågangsmot og strukturert med høy grad av nøyaktighet og gjennomføringsevne

 • Kreativ, proaktiv og engasjert holdning som «smitter»

 • Rask til å tilegne seg ny kunnskap og holde seg oppdatert innen sitt fagfelt

 • Villig til å ta på seg uforutsette oppgaver og trives i et hektisk produksjonsmiljø

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Opplæring og videreutvikling

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 

Som automatiker vil din arbeidshverdag være fordelt mellom både vedlikehold, drift og oppgradering av anlegg. Du vil være en viktig bidragsyter i implementering av nye anlegg og fornying av eksisterende utstyr i tett samarbeid med produksjonsavdelingen. Arbeidet vil også omfatte ivaretagelse av dokumentasjon og loggføring av utførte aktiviteter. Nærmeste leder for automatiker vil være vedlikeholdsleder Trond Inge Aarønes.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med vedlikeholdsleder Trond Inge Aarønes på mobil +47 912 45 444 eller bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715.

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 13.01.2019

 

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS - Verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

Regnskapsfører Stokke Stål AS

Er du den engasjerte regnskapsføreren vi søker?

Er du autorisert regnskapsfører med interesse for å jobbe i en dynamisk og utviklingsorientert bedrift? Har du fokus på å holde deg oppdatert innenfor regnskapsfaget, og gjerne litt erfaring fra regnskapsarbeid i en mellomstor bedrift? Da er vi interessert i å komme i kontakt med deg!

Nøkkeloppgaver:

 • Regnskap A-Å i Visma Business

 • Lønn og reiseregning i Hult & Lillevik

 • Avstemminger, oppfølging, rapportering

 • Årsavslutning inkludert rapportering og ligningspapirer

 • Kvalitetskontroll

 • Fakturering

 • Administrative oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen økonomi, regnskap/revisjon

 • Autorisasjon som regnskapsfører

 • 2-3 års erfaring innen regnskap eller revisjon er ønskelig, men ikke et krav

 • Erfaring fra årsoppgjør

 • God system- og IT kompetanse

Ønskede personlige egenskaper:

 • Initiativrik, og med god gjennomføringsevne

 • Godt humør og gode kommunikasjonsevner

 • Ansvarsfull, effektiv og fleksibel

 • Analytisk, nøyaktig og leverer kvalitet innenfor gitte tidsfrister.

 • Løsningsorientert og serviceinnstilt

Arbeidstid

Mandag – torsdag 07.00 - 16.00, fredag 07:00 – 13:00

Stokke Stål tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i vekst

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og eiere

 • Opplæring i bedriftens interne rutiner

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Tiltredelse og søknadsfrist

 • Tiltredelse etter nærmere avtale, ønsker så snart som mulig

 • Søknadsfrist 1. februar 2019

 

Stokke Stål AS vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at vi i Stokke Stål skal nå våre felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For søknad og CV eller mer informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Frank Lufall, frank@stokkestaal.no eller tlf. 977 58 068. Søknadsfrist 1. februar 2019. Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende. Annonsen finnes også på Finn.

 

Om Stokke Stål AS

Stokke Stål er en ledende leverandør av trapper, rekkverk og bærende konstruksjoner i stål (konstruktivt stål) til sin kunder, som vesentlig består av entreprenører og byggherrer på Østlandet. Stokke Stål hadde i 2017 en omsetning på 121 MNOK. Stokke Stål AS ble etablert i 1988 og har i dag ca. 60 ansatte som ivaretar oppgaver innen prosjektoppfølging, sveising, montasje og verksted. Selskapet er lokalisert i Stokke nær E-18 ved Sem, ca 8 km. Vest for Tønsberg.

Ei julegave som varmer

Frelsesarmeens varmestue har siden ca. 1990 drevet sosialt arbeid i Ålesund blant mennesker som på et eller annet vis har falt utenfor samfunnets «normale rammer.» MRB gir i år en julegave til Varmestuas gode og viktige arbeid.

Til Varmestua kommer mennesker som har ulike problemer - det kan være alkohol/rus, psykiske problemer, ensomhet, nedsatt arbeidsevne/uførhet eller annet. Varmestua tilbyr et sosialt fellesskap med mat, prat, personlige samtaler, sang, musikk og spill. Innimellom reiser de også på turer i nærmiljøet. I februar 2018 startet de med gatefotball. Gjennom gatefotballen har vi også lyktes i å hjelpe enkelte til bosted og arbeid.

Varmestua holder åpent fem dager i uka. De tilbyr frokost og middag hver åpningsdag, og sangkveld hver torsdag. De holder åpent alle røde dager i høytider som jul og påske. I vinterhalvåret har de også søndagsåpent.

Gjestene som besøker dem har mulighet for å ta seg en dusj eller vaske klær, og de deler ut mat til dem som har behov for litt ekstra. Varmestua bidrar også med hjelp opp mot ulike instanser som f.eks besøk på nav, fylle ut søknadsskjemaer, søke om opphold på avrusning o.l.

I 2017 serverte Varmestua 786 frokoster, 3593 middager og 1452 kveldsmater. Fra januar til oktober i 2018 har det vært 160 ulike personer innom. De har de siste årene hatt en jevn stigning av besøkende.

Bidrar til å få på plass ny egenkapital

Vi i MRB registrerer en økende etterspørsel etter egenkapital i små og mellomstore bedrifter. Gjennom vårt arbeid vil vi i år tilføre 40 -50 millioner kroner i frisk egenkapital til bedrifter med slike behov. Vi ser at disse bedriftene kommer ut av prosessen med styrket soliditet og fornyet evne til å gjennomføre vekstfremmende tiltak. MRB styrker tjenestetilbudet vårt på dette området ytterligere.

Behovet for frisk egenkapital viser seg ofte i forbindelse med generasjonsskifte, behov for både vekstkapital og nye medeiere, og ved restrukturering.

Små og mellomstore bedrifter faller mellom to stoler når det kommer til vanlige kilder til egenkapital. De minste bedriftene, med behov for kapital mellom 1-2 millioner kroner, kan finne såkornkapital gjennom ulike støtteordninger. Og bedrifter med behov for 12-15 millioner eller mer er attraktive for risikokapital (også kalt venturekapital). De små og mellomstore bedriftene er mindre attraktive som investeringsobjekter fordi muligheten til å komme seg ut med relativt god avkastning (exit-muligheter) er små og kostnadene per investert krone er høyere enn i større prosjekter.  Disse bedriftene er ofte også lite synlige for det organiserte investormarkedet.

Tilførsel av ny egenkapital kan skje på flere måter. Man kan gjennomføre:

·         Ren emisjon, der nye aksjonærer skyter inn frisk egenkapital, samtidig som eksisterende eiere blir med videre.

·         Nedsalg av aksjer, kombinert med emisjon (gjøres ofte for at eksisterende eiere skal kunne realisere deler av sine verdier og samtidig bli med videre som minoritetseier)

·         Salg av aksjer til nye investorer, som deretter gjennomfører nødvendig kapitaltilførsel

 

Emisjonsprosessen

Selve emisjonen skjer i fem ulike faser

·         Fase 1: avklaring av kapitalbehov, framtidige andeler (eiersits) og planlegging av prosess

·         Fase 2: gjennomføring av komprimert strategiprosess for å synliggjøre vekst- og utviklingspotensial

·         Fase 3: utarbeidelse av investorpresentasjon inkl. langtidsbudsjetter, verdivurdering, framtidig eierpolicy mm.

·         Fase 4: Identifisering av ønsket investorprofil

·         Fase 5: Innsalg, forhandlinger og gjennomføring av transaksjon

 Alt dette bistår MRB sine kunder med.

 

Den viktigste målgruppen for dette tjenesteområdet er de av våre kunder som er kommet i en fase der det er behov for eller ønske om ny egenkapital og nye ressurser og eierkompetanse. Vi tar da ofte den koordinerende rollen i prosessen, men samarbeider gjerne med komplementære kompetansemiljø, bl.a. innenfor transaksjonsgjennomføring.

MRB har opparbeidet et nettverk av regionale investorer som gjerne investerer direkte i lokale bedrifter – ikke via investeringsfond. Vi tar da på oss å koble bedriftene med relevante investorer. På denne måten bidrar vi til å synliggjøre gode prosjekter overfor investorer med preferanser for regionale vekstcase. Dersom prosjektet primært omfatter kjøp eller salg av bedrifter, vil vi samarbeide med Bedriftsmegling Vest AS i Berge, som vi er medier i. De har spesialisert seg på denne typen kapitalformidling. 

Vitamininnsprøytning

Vi har fulgt et stort antall bedrifter gjennom slike utviklingsprosesser. Emisjonene får frem nye, aktive eiere som tilfører ny kompetanse og energi. Vi opplever også at styrearbeidet blir profesjonalisert og at bedriftenes omdømme kommer styrket ut mot kunder, leverandører, arbeidsmarkedet og bank/ finans. En av de siste vekstprosessene vi bidrar i, er møbelselskapet LK Hjelles (Egen sak).


Partner i MRB, Bjørn Gjerde har vært del av LK Hjelles vekstprosess.

Partner i MRB, Bjørn Gjerde har vært del av LK Hjelles vekstprosess.