Hva skal til for å lykkes som virksomhet?

Etter å ha drevet bedriftsrådgivning på Vestlandet i flere tiår, ser vi et klart bilde av hva som driver fram selskaper både i oppstarts- og vekstfase. Her er noen av våre råd.

Vestlendinger har teft for business og mot til å satse. Det er noe av det som gjør oss til de vi er. Vi er kjent for å se etter nye muligheter når rammebetingelsene er i endring, og har lange tradisjoner for å skape bedrifter med potensial for oppskalering og internasjonalisering. Her skapes nye ideer og nye virksomheter – aktivitet som har gitt og vil kunne gi arbeidsplasser og verdier for fylket vårt.

Gjennom vårt engasjement i kompetansereisen til Sparebanken Møres Næringsteft, har vi fulgt 100 gründerspirer bli til én heldig vinner. Gründerspirer som lykkes har alltid en klar fremtidsvisjon. De ser løsninger der andre ikke gjør det. Alle har i tillegg dette motet til å satse og tro på at de vil lykkes.

Lær av andres feil

Mange av dem som starter opp ny virksomhet mangler erfaring med forretningsutvikling og det å kommersialisere en forretningsidé.

Mange har prøvd og feilet. Og noen har prøvd og feilet flere ganger. Men det er ikke alle feil en må gjøre selv. Erfaringer som allerede er gjort, kan komme andre til gode.

Det å lære av både egne og andres feil kan ha stor verdi og faktisk ende opp med å bli en suksessfaktor. Kanskje noe av det mest verdifulle for førstegangsgründerne i Næringsteft er nettopp det: At de får anledning til å høre de ulike bidragsyternes reelle historier om da de ikke lyktes og sine gode historier fra da de gjorde nettopp det.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

LÆRE AV ANDRE: Mange har prøvd og feilet. Og noen har prøvd og feilet flere ganger. Men det er ikke alle feil en må gjøre selv. Erfaringer som allerede er gjort, kan komme andre til gode. Det å lære av både egne og andres feil kan ha stor verdi og faktisk ende opp med å bli en suksessfaktor, skriver kronikkforfatteren. ILLUSTRASJONSFOTO: TONE MOLNES

LÆRE AV ANDRE: Mange har prøvd og feilet. Og noen har prøvd og feilet flere ganger. Men det er ikke alle feil en må gjøre selv. Erfaringer som allerede er gjort, kan komme andre til gode. Det å lære av både egne og andres feil kan ha stor verdi og faktisk ende opp med å bli en suksessfaktor, skriver kronikkforfatteren. ILLUSTRASJONSFOTO: TONE MOLNES

Grundig fra starten av

Virksomheter i en tidlig fase skal gjøre mange valg som vil ha betydning for fremtidige muligheter for finansiering og utvikling. Gjennom Næringsteft har vi i MRB bidratt med vår kompetanse for å gjøre gründerne bedre rustet for de utfordringene som vil komme. Som gründer er det viktig å ha en profesjonell tilnærming fra starten av.

Det viktigste rådet vi kan gi er tidlig å gjøre markedsundersøkelser. Det vil danne grunnlaget for å jobbe fram en klar forretningsmodell og forretningsplan med klar vekststrategi, noe som er helt sentralt i utviklingen av en bedrift som skal ha livets rett.

Bidra til vekst

De fleste bedrifter har vekstpotensial, men vi ser at få utnytter dette i et lengre perspektiv. Tall viser at rundt 4 % av alle bedrifter står for 80 % av veksten i Norge (Spilling 2000).

MRB har arbeidet med vekstfokuserte bedrifter i en årrekke og har vært med på reiser der bedrifter i ulike bransjer, med helt forskjellige forutsetninger har klart å skape lønnsom vekst. Vår erfaring er at bedrifter i alle bransjer og faser kan vokse!

Vekstanalyse

Man skal ha god oversikt over hva man er, hvor man står og hva som er vegen videre for å få til lønnsom vekst. Det er stor forskjell mellom en moden bedrift og en vekstbedrift. Disse krever ulike utviklingsstrategier. Gründerbedrifter krever gjerne noe helt eget for å kunne løfte ideen ut i lønnsom realisering.

Vi i MRB har lang erfaring i å identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter. Vi etablerer og gjennomfører endringsprosesser sammen med kunden og bidrar også til å sikre en effektiv implementering.

Ett av verktøyene vi bruker for å analysere bedriften og potensiell vekstkraft, er det vi kaller en Vekstanalyse. Metodikken er utviklet av det anerkjente svenske selskapet Ahrens Rapid Growth, basert på over 30 års forskning. MRB har lisens til å bruke metodikken og har gjort det med god erfaring i mange år. Selskap som har god, lønnsom vekst er sterke innenfor tolv ulike områder viser denne forskningen. Vi ser at prosessen med å utarbeide en vekstanalyse i stor grad bidrar til å mobilisere bedriftens egne ressurser for å skape utvikling og vekst.

Hva bør man unngå?

Der finnes klassiske fallgruver en gryende virksomhet bør unngå. Basert på andres dårlige erfaringer, kan det for eksempel være smart å unngå «endeløse» utviklingsprosesser.

Det er viktig å klare å kombinere FOU med det vi kaller «søk og utvalg». Dette gir kortere tid fra idé til marked.

Man bør også unngå at underleverandører eller andre investorer for tidlig inviteres inn på eiersiden og tar styringen. Da er det fare for at målsettingene endres og gründerspiriten forsvinner.

Det kan være greit å styre unna å gi medarbeidere løfter om opsjoner som kompensasjon for innsats. Alle må bli i båten – være like tålmodige og ro i samme retning. Opsjonsavtaler kan ta fokus bort fra målet og skape unødvendige gnisninger. Slikt kan sparke beina under en god idé.

Det er også viktig å sørge for at viktig kunnskap forblir i virksomhetens eiendom. Selskapet må ha en egen IPR-strategi (Intellectual Property Rights) som sikrer immaterielle rettigheter. Her syndes det ofte.

Det kan også være en fallgruve at man har for stor tillit til andre. Det er viktig med nettverk, men sørg for å beholde fokus og kontroll selv.

De som lykkes

Vi ser over tid at dette stemmer for de gründerne som lykkes:

• De har et brennende engasjement og en sterk tro på at de vil lykkes og klarer å skape et team av engasjerte ansatte som utfyller hverandre.

• De har funnet en god prosjektidé eller løsning med vekstpotensial som ingen andre produkt eller tjenester tilbyr.

• De kommer ofte opp med løsninger som kombinerer to produkt på en ny måte, eller som kan benyttes på et nytt område, og som dekker et nytt behov eller gir høgere nytteverdi enn før. Løsningen er basert på kundebehov.

• De er utholdende og har gjerne gjort flere forsøk, lært av sine feil og gått på med friskt mot med nye ideer.

• Klarer å skape en selvfinansierende virksomhet med sterkt salgsapparat, utvikler løsninger sammen med sine kunder, og i mange tilfeller finansierer kundene utviklingsløpet.

Ikke gi opp!

Det er viktig å understreke at det kan være mange elementer som spiller inn på hvorfor noen gründere lykkes og andre ikke. Det er ikke alle faktorer en har kontroll over selv.

Har det gått galt en gang, vil det ikke si at det ikke kan lykkes en annen gang. Men det er viktig å analysere hvorfor og hva som gikk galt, slik at man gjør seg nytte av lærdommen. Flere forsøk må kanskje til før man lykkes.

For de som virkelig tror på sin idé: Ikke gi opp!

Artikkelen stod på trykk som kronikk i Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke lørdag 16. mars 2019.Opshaug Sandtak søker fremtidsretta leiar

Dagleg leiar

Opshaug Sandtak er inne i ei ekspansiv fase med store nye anleggsprosjekt og spennande samarbeidspartnarar. Vi søker no etter ny dagleg leiar som vil få det overordna ansvaret og skal bidra til at selskapet styrker sin posisjon og kjerneverksemd.

Vi ser etter en kandidat med høgare utdanning, helst innan økonomi og leiing, som kan vise til gode resultat. Stillinga rapporterer til eigarar og styret i Opshaug Sandtak AS.

Ansvar og arbeidsoppgåver:

 • Overordna ansvar og dagleg leiing av selskapet

 • Koordinering av driftsområda i selskapet

 • Økonomistyring, inkludert prosjekt

 • Strategi- og forretningsutvikling

 • Delta i oppfølging av eigedoms- og utviklingsprosjekt

 • Være en synleg leiar både internt og eksternt 

Eigenskapar og erfaring:

 • Tydeleg, synleg og samlande leiar

 • Omgjengeleg, med evne til å mobilisere bedriftas eigne ressursar

 • Strukturert og målretta

 • Økonomisk forståing og teft

 • Gjerne kjennskap til anleggsbransjen

 

Vår nye leiar må samtidig ha pågangsmot, være initiativrik og løysingsorientert. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Opshaug er ei tradisjonsrik bedrift med spennande framtidsplaner. Vi kan tilby gode lønns/arbeidsbetingelser og spennande arbeidsoppgåver i  eit godt faglig og sosialt miljø.  

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med dagleg leiar Lars Tore Opshaug i Opshaug Sandtak AS +47 958 30 129, eller bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre +47 905 16 715

Registrer søknad og CV på finn.no innan 07.04.2019

Om Opshaug Sandtak AS

Opshaug Sandtak AS er ein av dei største aktørane på betong, anleggsverksemd og masseleveransar på Sunnmøre. Vi har over 60 års fartstid i bransjen og våre 45 ansatte har lang erfaring og gode kunnskapar om faget. Opshaug Sandtak AS driv verksemd over heile Nordvestlandet, med base i Stranda Kommune på Sunnmøre.

Vi utfører gravetjenester, sprenging og transport til alle typar grunnarbeid. Opshaug leverar også ferdigbetong til små og større prosjekt. Vi har mobile knuseverk og kan levere alle typar knuste fraksjonar til konkurransedyktige prisar, inkludert naturmurstein, frå våre massetak på Stranda og i Brattvåg.

Miljøfilm om Opshaug Sandtak AS

opshaug_lite.jpg

Hva hindrer vekst i bedriften din?

MRB har lang erfaring i å bidra til vekst i bedrifter. I arbeidet bruker vi en velprøvd verktøykasse av metoder for å finne vekstpotensialet i eksisterende ressurser. Gjennom en vekstanalyse kan vi gi bedriften din en grundig gjennomgang, og innsikt i hvilke områder av virksomheten som kan hemme eller fremme lønnsom vekst.

Mange bedrifter har vekstpotensial, men vi ser at få utnytter dette i et lengre perspektiv. Tall viser at rundt 4% av alle bedrifter står for 80% av veksten i Norge (Spilling 2000). MRB har arbeidet med vekstfokuserte bedrifter i en årrekke og har vært med på reiser der bedrifter i ulike bransjer, med forskjellige forutsetninger har klart å skape lønnsom vekst.  Vår erfaring er at bedrifter i alle bransjer og faser kan vokse.

Identifisere hindringer
Vi har lang erfaring i å identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter, etablere og gjennomføre prosesser sammen med kunden og sikre en effektiv implementering. Ett av verktøyene vi bruker for å analysere bedriften og potensiell vekstkraft, er det vi kaller en Vekstanalyse. Selskap som har god, lønnsom vekst er sterke innenfor 12 ulike områder viser forskningen. Metodikken er utviklet av det anerkjente svenske selskapet Ahrens Rapid Growth, og har blitt brukt på flere tusen bedrifter både i Norge og Sverige. MRB har lisens til å bruke metodikken og har gjort det med god erfaring i flere år.

12 trinn.png

Ved hjelp av vekstanalysen finner vi bedriftens score på de 12 strategiske vekstfaktorene.  Disse måler bedriftens vekstkraft og gir svar på bedriftens styrker og svakheter i forhold til langsiktig
vekst, og hvilke faktorer som kan hindre morgendagens vekst. Målet er å få din bedrift til å lykkes med lønnsom og varig vekst – år etter år.

«Vekst over tid må skapes – det skjer ikke av seg selv.»
En vekstanalyse vil gi deg en grundig gjennomgang og innsikt i hvilke områder som vil hemme og fremme lønnsom vekst for selskapet ditt. Resultatene av vekstanalysen vil gi et solid utgangspunkt for en bevisst strategisk satsing. Mernytten kommer i å bruke vår erfaring og våre anbefalinger til hvordan utvikle gode strategier for å navigere forbi disse hindringene.

MRB_195A9517_fotoKristinStoylen_lite.jpg

Næringsteft 2019 - En vinner er kåret

MRB heier på gründere og bedrifter som jobber for å vokse, og selskap som bidrar til utvikling og verdiskapning i Møre og Romsdal! Derfor er det svært interessant og hyggelig for oss å bidra i Sparebanken Møres grunderprogram Næringsteft.

Årets Næringsteft har samlet ildsjeler og gründerspirer fra hele nordvest. Utviklingsløpet startet i oktober i fjor med 100 gode gründerideer. MRB har bidratt i hele utviklingsløpet, gjennom foredrag, coaching og juryarbeid. Selskapet RoadTech as fra Tingvoll ble til slutt kåret til årets vinner. Vi gratulerer!

Gründerselskapet vinner en million kroner til videreutvikling av teknologi for en mer bærekraftig håndtering av brøytestikker. MRB gir også en hel dags workshop med forretningsutvikling til hver av de tre finalistene. De to andre semifinalisten var STØ Technology og Flowtru as

Sparebanken Møres grunderstipend inspirerer mange til å tørre å prøve ut næringsidéene sine. Vi heier på alle som vil bidra til å utvikle næringslivet i regionen vår. Og står til tjeneste for de som ønsker ekstra støtte.

MRB har som sitt kjerneområde å gi drahjelp til bedrifter i vekstprosesser. I tillegg bistår vi med generell bedriftsrådgivning og gjennomføring av kjerneprosesser for våre kunder. Vi har også stadig flere oppdrag knyttet til innhenting av egenkapital. Et økende satsingsområde for MRB, i tråd med etterspørsel fra våre kunder, er derfor vekstkapital.

kollage hele løpet.jpg

Næringsteft er et nyskapingsstipend, første gang arrangert i fjor, som skal stimulere til å få frem gode forretningsideer og nye initiativ. Konseptet skal favne bredt om gründere og nyskapere for å gi flest mulig et løft videre. Programmet er lagt opp som en kompetansereise i tett samarbeid med NTNU i Ålesund og kunnskapsparkene ÅKP, ProtoMore og Vindel. 

MRB er med på laget som

 • Samtalepartner rundt organisering av samlinger og regi av konseptet

 • Bistand til utvikling av objektive vurderingskriterier ifm. utvelgelse av kandidater til semifinale, finale og kåring av vinner

 • Deltaker i fagjuryen

 • Bidragsyter med faginnlegg Næringsteft sine fagsamlinger

MRB SATSER OFFENSIVT

Rådgivingsselskapet MRB er i god vekst og forsterker laget både i Møre og Romsdal og i Hordaland. Selskapet bistår nå på stadig flere forretningsområder.

To nye partnere er nå klare i Ålesund. Det er Ståle Rasmussen og Jan-Inge Sætre. Begge kom inn som assosierte partnere i fjor. Og i Bergen søkes det etter en eller to til.

- Ståle og Jan-Inge har levert solid innsats i viktige utviklingsprosesser for kundene, kommenterer daglig leder Bjørn Gjerde.
- Vi er derfor glade for å kunne invitere begge inn som partnere og medeiere i MRB. Dette vil utvilsomt forsterke samspillet og utviklingen av selskapet ytterligere. Parallelt med dette har vi ambisjoner om å knytte til oss minst en ny kollega i Ålesund i løpet av året, for å utnytte vårt eget vekstpotensial.

FLERE TJENESTER
I fjor gikk MRB tungt inn som medeier i selskapet Bedriftsmegling Vest i Bergen. Med dette utvidet de både tjenestespekter og geografisk nedslagsfelt. MRB bistår nå sine kunder i større grad med refinansiering, emisjonsprosesser og kjøp og salg av virksomheter.

BRENNER FOR FORRETNINGSUTVIKLING
MRB kan skilte med bred ledererfaring og kompetanse innen viktige bransjer og fagfelt med betydning for vekst og utvikling. 
- Vi i MRB har alle «hatt skoa på» og kjent på utfordringer i det å skape og utvikle forretning. Vi kjenner næringslivet langs kysten med både geografi og kultur. Vi brenner for å bidra til at våre kunder skal ta ut sitt potensiale. Ofte handler det om å mobilisere egne ressurser på rett måte, forteller daglig leder Bjørn Gjerde.

MRB har opparbeidet et bredt nettverk og en sterk markedsposisjon i næringslivet på Nordvestlandet. Gjennom MRBs eierskap i BMV åpner muligheten seg for at MRB kan være til stede i Bergen på en jevnere basis - i et interessant og viktig marked for bedriftsutvikling.

Kollegiet både i Bergen og i Ålesund har som mål å realisere vekst og utvikling for sine bedriftskunder.

Jan-Inge Sætre (t.v) og Ståle Rasmussen - nå inn som partnere på MRB-laget.

Jan-Inge Sætre (t.v) og Ståle Rasmussen - nå inn som partnere på MRB-laget.

BIDRAR TIL FORNYELSE AV KYSTFLÅTEN

BIDRAR TIL FLÅTEFORNYELSE
MRB tok i fjor vår initiativ til Prosjekt Flåtefornyelse overfor Kystrederiene. Hensikten var at Kystrederiene sine medlemmer skulle få drahjelp til å utnytte den nye Skipsfinansieringsordningen som ble innført i fjor høst.

Dette resulterte i et omfattende kartleggingsprosjekt blant rederier med planer/ønsker om flåtefornyelse. Et prosjekt som alene kan bidra med omlag 3% av Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030!

Også innretningen på tilgjengelige virkemidler har vært vurdert. Konklusjonen fra kartleggingsarbeidet som vi utførte er at gjeldende retningslinjer for finansiering av nybygg og miljøfremmende teknologi bare i begrenset grad vil bidra til ny-kontraheringer eller ombygginger blant rederier med de mest konkrete investeringsplanene.

TIL VÅRE RAMMESETTERE:
Skal overordnede politiske målsettinger knyttet til miljø og vridning av varetransport fra land til sjø realiseres, vil det være nødvendig å tilpasse offentlige finansieringsordninger til den virkelighet norsk nærskipsfart befinner seg i… Hovedbudskapet er at bedre finansieringsordninger, som bl.a. bedre risikolån og egenkapitalkrav, økt løpetid på lån og høyere avskrivningssatser, vil bidra til flåtefornyelse i nærskipsfarten!

Hør leder i interesseorganisasjonen Kystrederiene, Tor Arne Borge, prate om prosjekt Flåtefornyelse på Enovakonferansen i Trondheim.

Sunnmørspostens artikkel om saken:

flåtefornyelse artikkel små.jpg

God Jul fra oss i MRB

2018 har vært et innholdsrikt år, der vi har fått følge mange spennende bedrifter. Det er givende å få bidra til vekst og utvikling i næringslivet både i Nordvest, og flere andre steder i landet vårt. Vi vil få takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og støttespillere for et godt år. Vi gleder oss til hva vi skal få til sammen i 2019.
God Jul og Godt Nytt År fra alle oss i MRB.

Årets julegave gir vi til Varmestua i Ålesund. Les mer om deres gode og viktige arbeid her.

Automatiker teknisk avdeling


Epax har stadig økende etterspørsel fra sine kunder og er nå inne i en spennende vekstfase. Flere deler av anlegget skal skiftes ut, eller fornyes og automatiseres.

Har du interesse for drift og vedlikehold av høyteknologiske prosessanlegg og moderne styresystemer? Er du en operativ og løsningsorientert automatiker? Da er vi interessert i å komme i kontakt med deg!

 

Epax i Ålesund søker løsningsorientert automatiker

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Delta i utvikling, bygging og implementering av automatiserte prosessystemer og maskiner

 • Søke og rette feil, forbedre og vedlikeholde prosessutstyr, instrumenter og reguleringsteknikk.

 • Etablere og vedlikeholde relevant instrumentering som trykk, temperatur og flow.

 • Opprettholde kalibrert status på alle kritiske instrumenter

 • Delta i bedriftens ordning for teknisk assistanse

 

Ønskede kvalifikasjoner, interesser og holdninger:

 • Fagbrev som automatiker og gjerne erfaring fra prosessindustri

 • Liker tekniske utfordringer og ser etter kontinuerlig forbedringer og optimalisering av tekniske prosesser.

 • Må beherske norsk og engelsk godt – muntlig og skriftlig

 • God holdning til HMS

 • Det er ønskelig med kjennskap til drift av dampkjel, gjerne med operatør- eller kjelpassersertifikat

 

Ønskede personlige egenskaper:

 • Selvgående, og samtidig en lagspiller med gode samarbeidsevner.

 • Målrettet med pågangsmot og strukturert med høy grad av nøyaktighet og gjennomføringsevne

 • Kreativ, proaktiv og engasjert holdning som «smitter»

 • Rask til å tilegne seg ny kunnskap og holde seg oppdatert innen sitt fagfelt

 • Villig til å ta på seg uforutsette oppgaver og trives i et hektisk produksjonsmiljø

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst

 • Opplæring og videreutvikling

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • IA ordning

 • Kantineordning

 • Treningsavtale

 

Som automatiker vil din arbeidshverdag være fordelt mellom både vedlikehold, drift og oppgradering av anlegg. Du vil være en viktig bidragsyter i implementering av nye anlegg og fornying av eksisterende utstyr i tett samarbeid med produksjonsavdelingen. Arbeidet vil også omfatte ivaretagelse av dokumentasjon og loggføring av utførte aktiviteter. Nærmeste leder for automatiker vil være vedlikeholdsleder Trond Inge Aarønes.

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med vedlikeholdsleder Trond Inge Aarønes på mobil +47 912 45 444 eller bedriftsrådgiver i MRB AS Jan-Inge Sætre på mobil +47 905 16 715.

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 13.01.2019

 

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS - Verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

Regnskapsfører Stokke Stål AS

Er du den engasjerte regnskapsføreren vi søker?

Er du autorisert regnskapsfører med interesse for å jobbe i en dynamisk og utviklingsorientert bedrift? Har du fokus på å holde deg oppdatert innenfor regnskapsfaget, og gjerne litt erfaring fra regnskapsarbeid i en mellomstor bedrift? Da er vi interessert i å komme i kontakt med deg!

Nøkkeloppgaver:

 • Regnskap A-Å i Visma Business

 • Lønn og reiseregning i Hult & Lillevik

 • Avstemminger, oppfølging, rapportering

 • Årsavslutning inkludert rapportering og ligningspapirer

 • Kvalitetskontroll

 • Fakturering

 • Administrative oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen økonomi, regnskap/revisjon

 • Autorisasjon som regnskapsfører

 • 2-3 års erfaring innen regnskap eller revisjon er ønskelig, men ikke et krav

 • Erfaring fra årsoppgjør

 • God system- og IT kompetanse

Ønskede personlige egenskaper:

 • Initiativrik, og med god gjennomføringsevne

 • Godt humør og gode kommunikasjonsevner

 • Ansvarsfull, effektiv og fleksibel

 • Analytisk, nøyaktig og leverer kvalitet innenfor gitte tidsfrister.

 • Løsningsorientert og serviceinnstilt

Arbeidstid

Mandag – torsdag 07.00 - 16.00, fredag 07:00 – 13:00

Stokke Stål tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i vekst

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og eiere

 • Opplæring i bedriftens interne rutiner

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Tiltredelse og søknadsfrist

 • Tiltredelse etter nærmere avtale, ønsker så snart som mulig

 • Søknadsfrist 1. februar 2019

 

Stokke Stål AS vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at vi i Stokke Stål skal nå våre felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For søknad og CV eller mer informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Frank Lufall, frank@stokkestaal.no eller tlf. 977 58 068. Søknadsfrist 1. februar 2019. Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende. Annonsen finnes også på Finn.

 

Om Stokke Stål AS

Stokke Stål er en ledende leverandør av trapper, rekkverk og bærende konstruksjoner i stål (konstruktivt stål) til sin kunder, som vesentlig består av entreprenører og byggherrer på Østlandet. Stokke Stål hadde i 2017 en omsetning på 121 MNOK. Stokke Stål AS ble etablert i 1988 og har i dag ca. 60 ansatte som ivaretar oppgaver innen prosjektoppfølging, sveising, montasje og verksted. Selskapet er lokalisert i Stokke nær E-18 ved Sem, ca 8 km. Vest for Tønsberg.