EPAX I ÅLESUND SØKER ENGASJERT LOGISTIKKPLANLEGGER

Ønsker du en internasjonal karriere? Epax trenger en ny medarbeider på laget! Vi har stadig økende etterspørsel fra våre kunder og stor aktivitet i selskapet, og søker derfor etter en logistikkplanlegger for snarest mulig tiltredelse i Ålesund.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av logistikkarbeid, hvor hovedansvaret gjelder for fly- og båttransport.
 • Klargjøring av eksportdokumenter
 • Samarbeid med avdelingene Salg, Produksjon, QA / QC og ledelse
 • Oppfølging av kundeforespørsler

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning innen logistikk
 • Erfaring i fra logistikkarbeid innen farmasøytisk- eller næringsmiddel industri.
 • Gjerne ha kunnskap om GMP (Good Manufacturing Practice) og GDP (Good Distribution Practice).
 • Sterke engelskkunnskaper

Ønskede personlige egenskaper:

 • Initiativrik og nøyaktig
 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende 
 • Motiveres av mål, gode resultater og kvalitet
 • Selvgående, men samtidig en lagspiller
 • Engasjert, serviceinnstilt og kundefokusert
 • Gode kommunikasjonsevner

Epax tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • IA ordning
 • Kantineordning
 • Treningsavtale
 • Opplæring og videreutvikling

Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende marked.

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med Logistics Manager, Marit Fure, mobil +47 464 48 334.

Registrer søknad og CV på finn.no snarest

Om Epax

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax` verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax` eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.

Hadde ambisjon om å bli slaktemester

Karl Inge Rekdal har et brennende engasjement på vegne av Sykkylven Stål og de mange små og mellomstore bedriftene rundt om i Norge. Miljø og samfunnsansvar er en viktig del av identiteten til bedriften, og Rekdal stikker stadig fram nesen i den offentlige debatten.

 Karl Inge Rekdal med Sykkylvsbrua og Ekornes i bakgrunnen.

Karl Inge Rekdal med Sykkylvsbrua og Ekornes i bakgrunnen.

Karl Inge er 1950-modell og vokst opp «bak fjellet» i Ålesund. Han begynte arbeidskarrieren allerede som 17-åring på Vestlandske Salslag (Gilde) sitt slakteri på Volsdalsberga i Ålesund. Han var i Gilde så lenge at han rakk å få to gullklokker - en for lang og tro tjeneste - og en som ansattvalgt styremedlem i Gilde.

- Den første sjefen min var Peder Tessem. Han var en fantastisk leder og inspirator. Første dagen på jobb sa jeg til han at jeg ville bli slaktemester. Han svarte at «du må nå begynne først», hvorpå jeg repliserte «ja, jeg gjorde det i dag». Jeg ble slaktemester etter hvert, men først gikk jeg gradene blant annet som ansatt representant i styret og som arbeidsleder, og endte opp som divisjonssjef for Vestlandet. Som arbeidsleder hadde jeg til og med tittelen «ikke arbeidende formann», humrer Rekdal.

Mange jern i ilden

IMG_2005.JPG

I løpet av karrieren har han vært leder i Gilde og Tine, og har i tillegg hatt en rekke tillitsverv. De siste 14 årene har han vært administrerende direktør i Sykkylven Stål.

Som styreleder i NHO Møre og Romsdal, styremedlem Norsk Industri, leder av NHO sitt SMB-forum (små og mellomstore bedrifter), og medlem styringsgruppa GCE Blue Maritime Cluster har han mange jern, eller kanskje stål, i ilden.

 

 

Samfunnsansvar

Karl Inge Rekdal mener at næringslivet har en grunnleggende forpliktelse til å skape verdier på en bærekraftig måte, med respekt for mennesker og miljø.

- I tillegg til å være det naturlige førstevalget for våre kunder, leverandører, ansatte og eiere, skal vår verdiskaping i Sykkylven Stål bidra til å sikre velferden i Norge, sier han.

Forenkling og synlighet

- Vi må finne en måte å lukke omdømmegapet mellom de store bedriftene, og de små og mellomstore. Folk flest tenker på de store bedriftene og de profilerte eierne når det er snakk om næringsliv i den offentlige debatten. De små blir ofte ikke sett i hverdagen, til tross for at det er her de største verdiene blir skapt.

- Bedrifter med mindre enn 100 ansatte produserer mer enn halvparten av næringslivets verdiskaping. Mitt engasjement ligger først og fremst i å fremme interessene til-, og forenkle hverdagen for de små og mellomstore bedriftene. Og ikke minst synliggjøre overfor politikere og virkemiddelapparatet hvor mye disse virkelig bidrar med av verdiskaping for samfunnet. De store bedriftene i Norge bidrar de også, men de har mer enn nok folk som jobber for seg og sine særinteresser.

Kona en viktig motivator

- Kona har vært min viktigste motivator og inspirator – både med tanke på å søke nye utfordringer og for at jeg har kunnet utvikle meg faglig og som leder.

I starten av karrieren var han ikke så opptatt av utdanning, men som ansattrepresentant i styret fikk Karl Inge Rekdal innsyn i papirer med økonomiske modeller og argumentasjon som ikke alltid var like lett å forstå.

- I 1975 erkjente jeg at kona hadde rett. Jeg trengte mer teoretisk ballast, og bestemte meg for å ta mer økonomisk utdanning. Skolegangen gjennomførte jeg på kveldstid ved siden av jobb, med god støtte og forståelse hjemmefra. Siden har jeg fylt på med lederkompetanse med jevne mellomrom – blant annet gjennom Nordvest Forum og Solstrand-programmet.

Omstillingsleder

I Gilde fikk han etter hvert flere utfordringer som omstillingsleder, blant annet som leder i Gilde Granvin i 1987, der etter som leder for av Gilde på Vestlandet. Etter hvert skiftet han beite og flyttet til Harstad for å lede Tine Nord-Norge, før han ble administrerende direktør for Tine Vestlandsmeieriet i Bergen.

- Der var jeg frem til 2003. I løpet av en strategidiskusjon ble vi enige om at vi var for mange direktører. Som en konsekvens av dette var jeg en en av de som ble kuttet bort, men det ga meg jo nye muligheter her i Sykkylven, sier Rekdal med et smil.

Robust fastlandsindustri

I tillegg til bedriftsutvikling er Rekdal opptatt av strategi på vegne av industrien på et regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

- Norske arbeidsplasser er nasjonalformuen vår. Uten inntektene fra arbeidsplassene hadde vi ikke hatt noe å betale velferden med. I NHO er det om lag 25.000 medlemsbedrifter – alt i fra de store multinasjonale til de små. I disse bedriftene er det 570.000 ansatte som bidrar inn til samfunnet. Bare her i fylket er 30.000 ansatte tilsluttet NHO.

 Ansatte i Sykkylven Stål.

Ansatte i Sykkylven Stål.

Rekdal mener at det er riktig av Norge å satse på de havbaserte næringene, men også at møbelindustrien fortsatt har store muligheter til å utvikle seg.

- Vi skal leve av havrommet, men samtidig har ferdigvareindustrien viktige verdier å tilføre industriene innen energi, olje og gass, maritim, fiskeri og oppdrett. Vi i Sykkylven Stål skal være med, men vi må ikke gå for bredt ut. Vi må konsentrere oss om det vi kan tilføre fra det vi har gjort tidligere, det vi gjør i dag, og våre fremtidige innovasjoner.

- Norge trenger flere bein å stå på, og må utvikle en mer robust fastlandsindustri. I dette arbeidet spiller ferdigvareindustrien en nøkkelrolle. Den består av 8.000 bedrifter, 60.000 arbeidstakere og omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav omtrent 55 milliarder går til eksport, sier han.

Som små båter

Med en så stor eksportandel er Karl Inge Rekdal opptatt av at statsledere ikke setter i gang internasjonale handelskriger.

- De minste bedriftene er som små båter – og er mye mer påvirkbare for globale svingninger enn de store «tankbåtene». Vi blir mer og mer internasjonale i vårt salg, og da er det viktig at vi har færrest mulig handelsbarrierer, avslutter Karl Inge Rekdal.

Les mer om Sykkylven Stål her 

Driver omstilling og leverer funksjonalitet

- I mange år har vi i blitt sett på – og oppført oss – som underleverandører av metalldeler til den lokale møbelindustrien i Sykkylven. Nå er vi i ferd med å snu den oppfatningen. Vi er en omstillingsdyktig bedrift med flinke folk som først og fremst leverer funksjonalitet, sier administrerende direktør og medeier i Sykkylven Stål, Karl Inge Rekdal.

 Administrerende direktør i Sykkylven Stål, Karl Inge Rekdal.

Administrerende direktør i Sykkylven Stål, Karl Inge Rekdal.

Sykkylven Stål har røtter tilbake til 1958, og var i mange år kjent for å produsere deler og for å ta på seg småreparasjoner for industri- og landbruk i nærområdet. På begynnelsen av 70-tallet begynte det å ta av som leverandør til møbelindustrien, som hadde sin storhetstid på 90-tallet. Maritim industri har også vært et viktig marked for selskapet de siste årene.

Ny ledelse

Rekdal kom inn som administrerende direktør i 2004 etter at tidligere Sykkylven Stålindustri gikk konkurs i 2003, og Sparebanken Møre etablerte et nytt selskap på restene av Sykkylven Stålindustri og Galvano som også hadde gått konkurs.

I 2010 solgte Sparebanken Møre seg ut, og Karl Inge Rekdal og fabrikksjef Lars Skog tok over som hovedaksjonærer i selskapet. Skog har arbeidet i Sykkylven Stål siden 1991, først som formann, deretter som avdelingsleder, og de siste ti årene som fabrikksjef.

 Fabrikksjef i Sykkylven Stål, Lars Skog.

Fabrikksjef i Sykkylven Stål, Lars Skog.

Omstillingsdyktig

Rekdal og Skog forteller at bedriften stadig er i endring. I 2010 fikk de ettervirkningene av den globale finanskrisen i fleisen, og i 2015 ble maritim sektor hardt rammet av en lav oljepris, noe som også gikk ut over aktivitetsnivået til Sykkylven Stål.

I takt med svingningene i markedet og verdensøkonomien har bedriften likevel klart å omstille seg, og er i dag godt posisjonert både overfor møbelindustrien, maritim industri og den raskt voksende sjømatindustrien.

Egne ferdigprodukter

Med utgangspunkt i kjernevirksomheten som komponentleverandør, har Sykkylven Stål de siste årene utviklet en rekke egne løsninger fra stolkonsepter, til ferdigprodukter som køysenger og skolemøbler.

 Stolkonsepter, pullman bed og skolemøbler fra Sykkylven Stål.

Stolkonsepter, pullman bed og skolemøbler fra Sykkylven Stål.

- Vi har tatt inn over oss at parallelt med å levere deler og komponenter har vi bidratt sterkt til å utvikle funksjonaliteten i produktene til kundene våre. Derfor har vi plassert oss selv ved bordet som en nyskapende samarbeidspartner som tilfører merverdi og konkurransekraft for våre kunder, sier Rekdal.

Patentert

- Vi har blant annet utviklet og patentert et system for regulering av sittemøbler med støtte fra Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal. I praksis er systemet, som vi har kalt for MK5, den bærende konstruksjonen i møbelet, samtidig som det ivaretar alle bevegelser og sittestillinger. Vi har i tillegg startet et nytt hovedprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge for internasjonalisering og videreutvikling av konseptet, forteller Rekdal.

 MK 5 fra Sykkylven Stål er den bærende konstruksjonen i møbelet, samtidig som det ivaretar alle bevegelser og sittestillinger.

MK 5 fra Sykkylven Stål er den bærende konstruksjonen i møbelet, samtidig som det ivaretar alle bevegelser og sittestillinger.

Internasjonal interesse

Løsningen er utviklet med tanke på at mange internasjonale møbelprodusenter kan bygge sin møbeldesign rundt MK5, og det ser nå ut til at dette blir en viktig eksportartikkel for Sykkylven Stål.

- Konseptet gir designeren en stor grad av frihet til å utvikle ulike design av både stoler og sofaer. Norske møbelprodusenter har allerede tatt i bruk MK5-konseptet, og vi er nå i dialog med større internasjonale møbelprodusenter som vil at vi produserer MK5 for dem.

Administrerende direktør Karl Inge Rekdal forteller at i tillegg til selve hvilestolbeslaget er det stor interesse blant internasjonale kunder å få levert beslagene med ferdig monterte vanger og skumplast, noe som betyr at flere bedrifter i den lokale møbelklyngen vil kunne ta del i leveransen.

Avgjørende strategisk valg

– For noen år siden så alle mot land det var billig å produsere i. Vi innså at i stedet for å sette bort produksjon til lavkostland måtte vi bli mer synlige og komme høyere opp i verdikjeden, sier fabrikksjef Lars Skog.

- I 2010 tok vi et avgjørende strategisk valg om å bygge om hele fabrikken, innføre ny teknologi, og ved å satse på kompetanse og nye patenter.

Han forteller at robotiseringen og en stadig mer effektiv arbeidsflyt har gjort det mulig for bedriften å konkurrere i et internasjonalt og krevende marked.

- Vi har blant annet vendt oss til å takke nei til enkelt-jobber som isolert sett kan være veldig lønnsomme, men som kan forstyrre en ideell flyt i produksjonen. Uten et slikt kompromissløst kundefokus, gjensidig tillit, kompetanseheving og robotisering hadde vi ikke kunne beholdt produksjonen i Norge. Vi ser verdien av at de som programmerer roboter og andre styrte produksjonsprosesser også er de som betjener dem, og ikke en programmerer på et kontor utenfor produksjonen, avslutter Lars Skog i Sykkylven Stål.

Les mer om Sykkylven Stål her

MRB blir majoritetseier i Bergensselskapet BEDRIFTSMEGLING VEST

- Med vårt medeierskap i Bedriftsmegling Vest vil MRB få et bredere tjenestetilbud til våre kunder, og vi vil utvide vårt nedslagsfelt mot Bergens-regionen. Sammen får vi en bedre dekning rundt kysten og vi vil kunne få til samleveranser, sier daglig leder Bjørn Gjerde i MRB.

 Harald Valved er partner i Bedriftsmegling Vest.

Harald Valved er partner i Bedriftsmegling Vest.

Bedriftsmegling Vest (tidligere Bridgehead Vest) har drevet sin virksomhet i 14 år i dette markedet, og har i denne perioden på selvstendig basis gjennomført mer enn 30 transaksjoner med over NOK 1,1 mrd. i samlet transaksjonsverdi. 

Halvparten av antall gjennomførte transaksjoner er internasjonale, der kjøper og selger er fra forskjellige land. I tillegg har selskapet deltatt i prosjekter og transaksjoner med tidligere majoritetseier Bridgehead AS.

 Bjørn Gjerde i MRB.

Bjørn Gjerde i MRB.

Selskapet arbeider også med aksjonærpolicy og verdivurderinger for selskap og eiere. Bedriftsmegling Vest har tre ansatte med til sammen 50 års erfaring fra kjøp og salg av virksomheter.

 

 

 

 

 

 

- Vi opplever en økende grad etterspørsel etter tjenester i forbindelse med eierskifte, kapitalbehov og kjøp og salg av virksomheter. Medeierskapet i Bedriftsmegling Vest styrker vår posisjon innen dette fagområdet, ikke minst i forhold til kapitaltilgang og investorkompetanse overfor våre idealkunder innenfor små- og mellomstore bedrifter, avslutter Bjørn Gjerde.

Klikk her for å finne kontaktinformasjon for Bedriftsmegling Vest

SOMMERHILSEN FRA OSS I MRB

Til våre kunder og forretningsforbindelser!

Sommervarmen og sommerfølelsen har satt seg, i alle fall hos oss som bor i Sør-Norge. Nå nærmer det seg velfortjent sommerferie for oss alle.

Kollegiet i MRB opplever økende oppdragsmengde og interesse for vår kompetanse, og i økende grad tjenester i forbindelse med eierskifte, kapitalbehov og kjøp og salg av virksomheter. Vi har blant annet lansert et kapitalnettverk for lokale investorer som ønsker å bidra med kapital direkte inn i mindre og mellomstore bedrifter. I andre enden har vi en del kunder som har behov for ny kompetanse og ny kapital inn. Det kan være i forbindelse med generasjonsskifte, kjøp og salg av bedrifter, eller kapitalkrevende vekststrategier.

Vi konstaterer at dette imøtekommer et udekket behov hos en del bedrifter som ofte går under radaren til større investorer og fond. Dette kommer til å være et vekstområde for oss, og derfor er det ekstra gledelig at vi har fått på plass et medeierskap i Bedriftsmegling Vest i Bergen. Dette vil styrke vår posisjon innen dette fagområdet, ikke minst i forhold til kapitaltilgang og investorkompetanse overfor våre idealkunder innenfor små- og mellomstore bedrifter.

 Fra venstre: Ståle Rasmussen og Jan-Inge Sætre har tatt del i kollegiet i MRB i løpet av vinteren. Her blir de ønsket velkommen  av Wenche Kjerstad og Bjørn Gjerde til ære for fotograf Staale Wattø i Sunnmørsposten.

Fra venstre: Ståle Rasmussen og Jan-Inge Sætre har tatt del i kollegiet i MRB i løpet av vinteren. Her blir de ønsket velkommen  av Wenche Kjerstad og Bjørn Gjerde til ære for fotograf Staale Wattø i Sunnmørsposten.

Med ønske om ytterligere vekst har vi i løpet av vinteren rekruttert Ståle Rasmussen, tidligere konsernsjef i Kleven Maritime, og Jan-Inge Sætre fra Stamina Helse Bedriftshelsetjeneste Sunnmøre. Begge har verdifull kompetanse og erfaring som kompletterer oss, og som er med på å løfte kundene våre til et høyere nivå. De to har solid faglig bakgrunn og erfaring, men innen ganske så forskjellige fagfelt og bransjer. De har allerede bidratt sterkt og har styrket mangfoldet i MRB. 

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser en riktig god sommer og en givende høst!

Beste hilsen

Bjørn Gjerde
Daglig leder
MRB AS